kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vasario 16-osios renginiai Vilniaus rajone

Vilniaus r. Mickūnų vaikų lopšelio – darželio „Boružėlių“ grupės vaikai kartu su savo auklėtoja Irena Makovska nusprendė paruošti mūsų įstaigos bendruomenei Vasario 16-osios minėjimo šventę. Vaikai įvardino Vasario 16-ąja kaip Lietuvos gimtadienį, o gimtadieniui reikia pasiruošti iš anksto ir gražiai jį atšvęsti.  Vyko paruošiamieji darbai: vaikai kartu su auklėtojomis žiūrėjo nuotraukas su Lietuvos vaizdais, klausėsi istorijos apie Lietuvos valstybės atkūrimą ir šios dienos svarbą, aptarinėjo kokia graži ta mūsų Lietuva, jos gamta, miestai, miesteliai ir žmonės. Vaikai susipažino su trimis svarbiausiais Lietuvos simboliais: vėliava, herbu ir himnu. Klausėsi lietuvių kalba deklamuojamų eilėraščių bei dainuojamų vaikiškų dainų.

Į šventinį Vasario 16-osios minėjimą buvo sukviesti ir svečiai, ne tik mūsų įstaigos vaikai ir auklėtojos bet ir Vilniaus rajono ikimokyklinio ugdymo auklėtojos, taigi „gimtadienis“ buvo išties įspūdingas.

„Boružėlių“ grupės vaikai yra dar visai maži Lietuvos piliečiai, jiems dar tik 3-4 metukai, bet jų paruoštas renginys buvo labai įdomus ir kiekvienas ruošėsi jam labai atsakingai. Kiekvienas sugebėjo tarti pirmuosius lietuviškus žodžius, rimtai dainuoti Lietuvos himną bei nupasakoti visiems susirinkusiems, ką reiškia Lietuvos vėliavos spalvos.

Kaipgi Lietuvos gimtadienis be šokių ir dainų. Vaikai šoko ir dainavo žinomą dainą „Du gaideliai“, kvietė žaisti ratelį „Jurgelis, meistrelis“ bei stebėjo vyresniųjų draugų paruoštą šokį „Kepurinė“. Dažniausiai Gimtadienio progą dovanos yra dovanojamos šventės kaltininkui, šį kartą mes patys dovanojome vieną Lietuvos simboliu visiems susirinkusiems, mes kiekvienam padovanojome po mažą, pačių vaikų rankomis pagamintą, Lietuvos vėliavą, kad kiekvienas grįžęs namo prisimintų, ką mums reikšia Vasario 16-oji.

Vyresn. ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Irena Makovska

 


 

1918 m. vasario 16 d. istorinėje sostinėje Vilniuje, Didžiojoje gatvėje Nr. 30 (dabar Pilies g. Nr. 26), 12 val. 30 min. Lietuvos Tarybos nariai vienbalsiai priėmė nutarimą dėl Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo. Po Nepriklausomybės aktu pasirašė dvidešimt iškilių Lietuvos vyrų.

Šių metų vasario 17 d. gimnazijoje įvyko pilietinė pamoka „Pažinkime Lietuvos valstybės kūrėjus“. Dvidešimt gimnazistų vaikinų dar kartą pristatė mokiniams ir mokytojams  Joną Basanavičių (1851-1927), Mykolą Biržišką (1882-1962), Kazimierą Bizauską (1892-1941), Praną Dovydaitį (1886-1942), Steponą Kairį (1879-1964), Petrą Klimą (1861-1969), Donatą Malinauską (1869-1942), Vladą Mironą (1880-1953), Stanislovą Narutavičių (1862-1932), Alfonsą Petrulį (1873-1928), Antaną Smetoną (1874-1944), Joną Smilgevičių (1870-1942), Justiną Staugaitį (1866-1943), Aleksandrą Stulginskį (1885-1969), Jurgį Šaulį (1879-1948), Kazimierą Šaulį (1872-1964), Jokūbą Šerną (1888-1926), Joną Vailokaitį (1886-1944), Joną Vileišį (1872-1942), Saliamoną Banaitį (1866-1933) – svarbius Lietuvos valstybės veikėjus.

Skambant Tautiškai giesmei ir plazdant Trispalvei į mus žvelgė dvidešimt to meto iškilių Lietuvos vyrų ir dvidešimt Gimnazijos vaikinų, kurie sustingę bendrame Nepriklausomybės sąskambyje skelbė ir šventė Laisvę!

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gražina Rudienė

 


Lietuva-tu graži,
Džiaugiasi vaikai maži.
Su rankelėm plokim plokim,
Šypsenėlę dovanokim.
Šiandien šventė Lietuvos,
Mūs gimtinės mylimos.

Vasario 15-ąją dieną Glitiškių mokyklos-darželio vaikučiai ir pedagogai rinkosi į grupę „Varpelis“, paminėti Vasario 16-osios, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos.

Šventinį rytmetį pradėjo 1-3 klasių mokiniai, kurie parodė inscenizuotą lietuvių padavimą „Kalnas, upelis ir slėnis“.

Grupės „Varpelis“ auklėtiniai džiugino dainelėmis ir eilėraštukais apie mūsų gimtąjį kraštą.

Po šventinės programos apžiūrėjome meninių darbelių parodėlę „Aš myliu Lietuvą“. Darbelius pristatę vaikai buvo apdovanoti atminimo dovanėlėmis.

Vėliau visi susirinkome mokykloje pasižiūrėti „Naujojo teatro“ lėlių spektaklio vaikams „Virtuvės istorija“ ( Z. Banelienė). Tai linksmas, edukacinis pasakojimas apie išdykusių daržovių būrį, iš kurių pagal ypatingą receptą buvo verdama stebuklinga sriuba. Spektaklio metu vaikučiai sužinojo, kad daržoves valgyti labai sveika, jų dėka jie tampa stiprūs, linksmi ir gražūs.


D.Grubinskaitė
vyr. darželio auklėtoja

 


,,Aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?“

Rajoninis renginys, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti, Rukainių gimnazijoje

 

Lietuva – tai aš, Lietuva – tai tu, 
Ir todėl apjuoskime mūs Lietuvą ratu.
Susikabinkime ne rankomis,
Bet širdimis, tikėjimu, viltim ir maldomis...”

 

Vasario 16-ąją vis iš naujo mokomės pasakoti, vertinti ir jausti savo istoriją. Smagu, kad galime džiaugtis šia švente. Per žodį, per dainą, per šokį dar kartą kartu išgyvename patriotinius jausmus.

Vasario 12 dieną, penktadienį, Rukainių gimnazijoje įvyko renginys „Aš tikrai myliu Lietuvą“, skirtas Vasario 16-ajai paminėti. Renginyje dalyvavo garbingi svečiai: Vilniaus rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vyr. specialistas Jaroslav Suboč, Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro Rukainių skyriaus administratorė Vanda Maslovska, Rukainių seniūnijos darbuotojos, Rukainių ambulatorijos sveikatos specialistė Joana Aleksandrovič, gimnazijos mokinių tėvai. Į šventės pradžią visus pakvietė pradinukų muzikinis pasirodymas, kurį jie atliko grodami dūdelėmis. Taip pat žiūrovai stebėjo puikų mažylių šokį. Mokiniams deklamuojant gražiausias eiles apie Tėvynę, skambant dainoms apie Lietuvą, laisvę, buvo demonstruojami įspūdingi Lietuvos vaizdai. Be to, buvo priminti svarbiausi valstybinės šventės istoriniai faktai apie kovą už laisvę, Lietuvos nepriklausomybę ir jos reikšmę, pagerbti Lietuvos Nepriklausomybės Aktą pasirašę signatarai. Pademonstruotoje laidoje „Klausimėlis“ visi renginio dalyviai galėjo stebėti, kaip Rukainių gimnazijos mokiniai ir mokytojai ieškojo atsakymų į tikrai nepaprastus klausimus, paaiškino, kas yra laisvė, Vasario 16-oji. Skambant E. Sipavičiaus dainai „Pagaminta Lietuvoje“, renginio vedėjai pakvietė susirinkusiuosius į simbolinę technologijų - trispalvių širdelių gaminimo – pamoką. „Aš tikrai myliu Lietuvą!“ - minėjimo pabaigoje visi susirinkusieji skandavo ne tik žodžiais, bet ir širdimis. Šventę užbaigė nuotaikinga gimnazistų daina, sukurta pagal M. Mikutavičiaus dainos „Aš tikrai myliu Lietuvą“ žodžius ir muziką.

Renginio pabaigoje Vilniaus rajono savivaldybės Švietimo skyriaus specialistas Jaroslav Suboč pasveikino Rukainių bendruomenę ir visus svečius su šia gražia švente ir perskaitė Vilniaus r. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjos Lilijos Andruškevič sveikinimą. Džiaugiamės, kad pavyko suburti gimnazijos bendruomenę, kad visi kartu atsakėme į klausimus, iš kurių susideda šalis, kurią mes mylime – Lietuva.

Renginio organizatoriai: koordinatorė - istorijos mokytoja metodininkė Rasa Jachimovičienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Lilija Jeremejeva, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Ilona Kutrevičienė 

 


Vasario 16-toji Vaidotų mokykloje - darželyje „Margaspalvis aitvarėlis“

Visa darželio mokyklos bendruomenė buvo pakviesta į „Lakštutės“ kino teatrą. Vaikai už pieštus pinigus įsigijo bilietus, juos patikrinę „apsaugos darbuotojai", visus kvietė į salę.

Pirmiausia vyko viktorina „Ką žinai apie Lietuvą?". Vaikai noriai atsakinėjo į klausimus, už teisingą atsakymą buvo apdovanoti šokoladu „Vilnius". Po viktorinos visi pažiūrėjome filmą „Lietuva - šalelė mylima".

Taip švęsti Vasario 16 - tąją mūsų darželyje jau tampa tradicija, bet juk tradicijos ir leido išlikti mums, LIETUVAI.


Renginio organizatoriai
priešmokyklinio ugdymo grupė „Lakštutė“
priešmokyklinio ugdymo pedagogė Dalia Versekėnienė

Shadow up