kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Pagerės pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas Vilniaus rajone

Vilniaus rajono viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos susiduria su pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo problemomis, kurių išspręsti savo ištekliais negali. Būtent dėl to 2018 m. vasario 20 d. vykusiame Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas pritarti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimo Vilniaus rajono viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose 2018-2019 metų programai.


VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika ir VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas (šeimos gydytojų) teikia 81349 draustiems privalomuoju sveikatos draudimu gyventojams (VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika –70166, VšĮ Nemenčinės poliklinika –11183).

Dėl šeimos gydytojų trūkumo ir didelių pacientų eilių pas gydytojus pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys darbuotojai dirba dideliais darbo krūviais. Šeimos gydytojui yra keliama vis daugiau reikalavimų: atlikti vis daugiau tyrimų ir įvairių paslaugų, numatoma nemažai vadybinių procedūrų. Tai sunkina paslaugos prieinamumą, susidaro didelės laukimo eilės, kenčia paslaugos kokybė, tai sukelia pacientų nepasitenkinimą.

Vilniaus rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą, kuris užtikrins Vilniaus rajono savivaldybės finansinę paramą vykdant ,,Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų (šeimos gydytojų) prieinamumo gerinimo Vilniaus rajono viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose 2018-2019 metais“ programą ir skyrė VšĮ Vilniaus rajono centrinei poliklinikai 2018 m. – 200 tūkst. Eur, 2019 m. – 272,7 tūks. Eur, ir VšĮ Nemenčinės poliklinikai 2018 m. – 26 tūkst. Eur, 2019 m. – 40,56 tūks. Eur.

Vilniaus rajono savivaldybės skirtos lėšos padės greičiau ir efektyviau pagerinti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą Vilniaus rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

Susipažinti su programa galite čia.

 

Shadow up