kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajone didėja mokinių skaičius

Vilniaus rajone nuolat didėja gyventojų skaičius. Neseniai paskelbtame Lietuvos savivaldybių indekse pabrėžiama, kad Vilniaus rajone fiksuojama teigiama grynoji migracija. Dabar ji siekia 2,1 proc. nuo gyventojų skaičiaus, tuo metu, kai kitas savivaldybes vidutiniškai paliko apie 0,5 proc. gyventojų. Atitinkamai didėja ir mokinių skaičius. Didėja jis ir dėl optimaliai suformuoto švietimo įstaigų tinklo. Vilniaus rajonas yra daugiatautis Lietuvos rajonas ir jo švietimo įstaigų tinklą sudaro optimalus švietimo įstaigų skaičius įvairiomis ugdomosiomis kalbomis, kuris užtikrina galimybę visiems rajono mokiniams ugdytis gimtąja kalba bei gauti kokybišką išsilavinimą arčiausiai namų esančiose įstaigose.


Daugiau pirmokų

Nuo 2015–2016 iki 2018–2019 m. m. Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose ugdomų pirmokų skaičius padidėjo apie 6 procentus (2015–2016 m. m. – 701 pirmokas, 2016–2017 m. m. – 768,  2017–2018 m. m. – 732,  2018–2019 m. m. – 746 pirmokai). O 2019 m. rugsėjo 1 d. į savivaldybės mokyklas atėjo mokytis net 836 pirmokai.

Bendras mokinių skaičius Vilniaus rajono švietimo įstaigose irgi padidėjo 220 mokiniais.

2018–2019 m. m. savivaldybėje veikė 39 bendrojo ugdymo mokyklos (iš jų: gimnazijų – 24, pagrindinių mokyklų – 10, pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras – 1, pradinių mokyklų – 2, mokyklų-darželių – 2) ir 24 neformaliojo švietimo įstaigos (iš jų: ikimokyklinio ugdymo įstaigų – 20 (vaikų darželiai – 9, vaikų lopšeliai-darželiai – 10, daugiafunkcis centras – 1), meno mokyklos – 2, muzikos mokykla – 1, sporto mokykla – 1), iš viso 63 savivaldybės švietimo įstaigos.

Kadangi Vilniaus rajono savivaldybėje švietimas laikomas prioritetine sritimi, jo finansavimui skiriama beveik pusė viso savivaldybės biudžeto, be to, savivaldybės švietimo įstaigos finansuojamos iš specialiosios tikslinės dotacijos (mokymo lėšos ugdymo reikmėms) bei kitų finansavimo šaltinių lėšų.

Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigose mokinių skaičius paskutiniu metu pradėjo augti lyginant jį su visos Lietuvos bendrojo ugdymo įstaigomis.

Švietimo skyriaus vedėja Sofija Segen komentuoja, kad mokinių skaičiaus augimas Vilniaus rajone yra Vilniaus rajono savivaldybės veiksmų rezultatas.

„Fiksuojame mokinių skaičiau augimą ne tik dėl migracinių procesų. Tai visų pirma Vilniaus rajono savivaldybės pastangų rezultatas. Švietimo įstaigų tinklas yra organizuotas optimaliai, puikiai veikia mokinių pavėžėjimas, mokyklose veikia pailgintos dienos grupės, beveik visose švietimo įstaigose įsteigti valgyklų darbuotojų etatai, tad mūsų vaikai vietoje, savo mokyklose gali pigiai ir skaniai pavalgyti“, - puikias sąlygas vaikams mokytis Vilniaus rajone vardija S. Segen. 

Vilniaus rajono savivaldybė yra viena iš nedaugelio šalies savivaldybių, kurios fiksuoja mokinių skaičiaus augimą. 

Shadow up