kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Edukacja w rejonie wileńskim będzie nadal odbywać się zdalnie

Ponieważ warunki kwarantanny uległy złagodzeniu, rząd zdecydował, że od 25 maja szkoły i inne instytucje oświatowe będą mogły otworzyć drzwi. Uczniowie rejonu wileńskiego zakończą ten rok szkolny na odległość. Taka decyzja została podjęta wspólnym porozumieniem ze społecznościami instytucji edukacyjnych.


 

Na konferencji prasowej minister Edukacji, Nauki i Sportu Algirdas Monkevičius podkreślił, że nauczanie kontaktowe nie jest obowiązkowe - decyzje w tej sprawie muszą podjąć same szkoły i samorządy oraz, w miarę możliwości, decydować o tym, jak zorganizować proces edukacyjny. „Najważniejszą rzeczą jest ochrona zdrowia, ochrona życia i naprawdę musimy bardzo poważnie podchodzić do tych rekomendacji” - podkreślił minister.

Skorygowana uchwała rządu była omawiana na zdalnym spotkaniu dyrektorów placówek oświatowych Samorządu Rejonu Wileńskiego, a następnie w społecznościach szkolnych. Kierownicy placówek oświatowych wraz ze społecznościami ocenili okoliczności, potrzeby, aktualną sytuację, poinformowali rodziców i postanowili prowadzić edukację początkową, podstawową i średnią zdalnie do końca procesu edukacji dla uczniów klas 1-4, 5-11 i klas gimnazjalnych.

Samorząd Rejonu Wileńskiego, biorąc pod uwagę obecną sytuację i potrzeby społeczności instytucji edukacyjnych oraz podjęte decyzje, zaleca, aby od 25 maja 2020 r. szkoły ogólnokształcące rejonu wileńskiego kształcenie początkowe, a od 30 maja 2020 r. kształcenie podstawowe i średnie realizowały zdalnie.

Dla uczniów, którzy nie mieli odpowiednich warunków do nauki zdalnej  zgodnie z programami kształcenia początkowego, podstawowego i średniego (nie posiadali sprzętu, odpowiedniego połączenia, nie zapewniono odpowiedniego wsparcia  dorosłych itp.), a dyrektor szkoły decyduje się nie przeprowadzać procesu edukacji w szkole zgodnie z programami edukacji początkowej, podstawowej i średniej zdalnie,  zaleca się prowadzenie konsultacji w szkołach (indywidualnych i grupowych) oraz zapewnianie pomocy edukacyjnej.

Po zakończeniu procesu edukacyjnego zaleca się, aby szkoły ogólnokształcące realizowały programy szkolnictwa średniego dla uczniów klas końcowych w szkole, aby przygotować do egzaminów dojrzałości i zapewnić im pomoc edukacyjną.

Uchwała Rządu Republiki Litewskiej nr 475 z dn. 13 maja 2020 r.  „W sprawie Uchwały  Rządu Republiki Litewskiej nr 207 z dn.  14 marca 2020 r.  „W sprawie zmiany Uchwały o ogłoszeniu  kwarantanny na terytorium Republiki Litewskiej”


Rozporządzenie dyrektora  Administracji Samorządu  Rejonu Wileńskiego z dn.  21 maja 2020 r.  nr  A27 (1) -1189 „O organizacji kształcenia początkowego, podstawowego i średniego w szkołach ogólnokształcących Samorządu  Rejonu Wileńskiego podczas kwarantanny”

Shadow up