kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Paramos koncertas „Gyva mūsų Žemė“

Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA gegužės 10 d. šv. Kazimiero bažnyčioje organizuoja labdaros koncertą „Gyva mūsų Žemė“.


Gegužės 10 d. 17.30 val. Šv. Kazimiero bažnyčioje (Didžioji g. 34, Vilnius) bus aukojamos šv. mišios su vertimu į gestų kalbą už šeimas, auginančias kurčius ir neprigirdinčius vaikus. Mišias aukos kun. Antanas Saulaitis.

Po šv. mišių 19 val. prasidės labdaros koncertas „Gyva mūsų Žemė“. Šį koncertą antrus metus iš eilės organizuoja Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA kartu su Jungtinių Tautų Lietuvos asociacija.

Renginyje skambėsiantys klasikiniai kūriniai, vokalistų dainos bei poezija bus verčiami į gestų kalbą.

Įėjimas į renginį nemokamas – Jūsų laisva valia paaukota suma bus skiriama vaikų klausos aparatų įsigijimui. Paaukoti galite labdaros koncerto metu šv. Kazimiero bažnyčioje arba pervedę skiriamas lėšas Bendrijai PAGAVA, įmonės kodas: 191973072, sąskaitos Nr.: LT37 7044 0600 0137 6541, nurodant lėšų pervedimo paskirtį: klausos aparatams.

Pernai už koncerto metu surinktas lėšas buvo nupirktas geros kokybės klausos aparatas berniukui, turinčiam stiprų neprigirdėjimo laipsnį. Organizatoriai tikisi, kad šiais metai gerų žmonių dėka galės padėti daugiau vaikų.

Kviečiame visus dalyvauti koncerte ir dalintis gerumu. Jūsų dėka, pagalbą gaus klausos negalią turintys vaikai, kuriems jos labiausiai reikia.

Primename, kad 2015 metais Vilniaus rajono savivaldybėje vyko kurčių ir neprigirdinčių vaikų darbelių paroda. Eksponuojami darbeliai buvo paruošti amatų būrelio metu, kuris organizuotas įgyvendinant Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą. Tokia paroda Savivaldybėje buvo surengta pirmą kartą, nors gražus bendravimas tarp Savivaldybės ir bendrijos PAGAVA tęsiasi nuo 2012 metų.

Labdaringo koncerto programą galima rasti čia.

 

Shadow up