kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Okno dla Jana Pawła II

Rok 2020 został ogłoszony rokiem św. Jana Pawła II. Dokładnie 18 maja obchodzić będziemy 100. rocznicę Jego urodzin. Dbając o dalsze pieczołowite pielęgnowanie prawd wiary naszych przodków, wartości chrześcijańskich oraz tradycji rejonu wileńskiego, komitet organizacyjny powstały z inicjatywy mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marii Rekść, z okazji setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II zaprasza do udziału w akcji „Udekoruj swoje okno!”.


Jej uczestnikiem może stać się każdy, kto samodzielnie udekoruje w dniu urodzin Karola Wojtyły – 18 maja br. swoje okno w ozdoby nawiązujące do postaci świętego Papieża. Własnoręcznie wykonane dekoracje będą swego rodzaju wyjątkowym podziękowaniem za życie i pontyfikat świętego Jana Pawła II.

Zachęcamy do sfotografowania swojego „okna dla Jana Pawła II” i podzielenia się zdjęciem przysyłając do 20 maja br. na adres e-mail: janina.klimasevska@vrsa.lt. Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową, a najciekawsze nagrodzone.

Nadesłane prace powinny być w formacie JPG, a plik musi ważyć od 1 do 2 MB. Plik powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem autora, jak również prosimy o wskazanie miejscowości.

Informujemy, że z chwilą dostarczenia pracy konkursowej organizatorowi, autor wyraża zgodę, aby organizator nabył prawo własności pracy zgłoszonej przez uczestnika na konkurs. Autor pracy przesłanej organizatorowi w ramach konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w przypadku osób niepełnoletnich rodzic/opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych jego dziecka. 

 

Pozostając w swoich domach, aktywnie możemy włączyć się w świętowanie tej wyjątkowej rocznicy. Pokażmy, jak świętujemy razem!

 

Shadow up