kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Netrukus prasidėsiantis žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas aktualus ir ūkio modernizavimo projektus įgyvendinantiems paramos gavėjams

Dalis paramos gavėjų, pateikusių paraiškas dėl investicijų į žemės ūkio valdas, įsipareigojo dalyvauti bent vienoje Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veikloje. Už atitiktį šiam kriterijui pareiškėjams buvo suteikti atrankos balai. Artėjant žemės ūkio naudmenų deklaravimui, paramos gavėjams Nacionalinė mokėjimo agentūra primena apie būtinybę vykdyti prisiimtus įsipareigojimus.


Dalis paramos pagal KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Investicijos į žemės ūkio valdas“ gavėjų paraiškoje pažymėjo, kad dalyvaus KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklose. Tai vienas iš prioritetinių kriterijų, už atitiktį šiam kriterijui pareiškėjui buvo suteikta 15 atrankos balų. Dalyvauti bent vienoje iš agrarinės aplinkosaugos veiklų modernizavimo projektus įgyvendinantys paramos gavėjas turi ne vėliau kaip per vienerius metus nuo paramos sutarties pasirašymo datos.

Žemės ūkio naudmenų (ŽŪN) plotas dalyvaujant agrarinės aplinkosaugos veikloje turi sudaryti ne mažiau kaip 10 proc. deklaruoto ŽŪN ploto (nustatoma pagal pirmaisiais įsipareigojimo vykdymo metais deklaruotą ŽŪN plotą).

Balandžio 12 d. prasidėsiantis žemės ūkio naudmenų deklaravimas, kai tiesioginių išmokų paraiškoje galima prašyti paramos ir pagal su plotu susijusias KPP priemones, aktualus paramos gavėjams, pateikusiems paraiškas dėl paramos investicijoms į žemės ūkio valdas 2019 m. pabaigoje (spalio 1 d. – gruodžio 13 d.) ir 2020 m. pradžioje (balandžio 1 d. – birželio 30 d.). 2020 m. deklaravimo duomenimis, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosauga ir klimatas“ veiklose dalyvavo beveik 7 tūkst. šalies žemdirbių.

Modernizuojantys ūkius paramos gavėjai gali rinktis vieną ar kelias KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas:

 • „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“;
 • Specifinių pievų tvarkymas“;
 • Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“;
 • Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“;
 • Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“;
 • Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“;
 • „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“;
 • „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“;
 • „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“;
 • „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“;
 • Dirvožemio apsauga“;
 • Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“;
 • Ražienų laukai per žiemą“.

KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisykles rasite čia.


Nacionalinė mokėjimo agentūros informacija
Asociatyvi nuotr. unsplash.com

Shadow up