kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vasario 16-osios renginiai Vilniaus rajono švietimo ir kultūros įstaigose

Džiugi ir brangi Lietuvai šventė, kaip ir kasmet Vilniaus rajono švietimo ir kultūros įstaigose minima spalvotai, kūrybingai ir išradingai. Nepaisant galiojančio karantino ir šventimo perkėlimo į virtualią erdvę, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos išvakarėse visi džiaugėsi gražia laisvę, stiprybę ir vienybę simbolizuojančia švente. Šventiniame minėjime skambėjo lietuviškos dainos ir šokiai, vyko edukaciniai užsiėmimai ir daug kitos kūrybingos veiklos. 


Bus pildomaVasario 12 d. Vilniaus r. Pakenės Česlovo Milošo mokykloje vyko nuotolinė istorijos pamoka, skirta Vasario 16-ajai – Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Pamoką pravedė 10 kl. mokiniai. Pamoka prasidėjo Lietuvos himnu, po to mokiniai priminė nelengvą Lietuvos kelią prie nepriklausomybės ir valstybės atkūrimo. Pabrėžė Nepriklausomybės akto pasirašymo bei Tarybos veiklos svarbą. Trumpame filme visi susipažino su įdomybėmis apie signatarus, tarp kurių buvo lenkas Stanislovas Narutavičius. Pamokoje dalyvavo 5-10 kl. mokiniai bei mokyklos mokytojai.

Lietuvių kabos pamokose taip pat vyko minėjimai. Mokiniai žiūrėjo trumpus istorinius filmus, visi kartu dainavo patriotines dainas, skaitė gražiausias eiles Lietuvai. 

 Vasario 16-oji Vilniaus r. Rudaminos lopšelyje-darželyje 

Nemėžio vaikų lopšelio-darželio bendruomenė Vasario 16-osios šventę šiemet minėjo dalyvaudama respublikiniuose meninių darbų, fotografijų parodose, projektuose: „Lietuva mano širdyje ir delnuose“, „Kokia nuostabi Lietuva esi“, „Sveikinimas Lietuvai“, „Mano širdelėj – visa Lietuva“, „Mano Lietuva“, pilietinėje iniciatyvoje „Jūs ne vieni“. Dalyvaujant ugdėsi vaikų meninė raiška, kūrybiniai gebėjimai, pilietiškumas bei tautinis ir kultūrinis tapatumas, patriotiniai jausmai Tėvynei, plėtėsi supratimas apie Lietuvą.

Ugdytinių kūrybiniai darbeliai, kuriuose jie pavaizdavo tai, kaip supranta Vasario 16-osios šventę, puikuojasi mūsų socialinio partnerio ir gero draugo PakMark įmonės parodoje. 

Kaip ir kiekvienais metais ruošėme šventinį koncertą, bet gyvai, dėl visiems žinomų priežasčių, jo parodyti neturėjome galimybės. O labai jau norėjosi. Tad nutarėme organizuoti nuotolinį koncertą ir tuo pačiu pasveikinti  tėvelius, senelius, draugus, pažįstamus ir... visą Lietuvą. Jungtinio  vaikų ir mokytojų nuotolinio Ąžuolyno choro dainos „Piešiu Lietuvą“, „Mój dom“ ir „Kokia nuostabi Lietuva esi“, papuoštos vaikų darbeliais ir nuotraukomis, vis dar skamba Feisbuko puslapyje „Nemėžio Ąžuolynas“, Nemėžio kaimo bendruomenės grupėje, mūsų draugų Senjorų globos namuose. 

Vaikų  meilė Lietuvai nesibaigė šventei pasibaigus. Ji tęsiasi jų juoke, jų kasdieniuose darbeliuose, tyrioje draugystėje... Ta didelė meilė jų mažose širdelėse liks visą gyvenimą. 

 Inf. Nemėžio vaikų lopšelis-darželis


 

2021 m. vasario 15 d. visose šventiškai pasipuošusiose Nemenčinės vaikų lopšelio-darželio grupėse paminėjome Lietuvos valstybės atkūrimo dieną – Vasario 16-ąją. Ugdytiniai virtualiu būdu „pakeliavo“ po Nemenčinės miestą, „Ryto rate“ kalbėjosi apie visų mūsų gimtinę Lietuvą ir, aišku, savo nesudėtingus, bet su meile padarytus darbelius skyrė mylimai Tėvynei.

Vaikams nėra per sunkių ar neįdomių temų – reikia tik surasti įdomius būdus ir veiklas, kurios sėkmingai formuotų ikimokyklinio amžiaus vaikų tautinio identiteto pradmenis. Smagu, kad mūsų pedagogės šį darbą atlieka su meile ir pasiaukojimu.

Inf. Nemenčinės vaikų lopšelis-darželis „Mylėkim Lietuvą, kurią širdy nešiojam,

Kiekvienas savo, ją savaip pažintą,
Kaip dainą motinos, kurią dainuojam,
Kaip šviesią meilę, laiko neištrintą.“
(L. Milčius)

Vasario 12 d. Maišiagalos vaikų lopšelyje-darželyje vyko Vasario 16-jai skirtas minėjimas „Linkėjimas Lietuvai“. Minėjimas vyko per zoom programėlę. Džiugiai nusiteikę, pasipuošę minėjimą pradėjome Lietuvos valstybės himno giedojimu. Lietuvą sveikinome dainomis, šokiais, eilėmis, bendruomenės nariai kartu padainavo Ingos Šeduikienės dainą „Nupiešiu Lietuvą“.

Vasario 15 d. grupėse dar kartą prisiminėme Vasario 16-osios svarbą. Vaikai prisiminė svarbiausius šalies simbolius. Namo išėjo nešini savo rankomis pasigamintomis vėliavėlėmis.

Šiandien ypač svarbus mūsų visų laisvės, nepriklausomybės, vienybės siekis, todėl skatiname vaikus švęsti tokią svarbią mūsų šalies šventę.


Mokytojos Edita Staniulionienė ir Daina Jermak„Laisvė – tai yra kažkas daugiau, ko net Dievas negali uždrausti žmogui, laisvė bei nepriklausomybė yra niekuo nepakeičiama vertybė, ji aukštesnė už gerovę.“

Vasario 8-10 d. Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos 5-8, I-III kl. mokiniai, paskatinti mokytojų Astos Diržiuvienės, Christinos Masalskos bei Jolantos Našlėnienės, kūrė sveikinimus Lietuvai Vasario 16-osios proga.

Mokinių iniciatyva, aktyvumas, kūrybiškumas viršijo visus lūkesčius. Jog buvome sužavėtos ir sujaudinos,  pasakyti maža. Gumulas strigo gerklėj grožintis darbais: iš kur tiek stiprybės, fantazijos, puikių idėjų!? Sulaukėme be galo daug originalių, išskirtinių darbų: piešinių, pačių kurtų eilių. Kas kepė, kas siuvo, o kai kurie kūrė filmukus, dėliojo kompozicijas iš gėlių, įvairių tautinės simbolikos elementų, piešė ant sniego, spalvino veidus ir rankas. Darbų tokia gausa, kad  būtų galima vardinti ir vardinti, todėl visus, norinčius kartu su mumis pasidžiaugti sukurtais filmukais, darbų paroda, pateiktimis, kviečiame apsilankyti mokyklos facebook paskyroje: Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija.

Idėjai įgyvendinti buvo organizuotos integruotos lietuvių kalbos ir istorijos pamokos – nors turbūt tai buvo net ne pamokos, o integruotos dienos! Nuo pat ankstyvo ryto iki vėlaus vakaro gaudamos mokinių darbus, mes, mokytojos, pajutome, jog pastangos, ugdant jaunąją kartą, neina perniek: darbuose be galo daug šviesos, energijos, pozityvumo, jėgos, tvirtybės bei meilės savo šaliai.

Norisi iš visos širdies padėkoti mūsų mokiniams ir pasidžiaugti, jog auga šauni, patriotiška, kūrybinga ir laisva karta!

 

Mokytojos Asta Diržiuvienė, Christina Masalska ir Jolanta Našlėnienė

 Prieš pat atostogas gražią  saulėtą vasario dieną Buivydiškių pradinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai sveikino Lietuvą su gimtadieniu. Šventės metu vaikai įtvirtino žinias apie tautinius simbolius, dainavo dzūkišką dainą, vaidino lietuvių liaudies pasaką, išreikšdami pagarbą savo Tėvynei. Pleveno trispalvės, aidėjo džiugus vaikų klegesys, skambėjo dainos, eilės, sukosi rateliai, veiduose neblėso šypsenos. 


Buivydiškių pradinės mokyklos
Priešmokyklinio ugdymo grupės mokytoja Mažena SvorobovičMinėdami Valstybės atkūrimo dieną Vilniaus r. Maišiagalos Ldk Algirdo gimnazijos 1-4 klasių mokiniai dalyvavo socialinėje gerumo akcijoje „Širdelė Lietuvai“. Mokiniai savo namų langus papuošė trispalvėmis širdelėmis. Trispalvė simbolizuoja mūsų visų vienybę ir pilietiškumą, o širdelė – mūsų neabejingumą šalia gyvenantiems vienišiems žmonėms...

Vasario 16-ąją vyresniųjų klasių mokiniai ir tėveliai pakviesti žiūrėti LRT televizijos rodyto, net šešiomis „Sidabrinėmis gervėmis“ įvertinto bei šiais metais Lietuvos pretendentu siekti „Oskaro“ tapusio ironiško Karolio Kaupinio filmo „Nova Lituania“. Juosta nukelia į tarpukario Kauną, kuriame profesoriaujančiam Feliksui Gruodžiui gimsta idėja: Lietuvą reikia gelbėti, tad kodėl to nepadarius šalį perkeliant į užjūrį, tolimąją Afriką? Profesoriui kilusia „atsarginės Lietuvos“ mintimi patiki šalies premjeras ir abu vyrai leidžiasi į gelbėjimo strategijų bei planų kūrimą.

Inf. Vilniaus r. Maišiagalos Ldk Algirdo gimnazija


 

Vasario 12 d. Vilniaus r. Pakenės Česlovo Milošo mokykloje vyko nuotolinė istorijos pamoka, skirta Vasario 16-ajai – Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Pamoką pravedė 10 kl. mokiniai. Pamoka prasidėjo Lietuvos himnu, po to mokiniai priminė nelengvą Lietuvos kelią prie nepriklausomybės ir valstybės atkūrimo. Pabrėžė Nepriklausomybės akto pasirašymo bei Tarybos veiklos svarbą. Trumpame filme visi susipažino su įdomybėmis apie signatarus, tarp kurių buvo lenkas Stanislovas Narutavičius. Pamokoje dalyvavo 5-10 kl. mokiniai bei mokyklos mokytojai.

Lietuvių kabos pamokose taip pat vyko minėjimai. Mokiniai žiūrėjo trumpus istorinius filmus, visi kartu dainavo patriotines dainas, skaitė gražiausias eiles Lietuvai.

Ikimokyklinio ugdymo grupės vaikai ir 1-4 kl. mokiniai ruošdamiesi Vasario 16-ajai dailės darbeliais pavaizdavo už ką myli Lietuvą bei skaitė gražiausias eiles apie Lietuvą ir įsirašė filmuką „Gražiai apie Lietuvą“.


 Istorijos mokytoja Kristina Vitlicka


 

Artėjant Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai, džiaugiamės, kad esame laisvi. Pasaulį apėmusios pandemijos akivaizdoje žodis „laisvė“ įgauna kiek gilesnę prasmę. Ši diena skiriasi iš visų švenčių, ne tik renginiais, bet ir kiekvieno Lietuvos piliečio apsisprendimu sąžiningai dirbti dėl tautos ir krašto gerovės, gražesnės ateities. Šią dieną turime pajusti pagarbą tautos ir valstybės simboliams – Vėliavai, Herbui, Himnui.

Pilietiškumo ir tautiškumo ugdymas – sunkus darbas, reikalaujantis nuolatinio dėmesio ir pastangų. Tam tikra prasme tai – kaip ir vertybių ugdymas. Su vaikais reikia kalbėti apie praeitį, supažindinti su istorijos svarbiausiais momentais, supažindinti su simboliais, dainuoti liaudies dainas, pasimokyti giedoti himną. Paprasti ir kasdieniški paaiškinimai, pasakojimai, dainos, istorinių vietų aplankymas, darbelių darymas, dalyvavimas tautiniuose renginiuose – ugdo pilietiškumą. Pilietiškumo daigelius reikia ne tik pasodinti, bet ir auginti, brandinti kas dieną. Kartkartėmis, pasitaikius progai, o ir visai be progos kalbėkime su vaikais apie savo Lietuvą, apie joje gyvenusius ir gyvenančius žmones, kurie visais laikais garsino mūsų šalį ir tebegarsina. Jau net mažas vaikas gali suprasti, kad valstybę kuriame MES ir ji tokia, kokios visi esame verti. Turime visi pasistengti, kad būtų gera čia gyventi, dirbti ir mylėti. O didžiuotis tikrai turime kuo.

Visą savaitę Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazijos Bezdonių ikimokyklinio ugdymo skyriuje buvo vykdomos įvairios veiklos: kalbama apie Lietuvą, svarbiausius Lietuvos istorijos įvykius, asmenybes, gamtos grožį, priminėme vaikams Lietuvos valstybės simbolius, buvo daromi įvairūs darbeliai, vaikams akcentuojama meilė Tėvynei ne tik veiklose, muzikiniuose užsiėmimuose, bet ir intensyviai ruošiantis renginiui. Suprantame, kad ikimokykliniame amžiuje svarbus nuolatinis, nepertraukiamas tautiškumo ugdymas, vaikai ne tik retkarčiais turi kalbėtis apie Lietuvą, bet kiekvieną dieną jausti savo būtį, svarbą ir džiaugsmą kad gyvena savo šalyje. Besiruošdami šiai šventei papuošėme darželio aplinką: trispalviais akcentais dabinome langus, grupes, vaikai kartu su auklėtojomis gamino karūnėles, kurios puošė vaikučių galvas per šventę. Prisijungėme prie respublikinės socialinės gerumo akcijos „JŪS NE VIENI“.

TIKSLAS :

Puoselėti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų tautinę ir pilietinę savimonę, skatinti pasididžiavimą savo šalimi, patriotinius jausmus tėvynei.

UŽDAVINIAI:

- Kurti šventinę nuotaiką ir aplinką naudojant Lietuvos simboliką.
- Ugdyti vertybines nuostatas, tautiškumo ir pilietiškumo jausmą, meilę savo gimtam kraštui.
- Supažindinti vaikus su Lietuvos simboliais, įžymiomis vietomis, miestais.
- Įtraukti į šventinį renginį darželio bendruomenę.

PRIORITETAI:

- Gerinti gimtųjų ir valstybinės kalbų ugdymo kokybę.
- Stiprinti bendruomeniškumą įstaigoje, pilietinių ir dvasinių vertybių ugdymą.

Vasario 15 d. darželyje buvo suorganizuotas renginys skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti. Renginio metu mažiesiems buvo surengtas skaitovų konkursas „Mūsų žodžiai tau tėvyne!’’, pradžioje, savo rankose laikydami trispalves vėliavėles, sugiedojome Lietuvos himną, aptarėme Lietuvos Trispalvės spalvų reikšmes, prisiminėme kokioje šalyje gyvename, dainavome, šokome lietuvių liaudies šokius, vaikai dalyvavo viktorinoje, atsakinėdami į jiems pateiktus klausimus. Šio renginio metu vaikai galėjo pajusti šventės didingumą, grožį, džiaugsmą.

Tikimės, kad visą savaitę organizuotos veiklos, ši šventė palietė vaikų širdeles, skatino domėtis ir didžiuotis sava šalimi.

 

Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazijos
Bezdonių ikimokyklinio ugdymo skyriaus mokytoja metodininkė
Danguolė Voinič
 


 

Vasario 15 d. Avižienių vaikų lopšelyje–darželyje vyko Vasario 16–osios šventė „Dainos ir šokiai gimtinei“. Besiruošdami šiai šventei papuošėme lopšelio–darželio aplinką: mokytojos su vaikais trispalviais akcentais puošė langus, grupes, įstaigos koridorius. Vyko pokalbiai apie Lietuvą, Lietuvos simbolius, įžymias Lietuvos vietas, gamtą ir Lietuvos miestus. Vasario 15 diena pasipuošę tautiniais drabužiais, su trispalvėm vėliavėlėm šventę pradėjome iškilmingai giedodami „Tautinę giesmę“. Ugdytiniai deklamavo eilėraščius, šoko lietuvių liaudies šokius, ratelius, dainavo dainas.

 


Mokytoja metodininkė
Jadvyga Grigienė


 

Marijampolio lopšelyje-darželyje prieššventinę savaitę vyko įvairios veiklos, buvo daug kalbama apie artimiausią aplinką, gimtąjį kraštą, įžymias Lietuvos vietas. Suprantamais būdais ir patraukliomis priemonėmis pedagogės ugdytiniams pasakojo apie svarbiausius Lietuvos istorijos įvykius, asmenybes, gamtos grožį, priminė vaikams Lietuvos valstybės simbolius.

Įstaigos bendruomenė, kartu su ugdytiniais prisijungė prie socialinės gerumo akcijos „JŪS NE VIENI“, kurios tikslas ne tik parodyti vienybę, bet ir perduoti trumpą žinutę vienišiems žmonėms, kad jie nėra vieni. Iki vasario 16 d. įstaigos, bei ugdytinių namų langai pasipuošė širdelėmis: geltona, žalia, raudona. Trispalvė simbolizavo mūsų visų vienybę ir pilietiškumą. Širdelė – mūsų neabejingumą šalia gyvenantiems vienišiems žmonėms.

Laikantis saugumo reikalavimų ir rekomendacijų, šventinis rytmetys vyko grupių izoliavimo principu. Kiekviena vaikų grupė rytmetį  pradėjo su pakilia nuotaika, pasipuošę vėliavos spalvomis, apsirengę tautiniais rūbais. Gimtinę Lietuvą sveikinome dainelėmis, lietuvių liaudies šokiais ir žaidimais. Savo meilę Tėvynei vaikai atskleidė piešiniais ir meniniais darbeliais, kuriais papuošė lopšelio-darželio salę.

Pedagogai, vaiko mažoje širdelėje, įvairiomis formomis, jiems suprantamai bandė įžiebti tautiškumo, pilietiškumo, patriotizmo ugnelę, kuri ugdytų dorą, laisvą, pilietišką Lietuvos asmenybę.

 

Vilniaus r. Marijampolio vaikų lopšelio-darželio direktorė
Irena Tamoševičienė


 

„Kraštas, kurį iš savo protėvių paveldėjom, yra mūsų. Vadinam jį Lietuva ir norim, kad šis žodis iš pasaulio kalbos, iš jo žemėlapių neišnyktų. Rašom ir tariam jį kartu su kitais nemažiau vertais, garbintais tautų ir valstybių vardais, norim, kad su pagarba mus ištartų“ 
Justinas Marcinkevičius

Artėjančią Lietuvos valstybės atkūrimo dieną Rukainių gimnazija šventė kitaip – dėl Lietuvą sukausčiusio karantino Vasario 16-osios renginiai persikėlė į virtualią erdvę. Tačiau parodų, viktorinų, konkursų, sveikinimų, vaizdo filmų, istorijos pamokėlių Rukainių gimnazijoje netrūko. Visą savaitę mokiniai, padedami mokytojų, džiugino savo kūrybiškumu, išradingumu.

Per istorijos pamokas IG-IVG  mokiniai keliavo virtualiai: lankėsi Vilniaus senamiestyje  ir keliavo „Susipratusio lietuvio pėdsakais“. Interaktyvaus žaidimo metu aplankė  istorines vietas ir sužinojo, kas sieja Lietuvos Tarybą ir Vytautą Didįjį, koks įvykis sustiprino lietuviškumą Vilniuje ir kodėl vienos salės lubos jį galėjo susilpninti, ką naktį slapta spausdino signataras Petras Klimas, kas tokie buvo „akiplėšų būrys“, kokiais „hamburkais“ Jonas Basanavičius vaišindavo svečius ir daug kitų įdomių istorinių faktų.

Taip pat mokiniai lankėsi svečiuose pas Joną Basanavičių Signatarų namuose, išgirdo virtualų pasakojimą, kuo domėjosi Jonas Basanavičius, kokie jo nuopelnai Lietuvai. Mokiniai sudalyvavo virtualiame  ture  po Istorinę Lietuvos Prezidentūrą, noriai  atsakinėjo į  viktorinos „Vasario 16-osios signatarai“ klausimus, sprendė kryžiažodžius.

Per lietuvių kalbos ir literatūros pamokas 8a ir IIG kl. mokiniai dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse „Švenčiame Vasario 16-ąją“. Gimnazistai ir aštuntokai skaitė įvairių funkcinių stilių tekstus tema „Vasario 16-oji“, vėliau dalinosi savo mintimis, ką jiems reiškia ši šventė, ko šia proga norėtų palinkėti visiems Lietuvos gyventojams. 8a kl. mokiniai kūrė sveikinimus ir linkėjimus, taip pat paragino visus tautiečius švęsti Lietuvos valstybės atkūrimo dieną kartu. Savo darbus įkėlė į PADLET lentą.

6a kl. mokinės Karolina Urbanovič ir Dorota Dakševič dalyvavo konkurse „Švenčiu Lietuvą“, kurį skelbė Europos Parlamento narys, Vasario 16-osios akto originalo atradėjas prof. Liudas Mažylis. Kūrybiniame darbe mokinės turėjo sukurti esė arba eilėraštį, kuris atspindėtų santykį su gimtine, tėviške, šalimi, atskleisti savo žinias apie Lietuvos istoriją ir atsakyti į klausimą: „Ką man reiškia Lietuva?“

Vasario 10 d., per lietuvių kalbos pamokas, IG ir IVG klasių mokiniai, minėdami Vasario 16-ąją, diskutavo, kokie yra šalies valstybingumo simboliai, prisiminė svarbiausius istorinius įvykius, svarstė, kas garsina Lietuvą pasaulyje. Mokiniai skaitė įvairių laikotarpių poetų eiles apie Lietuvą, samprotavo, kaip šalis pristatoma jų kūryboje. Aptarti ir vaizduojamojo meno – dailės, fotografijos – kuriami Lietuvos įvaizdžiai. Pamokos pabaigoje mokiniai, remdamiesi aptarta medžiaga, kūrė ir pristatė pastraipas „Man Lietuva yra...“.

IVG klasės mokiniai per klasės valandėlę dalyvavo viktorinoje „Aš tikrai myliu Lietuvą“. Viktorinos metu mokiniai įrodė, kad domisi Lietuvos istorija, svarbiausiais šalies pasiekimais ir tikrai myli savo tėvynę.

Biologijos ir fizinio ugdymo mokytojos teigia, kad Lietuvai svarbus sveikas Lietuvos pilietis. Todėl pertraukos metu surengė mokytojams mankštą „Švenčiame Vasario 16-ąją“. Gimnazijoje vyko ir integruota netradicinė pamoka „Sveikas pilietis“. Penktokai prisiminė kai kurias sąvokas (pilietis, valstybė), kokia yra valstybės struktūra, funkcijos, kaip valstybė rūpinasi savo piliečiais, kai susergame.  Biologijos mokytoja pabrėžė, kad per gamtos ir žmogaus pamokas daug kalba apie sveikatą, prevenciją, sveiką gyvenimo būdą, sportą. Fizinio ugdymo mokytoja pasidžiaugė, kad Rukainių gimnazijos mokiniai nori būti sveikais piliečiais.

Vasario 16-ąją minėjo ir priešmokylinė ugdymo grupė. Jie prisijungė prie socialinės gerumo akcijos „Jūs ne vieni“ (savo languose iškabino tris širdeles – geltona, žalia, raudona). Trispalvė simbolizuoja mūsų visų vienybę ir pilietiškumą, o širdelė – mūsų neabejingumą šalia gyvenantiems vienišiems žmonėms.

Vasario 8-12 d. vyko virtuali piešinių ir rašinių paroda, skirta Vasario 16-ajai - Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. Parodos tikslas – skatinti mokinius domėtis Lietuvos istorija, ugdyti socialines, pilietines nuostatas, plėtoti meninę, kūrybinę raišką. Parodoje dalyvavo 2c-4c, 1a-4a klasių mokiniai.

Rukainių gimnazijoje per muzikos pamokas mokiniai dalyvavo muzikinėje viktorinoje, per dailės pamokas sukūrė parodą „Aš tikrai myliu Lietuvą“, per lietuvių kalbos pamokas kūrė akrostichus Lietuvai, per geografijos pamokas dalyvavo viktorinoje „Lietuva Europoje“, per technologijų pamokas gamino trispalvius darbelius, skirtus Vasario 16-ajai, taip pat buvo sukurtas filmukas „Vasario 16-osios darbeliai“.

Bendros kūrybinės veiklos, kad ir per nuotolį, suvienijo Rukainių bendruomenę, suteikė kūrybinio džiaugsmo ir priminė, kokia svarbi kiekvienam piliečiui yra gimtinė, tėvynė – Lietuva.

   

 

Istorijos mokytoja Rasa Jachimovičienė


 

Yra svarbios šventės ir yra svarbiausios. Tarp svarbiausių mums yra Lietuvos valstybės atkūrimo šventė. Prieš pat atostogas, šaltą, bet saulėtą vasario savaitę, Valčiūnų gimnazijoje vyko įvairios veiklos, skirtos  Lietuvos 103-ajam Lietuvos gimtadieniui. Ir tai puiki proga džiaugtis ir nepamiršti tų, kurie mums sukūrė Lietuvą, kurie apgynė jos laisvę ir nepriklausomybę.

Per istorijos pamokas IG kl. aplankė virtualią parodą „Pažadinti: Gedimino kalne rastų sukilėlių istorija“, skirtą 1863-1864 metų sukilimo dalyvių atminimui bei jų kovų už laisvę įprasminimui. Gimnazistai „vaikščiojo“ po XIX a. buvusią politinių kalinių areštinę, kur  sukilimo metais kalėjo apie 1000 jo dalyvių, apžiūrėjo archeologinių tyrimų medžiagą, sukilimą iliustruojančius dokumentus, fotografijas bei asmeninius sukilimo dalyvių daiktus, išgirdo biografijų, laiškų, tardymo protokolų ištraukas, suprato, kaip sukilimai Lietuvoje paveikė tolesnę istorijos raidą. IIG klasės mokiniai surengė virtualią konferenciją „Vasario 16-osios išvakarėse“, išmoko rengti medžiagą laikraščiui, redaguoti ir maketuoti, talpinti medžiagą, nuotraukas laikraščio šablone, IIIG klasės mokiniai parengė lankstinukus apie Vasario 16-osios signatarų gyvenimo faktus, nuveiktus darbus ir atminimą.

Šeštokai dalyvavo virtualioje Signatarų namų pamokėlėje „Svečiuose pas Joną Basanavičių”, klasės valandėlės metu aptarė svarbią kiekvienam Lietuvos piliečiui tеmą „Kas man yra Lietuva?“, piešė trispalves širdeles.

IG-IVG klasių mokiniai keliavo signatarų keliais, žaidė virtualų žaidimą „Susipratusio lietuvio pėdsakais“. Keliauti virtualiai mokiniai galėjo net muziejui laikinai neveikiant: jo maršrutas su įtraukiančiomis istorinėmis užduotimis driekiasi per Vilniaus senamiestį. Mokiniai aplankė istorines vietas ir sužinojo daug įdomių istorinių faktų. Pradėjo kelionę nuo Pilies gatvėje esančių Signatarų namų. Kelionė buvo interaktyvi, nes reikėjo nuskenuoti  QR kodą mobilia programėle ActionBound ir tik tada galėjo žengti signatarų keliais! Buvo įdomu ir naudinga, tačiau gimnazistai pabrėžė, kad keliauti gyvai”, o ne virtualiai būtų daug įdomiau. 8 klasės mokiniai  sužinojo atsakymus į daugelį klausimų, pavyzdžiui: kokios buvo ir kaip atrodė pirmosios Europos ir Lietuvos vėliavos, kas, kodėl ir kada pasiūlė trispalvę vėliavą kaip valstybės ženklą, kokia vėliava yra vadinama Lietuvos istorine vėliava, kuriuos laikus ji mena ir kada bei kur  ji iškeliama. Taip pat žiūrėjo video filmą apie Lietuvos valstybingumo kelią, sprendė testus, kryžiažodžius.

Valčiūnų gimnazijoje vyko ir integruota istorijos ir technologijų pamoka 5 klasės mokiniams. Pamokos metu mokiniai klijavo ir piešė trispalves širdis, kurios simbolizuoja jų meilę Lietuvai, žiūrėjo filmukus apie Lietuvai svarbius įvykius ir diskutavo. Integruotos istorijos ir technologijų pamokos metu mokiniai kūrybiškai pasveikino Lietuvą su 103-uoju gimtadieniu, piešė gražius atvirukus ir rašė savo sveikinimus, dalyvavo virtualijoje ekskursijoje Vilniaus gatvėmis”.

Lietuvos valstybės atkūrimo dieną minėjo ir priešmokyklinė ugdymo grupė, ir 1-4 klasių mokiniai. Pamokos pradžioje vyko pokalbis apie laisvę, ką mums reiškia būti laisviems. Vėliau mokiniai susipažino su Lietuvos valstybės simboliais, žiūrėjo informacinį filmą apie Lietuvą, susipažino su tautos istorine praeitimi, kokį sudėtingą kelią Lietuva nuėjo iki Lietuvos nepriklausomybės dienos. Taip pat iškilmingai sugiedojo Tautišką giesmę”, klausėsi dainų apie gimtąjį kraštą, atliko kūrybinę užduotį Nupiešiu Lietuvą“. Dalyvaudami tokiose veiklose, mokiniai parodė pagarbą ir meilę savo gimtajam kraštui, įrodė, kad domisi Lietuvos simbolika.

Norisi tikėti, kad  istorijos, lietuvių kalbos  pamokos Vasario 16-osios išvakarėse bus paskata mokiniams ne tik domėtis ir pažinti gimtojo krašto istoriją, bet ir ugdys pasididžiavimą savo valstybe, stiprins suvokimą, kad Lietuvos ateitis priklauso nuo kiekvieno jos piliečio padorumo ir patriotiškumo.

 


                                                                                Istorijos mokytojos


 

Tai gražiai skambėjo žodžiai:
Laukas, pieva, kelias, upė.
Tai gražiai iš jų išaugo
Vienas žodis – LIETUVA!
(Justinas Marcinkevičius)

Vasario 16-oji visai Vilniaus r. Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinės mokyklos bendruomenei yra labai svarbi šventė, tai mūsų Valstybės gimimo ir laisvės diena!

Vasario 12 d. mokiniai ir mokytojai prisijungė į bendrą renginį Teams platformoje. Visus pasveikino mokyklos direktorius Algimantas Baranauskas, kuris palinkėjo kiekvienam mylėti Lietuvą, didžiuotis ir jausti atsakomybę už ją. Istorijos vyresnioji mokytoja Milda Daškevičienė priminė svarbius istorinius įvykius, vedusius į nepriklausomybės paskelbimą, papasakojo apie patį Lietuvos Nepriklausomybės akto pasirašymą 1918 m., kai buvo atkurta Nepriklausoma Lietuvos valstybė.

Visi prisijungusieji kartu sugiedojo Lietuvos Respublikos himną.

Šiandien į pamokas ir klasių valandėles integruotos su Vasario 16-ąja susijusios veiklos.

Sveikiname visus su Vasario 16-ąja!


Inf. Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinė mokyklaVilniaus rajono Paberžės „Verdenės“ gimnazijos bendruomenė
vasario 12 dieną netradiciniu būdu minėjo Lietuvos nepriklausomos demokratinės valstybės paskelbimo 103-iąsias metines. Per prabėgusius metus Lietuva daug iškentėjo: patyrė 3 okupacijas, neteko geriausių savo dukrų ir sūnų, materialinių vertybių, bet visos netektys tik sustiprino VASARIO 16-osios svarbą.

Nuotolinės šventės dalyvius pasveikino gimnazijos direktorė Violeta Dapkevičienė. Ji patikino, kad tai šventė, simbolizuojanti vieningos Lietuvos stiprybę ir dvasią. Ši diena nulėmė tai, kad šiandien galime gyventi laisvoje Lietuvos Respublikoje, kad turime galimybę jaustis orūs tarp kitų tautų ir šalių, kad esame laisvi ir pripažinti... „Didžiuokimės būdami lietuviais“ , - sveikinimo kalbą baigė direktorė.

Kad ši diena - šventė, abejonių nėra. Gimnazijos bendruomenę minėti Vasario 16-ąją linksmai ir prasmingai pakvietė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Kaziūnienė. Pavaduotojos žodžiai buvo prasmingi: „Kokia bus mūsų Tėvynė, priklauso nuo mūsų, mes - jos kūrėjai! Lietuva... kiek daug mums ji reiškia. Šiandien meilę ir pagarbą savo šaliai galime išreikšti ne tik žodžiais, bet ir darbais.“ Gimnazijos mokiniai, vadovaujami mokytojų Violinos, Živilės, Laimos, Vytauto, Valdemaro, dovanojo Lietuvai savo kūrybinius darbus: sniego skulptūras, šokį, dailės paveikslus ir, žinoma, pažadus, kuriuos, be jokios abejonės, išpildys.

Mokinių taryba ir jų vadovė mokytoja Laima Juodėnienė sukūrė interaktyvią Kahoot“ viktoriną „Lietuva nuo susikūrimo iki šiandien“. Dalyvauti viktorinoje ir išbandyti save galėjo visi norintys. Viktorina padėjo prisiminti Lietuvos valstybingumo raidą, jos išlikimo vingius ir pasiekimus.         

Švęskime ir būkime dėkingi už galimybę rinktis. Mylėkime Lietuvą, didžiuokimės ja.

 

Istorijos mokytoja metodininkė Vida Domarkienė 


 

Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro lietuvių liaudies šokių kolektyvo „Žiogeliai“ vadovė Ineta Dubininkaitė kvietė paminėti Lietuvai svarbią datą išmokstant lietuvių liaudies šokio kompoziciją „Kepurinė“.

Plačiau: https://www.facebook.com/RudaminosDKC/videos/1125382664559638 Nemenčinės daugiafunkcinis kultūros centras Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga skelbė sveikinimų konkursą Lietuvai. Konkursui pateikta nemažai sveikinimų ir atsiuntusieji sveikinimus atminimui gavo lietuviškos atributikos dovanų. 

Plačiau: https://www.facebook.com/482017395223389/videos/180192573488768/


Shadow up