kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vaiko teisių gynėjai pristatė vaiko teisių situaciją Vilniaus rajone

Š. m. balandžio 4 d. Vilniaus rajono savivaldybėje Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius (VTAS) sukvietė su vaikais ir šeimomis dirbančius specialistus į susitikimą.


Susitikime dalyvavo Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Silva Lukoševičienė ir mobilios komandos specialistai, VTAS patarėjai iš Vilniaus, Šalčininkų, Ukmergės, Širvintų, Trakų ir Švenčionių rajonų. Svečius pasveikino Vilniaus rajono vicemerė Teresa Demeško ir administracijos direktorės pavaduotoja Beata Maliušickaja. Susitikime taip pat dalyvavo Vilniaus rajono socialinių paslaugų įstaigų ir Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriai, Vilniaus rajono mokyklų socialiniai pedagogai, vaikų globos namų vadovai ir atstovai, atvejo vadybininkai, Vilniaus rajono centrinės poliklinikos psichikos sveikatos centro, Vilniaus rajono socialinės rūpybos ir Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyrių atstovai bei Vilniaus rajono tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius.

Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Silva Lukoševičienė susitikimą pradėjo pristatydama Vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarką ir pasikeitimus, įsigaliojusius nuo 2018 m. liepos 1 d. „Niekas nepasikeitė tiems, kurių tikslas buvo vaiko saugumas,“ – sakė S. Lukoševičienė. Svarbiausia vaiko teisių gynėjų užduotis buvo ir lieka užtikrinti vaikų saugumą. Pasidžiaugta, kad nuo 2018 m. spalio mėnesio stabiliai mažėja pranešimų apie grėsmes vaikams. Vilniaus apskrities VTAS vedėja teigia, kad spalį įvykusi Kauno istorija buvo įvykis, išgąsdinęs dalį tėvų ir privertęs juos labiau stengtis dėl savo vaikų, juk grėsmė didelė – vaikų netekimas. „Iškilmės neturi būti keliamos pradedant darbą, iškilmėms laikas darbą sėkmingai baigus. O iškilmių mūsų darbe – labai labai mažai.“- apgailestavo S. Lukoševičienė, pabrėždama tarpinstitucinio bendradarbiavimo svarbą užtikrinant vaikų saugumą. Į visuomenėje vyraujantį mitą, kad vaikai iš šeimų paimami be rimtos priežasties S. Lukoševičienė atsakė griežtai: paėmimus tvirtina teismai ir iki šiol tik 3 proc. atvejų teismas atmetė VTAS prašymus paimti vaikus iš šeimos. Teismas yra visiškai nepriklausoma institucija, tad patenkintų prašymų procentas įrodo, kad II grėsmės vaikui lygis VTAS specialistų nustatomas tiksliai ir vaikai iš šeimų paimami ne veltui.

S. Lukoševičienė pristatė Vilniaus rajono VTAS mobiliąją komandą. Psichologė Olga Leikina nurodė dažniausias priežastis, kodėl tenka paimti vaikus iš šeimų: alkoholio vartojimas ir nesirūpinimas vaikais. Taip pat dažnai iškyla problemų, kai vaikai yra paliekami be teisinių atstovų: prieš tėvams išvykstant į užsienį dirbti derėtų savivaldybėje susitvarkyti dokumentus ir paskirti laikinus globėjus, kurie rūpinsis vaikais ir jiems atstovaus, kol tėvų nebus Lietuvoje. Alkoholio vartojimo problemą padeda spręsti Vilniaus rajono centrinės poliklinikos psichikos sveikatos centras. O. Leikina pažymėjo, kad pastaruoju metu kyla bendradarbiavimo problemų su psichikos sveikatos centrais. J. Šokaitienė, Vilniaus rajono centrinės poliklinikos psichikos sveikatos centro vyr. socialinė darbuotoja, nurodė, kad bendradarbiavimą labai apsunkina sugriežtinta asmens duomenų apsaugos politika.

Psichologė O. Leikina pabrėžė bendradarbiavimo tarp savivaldybių ieškant paimtiems vaikams globėjų svarbą. Savivaldybės turėtų ieškoti galimybės nustatyti vaikams globą kuo artimesnėje šeimai aplinkoje ne tik savo teritorijoje, bet ir kitose savivaldybėse. Taip pat kaip didelė problema buvo įvardinta tai, kad švietimo įstaigos nepraneša VTAS apie vaikams kylančias grėsmes. Su mokyklų socialiniais pedagogais diskutuota apie tai, kada turėtų būti informuotas VTAS, kokie požymiai rodo, kad vaikas patiria smurtą ir jam kyla grėsmė.

VTAS mobilios komandos priklausomybių specialistas Virgilijus Auga išreiškė susirūpinimą, kad visoje Lietuvoje trūksta specialistų, dirbančių su priklausomybės ligomis, kad atvejo vadybininkai gali pasiūlyti šeimoms tik labai ribotą paslaugų spektrą. Pastebėtas priklausomybių specialistų, kalbančių lenkiškai ar rusiškai, trūkumas Vilniaus apskrityje.

VTAS Vilniaus apskrities Vilniaus rajono skyriaus patarėjas Edvard Zakševskij apžvelgė VTAS veiklos Vilniaus rajone rezultatus: II grėsmės lygis nustatomas ir vaikai iš šeimų paimami vis rečiau, š. m. kovo mėnesį Vilniaus rajone nepaimtas nei vienas vaikas. Pagyrų sulaukė Vilniaus rajono atvejo vadybininkai – E. Zakševskij pabrėžė, kad darbo ir bendradarbiavimo kokybė pastebimai gerėja, atvejo vadybininkai rodo dideles pastangas. Daugiausia pranešimų apie grėsmes vaikams Vilniaus rajone gaunama iš Nemėžio, Zujūnų, Paberžės, Pagirių seniūnijų.

Susitikime prieita išvados, kad siekiant užtikrinti vaikų saugumą labai svarbu bendradarbiauti visiems, susijusiems su konkrečia situacija: VTAS specialistams, atvejo vadybininkams, mokykloms, medikams, savivaldybėms ir kt. Susirinkimo pabaigoje Vilniaus rajono vicemerė Teresa Demeško padėkojo Vilniaus apskrities VTAS vedėjai ir specialistams už išsamią informaciją ir siekį bendrauti ir bendradarbiauti.


Shadow up