kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajone ‒ prevencinė priemonė prieš moksleivių rūkymą

Vasario 12 d. Vilniaus rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnai prižiūrimoje teritorijoje organizavo prevencinę priemonę išsiaiškinti, ar rajono švietimo įstaigų teritorijose arba šalia jų asmenys iki 18 metų amžiaus nevartoja tabako, tabako gaminių, elektroninių cigarečių. Taip pat paaiškinti atsakomybę, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 492 str. (Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme nustatytas tabako gaminių ar susijusių gaminių vartojimo ar jų turėjimo ribojimo pažeidimas).


Nepilnamečių rūkymas gali baigtis ne tik bauda, bet ir sukelti rimtų problemų ateityje. Įstatymas numato draudimą nepilnamečiams rūkyti (vartoti) ir turėti ne tik paprastas, bet ir sparčiai populiarėjančias elektronines cigaretes. Tokių ribojimų pažeidimai asmenims užtraukia atsakomybę, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse. Svarbu pažymėti, jog kiekviena administracinė nuobauda yra asmenį charakterizuojanti medžiaga, galinti turėti padarinių asmeniui ateityje. Pavyzdžiui, nors praėjus metams po nepilnamečiui už rūkymą skirtos nuobaudos skyrimo ir nepadarius naujų nusižengimų, teisinės galios ji nebeturi, tačiau jei asmuo bus ne kartą baustas administracine tvarka už tyčinius nusižengimus, tai gali būti kliūtis jam ateityje ketinant tapti politiku, karininku, teisėsaugos institucijų – policijos, pasienio ar muitinės – pareigūnu. Be to, baudžiamajame procese teismas visuomet atsižvelgia į galiojančias nuobaudas, kurios tampa kaltinamojo atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis.

Siekiant bendromis policijos pareigūnų ir Vilniaus rajono savivaldybės pastangomis „išgyvendinti“ nepilnamečių rūkymą, pareigūnai stebėjo moksleivių elgesį pertraukų metu. Suskambus pertraukos skambučiui, moksleivių „rūkalių“ kompanija (be striukų) skubėjo netoli gimnazijos esančių parduotuvių, prie pašto ir daugiabučių. Jaunimėlis „traukė dūmą“, šnekučiavosi. Užklupti 5 rūkantys moksleiviai paaiškino, jog žino, kad rūkyti draudžia įstatymas. Nepilnamečiams buvo surašyti 5 protokolai dėl rūkymo ir 1 protokolas dėl akcizinių prekių.

Priemonė įrodė, jog prevencinis darbas – būtinas. Todėl nutarta, kad prievencinė priemonė bus tęsiama ir toliau: prie mokyklų, viešosios vietos bus stebimos, pažeidėjai įspėjami ir baudžiami.

Shadow up