kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis projektui „Vilniaus rajono dešimties seniūnijų pagrindinių centrų detaliųjų planų parengimas“

2013 m. spalio 22 d. buvo pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis projektui „Vilniaus rajono dešimties seniūnijų  pagrindinių centrų detaliųjų planų parengimas“. Projekto tikslas –  užtikrinti Vilniaus rajono (Buivydžių, Dūkštų, Kalvelių, Lavoriškių, Marijampolio, Medininkų, Paberžės, Rukainių, Sužionių, Šatrininkų)  kaimo vietovių infrastruktūros vystymąsi bei harmoningos gyvenamosios, darbo ir poilsio aplinkos formavimąsi.  Išsaugoti Vilniaus kraštui būdingą kaimo erdvinę planinę struktūrą.


 

Parengtuose detaliuosiuose planuose bus atliktas funkcinis zonavimas, numatantis teritorijas gyvenamųjų namų statybai bei komercinių, gamybinių, sandėliavimo ir kitos paskirties objektų statybai, kas turėtų užtikrinti privačių paslaugų bei gyvenamųjų vietovių plėtrą. Šiais detaliaisiais planais bus siekiama plėtoti bei modernizuoti esamą susisiekimo infrastruktūrą gerinant vietinių ir rajoninių kelių techninius parametrus, plėtojant viešąją pakelės infrastruktūrą, užtikrinant saugų susisiekimą automobiliais ir dviračiais. Gyvenvietėse būtina užtikrinti darbo vietų kūrimo perspektyvą tuo pačiu sudarant sąlygas plėtoti verslą, intensyvinti agrarinį ūkį. Svarbu suplanuoti viešąsias erdves, suformuoti rekreacijai ir poilsiui skirtas teritorijas, užtikrinti bendro naudojimo komunalinių objektų funkcionavimą. Projekto biudžete nustatyta didžiausia Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 557.176,48 Lt, iš jų Savivaldybės biudžeto lėšos – 83.576,48 Lt.

Shadow up