kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybės administracija ieško buhalterinės apskaitos specialistų

Vilniaus rajono savivaldybės administracija ieško buhalterinės apskaitos specialistų (darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį).


Reikalavimai:  turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį socialinių mokslų studijų srities vadybos ir (ar) verslo administravimo, ar ekonomikos studijų krypties išsilavinimą; turėti 1 metų buhalterinės apskaitos darbo patirtį.

Pagrindinės funkcijos:

  • Tvarkyti banko operacijas, įsipareigojimų, išankstinių apmokėjimų, finansavimo sumų, pajamų, sąnaudų apskaitą.
  • Tvarkyti Didžiąją knygą.
  • Vykdyti Europos sąjungos ir kitų šaltinių finansuojamų projektų ir kitų priskirtų programų lėšų buhalterinę apskaitą.
  • Tvarkyti švietimo įstaigų paramos lėšų apskaitą.
  • Tvarkyti maisto produktų suminę apskaitą.
  • Užtikrinti lėšų panaudojimą pagal sąmatas.
  • Sudaryti ketvirtines ir metines biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas.
  • Rengti ketvirtinę ir metinę finansinę atskaitomybę.
 
 
Dėl išsamesnės informacijos kreiptis darbo valandomis į Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoją Janiną Šakevičienę, tel. Nr. 8 5 275 0095, +370 6 169 0943.
Shadow up