kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Naujos užimtumo galimybės jaunimui vasaros atostogų metu

Vilniaus rajone startuoja nauja iniciatyva, teikianti jaunimui vasaros atostogų metu įsidarbinimo galimybes bei siūlanti darbdaviams už tai gauti kelių šimtų eurų kompensaciją.


Š. m. vasario 21 d. vykusio Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu patvirtinta, Vilniaus rajono jaunimo reikalų tarybos inicijuota, Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką 2020 metų programa, kuria siekiama didinti jaunimo užimtumą vasaros laikotarpiu, ne ugdymo proceso metu, skatinti ir didinti pagalbą jauniems žmonėms įsidarbinti.

Savivaldybė, siekdama skatinti 14-18 metų amžiaus jaunimo verslumą, didinti jų motyvaciją vasaros atostogų metu kaip vieną iš užimtumo priemonių pasirinkti sezoninį darbą, gerinti jaunimo profesinį orientavimą, padėti jaunimui integruotis į darbo rinką, tuo pačiu rems programoje dalyvaujančius Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje veikiančius darbdavius bei skatins bendradarbiavimą su Vilniaus rajono teritorijoje veikiančiu verslo sektoriumi.

Programa skirta Vilniaus rajono savivaldybės jaunimui nuo 14 iki 18 m., besimokančiam Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esančiose ugdymo įstaigose ir deklaravusiam savo gyvenamąją vietą Vilniaus rajono savivaldybėje.

Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką 2020 metų programa bus įgyvendinama Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšomis ir vykdoma 2020 m. liepos-rugpjūčio mėnesiais, ne ugdymo proceso metu.

Tarybos patvirtintoje programoje dalyvauti gali Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys, kitos organizacijos (ūkininkai) ar Lietuvos Respublikos piliečiai, besiverčiantys individualia veikla ir veiklą vykdantys Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje. Taip pat keliamos sąlygos ir norinčiam įsidarbinti jaunimui. Pagal Programoje patvirtintą tvarką, du vasaros mėnesius norintys padirbėti 14-18 metų asmenys savo gyvenamąją vietą turi būti deklaravę Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje. Taip pat būtina sąlyga – ugdymo įstaiga turi būti registruota Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje pagal pagrindinio, vidurinio ugdymo ar profesinio mokymo programas. Jauni žmonės toje pačioje darbovietėje, kurioje ketina dirbti Programos įgyvendinimo laikotarpiu, neturi būti įdarbinti anksčiau kaip 2020 m. liepos 1 d. Įdarbinti anksčiau – Programoje dalyvauti negali.

Jauni žmonės, susiradę būsimą darbdavį ir su juo suderinę dalyvavimą Programoje, turi registruotis pateikdami el. paštu vrsa@vrsa.lt užpildytą, pasirašytą ir nuskanuotą (nufotografuotą) registracijos formą. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė, įvertinusi ir patikrinusi informaciją apie dalyvių atitiktį Programai, tinkamų dalyvių sąrašą teikia tvirtinti administracijos direktoriui. Jeigu norinčių dalyvauti Programoje yra daugiau nei Programai skirta lėšų, atrenkami tie dalyviai, kurie pateikė registracijos formas ir kitus dokumentus anksčiau, pagal registracijos datą ir laiką. Su tinkamais Programos dalyviais pasirašoma trišalė sutartis, kurioje aptariamos pagrindinės Programos sąlygos.

Darbdaviui, dalyvaujančiam Programoje, už jauną žmogų, įdarbintą visu darbo krūviu, per mėnesį kompensuojama 300 Eur. Jeigu jaunas žmogus dirba ne visu darbo krūviu, kompensacija skaičiuojama proporcingai pagal dirbtas darbo dienas (valandas). Maksimalus kompensacijos dydis darbdaviui už vieną įdarbintą jauną žmogų per Programos vykdymo laikotarpį – 600 Eur. Tuo tarpu maksimalus kompensacijos dydis vienam darbdaviui įdarbinusiam jaunus žmones – 4 800 Eur. Programoje numatytas kompensuojamų išlaidų periodas – ne ilgiau kaip du mėnesiai ne ugdymo proceso metu, t. y. 2020 m. liepos-rugpjūčio mėnesiai.

Darbdavys, siekdamas gauti jauno žmogaus, įdarbinto pagal Programą, darbo vietos išlaikymo kompensaciją, Vilniaus rajono savivaldybės administracijai kartu su lydraščiu turi pateikti sutartyje nurodytus jauno žmogaus įdarbinimo ir sąnaudų patyrimo pagrindimo dokumentus: darbo sutarties kopiją, darbo laiko apskaitos žiniaraštį, darbo užmokesčio išmokėjimo žiniaraštį.


Daugiau informacijos apie Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką 2020 metų programą rasite čia.

 

Asociatyvi nuotr. unsplash.com 

 

Shadow up