kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Kviečiame aktyviai dalyvauti Vilniaus rajono vaikų dienos centrų tinklo plėtros partnerių atrankos konkurse

Atrankos konkurso tikslas – atrinkti Vilniaus rajono savivaldybės vaikų dienos centrų tinklo plėtros partnerius, vykdysiančius projektą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą finansuojamą veiklą „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra“.


Galimi projekto partneriai:

1. biudžetinės įstaigos;
2. viešosios įstaigos;
3. asociacijos;
4. religinės bendruomenės ir bendrijos;
5. labdaros ir paramos fondai.

Remiamos veiklos:

1. naujų VDC steigimas;
2. veikiančių VDC plėtra, kuria didinamas nuolatinių VDC lankytojų skaičius, naujiems lankytojams pritaikant naujas (papildomas) erdves (pastatus, patalpas).

Paraiška ir jos priedai iki 2019 m. sausio 4 d. 14.00 val. pateikiami adresu: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, 220 kab.

Informaciją su konkursu susijusiais klausimais darbo dienomis 07.30 – 16.30 val. ir penktadieniais 7.30 – 15.15 teikia Vilniaus rajono savivaldybės Socialinės rūpybos skyriaus specialistė Marina Kizelevič (tel. 8 672 90511, el. p. marina.kizelevic@vrsa.lt) iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos imtinai. 

Vilniaus rajono vaikų dienos centrų tinklo plėtros partnerių atrankos tvarkos aprašas

Paraiška dalyvauti atrankos konkurse, tvarkos aprašo 1 priedas, paraiška

Shadow up