kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija tėvams laikinai išvykstantiems į užsienį. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. A1-368 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 56 „Dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ 22 punktu, primename, kad vaiko tėvai laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos laikotarpiu, palikdami savo vaiką prižiūrėti pasirinktam fiziniam asmeniui ne ilgesniam kaip aštuoniolikos mėnesių terminui nuo jų išvykimo, prieš 30 kalendorinių dienų iki išvykimo savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai privalo pateikti:


  1. Rašytinį Prašymą dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymo
    jų išvykimo iš šalies laikotarpiu ir fizinio asmens paskyrimo globėju (rūpintoju),
    kuriam jie patiki laikinai prižiūrėti savo vaiką;
  2. Išrašą iš vaiko gimimo įrašo ar vaiko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. Tėvų ir asmens, siūlomo skirti vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju), asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijas;
  4. Asmens, siūlomo skirti vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju) sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimą (046a forma);
  5. Kartu su asmeniu, siūlomu skirti vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju), gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus, kad siūlomas asmuo būtų paskirtas vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju).

Prašymą bei reikiamus dokumentus pateikti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriui, Rinktinės g. 50, Vilnius, kab. 220. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis  telefonu (8 5) 273 0068.

Shadow up