kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybė didina finansavimą modernizuojant daugiabučių šildymo sistemas

Vilniaus rajono daugiabučių namų gyventojai nuo 2017 m. gegužės mėnesio turi galimybę gauti Savivaldybės paramą remontuojant bendrojo naudojimo objektus. Vilniaus rajono savivaldybės tarybai 2018 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T3-34 patvirtinus daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo tvarkos aprašo pakeitimus, Savivaldybė didins finansavimą modernizuojant šildymo sistemas.


Dabar savivaldybė skirs 50 proc. paramos ne tik avarinės būklės objektų remontui, bet ir daugiabučio namo šildymo sistemos modernizavimui. Kitiems objektams siūlomas 30 proc. finansavimas. Taip pat savivaldybė prisidės prie daugiabučių namų renovacijos, skirdama papildomai 10 proc. paramą šildymo sistemai modernizuoti, kai daugiabutis namas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoje daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje. 

Iki 2018 m. gegužės 31 d. Vilniaus rajono savivaldybė kviečia teikti paraiškas daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstrukcijos ir atnaujinimo (modernizavimo) finansavimui gauti.

Už prašymo paramai ir reikalingų dokumentų pateikimą bei darbų organizavimą atsako daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas: administruojanti įmonė, bendrijos pirmininkas arba jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas atstovas.

Pažymėtina, kad darbai atliekami daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bei Savivaldybės lėšomis. Finansavimo prioritetas teikiamas avarinės būklės objektams. Pateiktas paraiškas nagrinės ir savo išvadas dėl finansavimo skyrimo pateiks specialiai sudaryta Komisija.

Siekiantys gauti paramą pareiškėjai turės pateikti šiuos dokumentus:

  • nustatytos formos prašymą;
  • dokumentus, patvirtinančius atstovo teisę atstovauti pareiškėjui;
  • prašomų finansuoti darbų ir paslaugų sąmatas, statybos leidimą (jeigu to reikalauja Lietuvos Respublikos statybos įstatymas), statinio (statinio dalies) avarinės būklės nustatymo (avarinės būklės objektams) ekspertizę, namo techninės priežiūros apžiūros aktą;
  • namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolą su sprendimu dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ar atnaujinimo;
  • nuosavų lėšų patvirtinimą (bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pažymą arba banko sąskaitos išrašą, kreditavimo sutarties kopiją).

Plačiau apie paramos skyrimo tvarką, atvejus ir sąlygas skaitykite Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo tvarkos apraše (patvirtintas 2017 m. balandžio 27 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-187). Aprašą galima rasti Savivaldybės interneto tinklalapyje www.vrsa.lt. Kilus klausimų, prašome kreiptis į Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistę Ireną Mackel, tel. (8 5) 275 5081, el.paštas irena.mackel@vrsa.lt.

Shadow up