kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Maišiagaloje savivaldybė planuoja įkurti amatų centrą

Š.m. kovo pradžioje paaiškėjo, kad konkurse atrinktas būtent Vilniaus rajono savivaldybės administracijos parengtas projektinis pasiūlymas: parama bus skirta projektui ,,Tradicinių amatų centro įkūrimas buvusiame Houvalto dvare Maišiagaloje“.

Parama projektui bus skirta iš specialiai šio pobūdžio projektams finansuoti nustatyto paramos lėšų rezervo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės ,,Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklą „Tradicinių amatų centrų kūrimas ir (arba) plėtra“.

Preliminari projekto vertė - 930 000 Lt. Paramos lėšomis gali būti dengiama iki 90% tinkamų finansuoti išlaidų, t.y. apie 840 000 Lt. Vilniaus rajono savivaldybės prisidėjimas - 10%.

Pagrindinis planuojamo įgyvendinti projekto tikslas – atlikti Houvalto dvaro sodybos pusrūsio remonto darbus, pritaikant jį tradicinių amatų centrui, siekiant kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti kaimo vietovėse, išsaugoti kultūrinį paveldą įkuriant ir plėtojant tradicinių amatų centrus.

Planuojama, kad amatų centras organizuos seminarus, mokymų kursus, parodas, konferencijas, visuomenės švietimo ir įvairius leidybos projektus, kalendorines šventes - Užgavėnių, Joninių, folkloro renginius.

Pastate planuojama įrengti ekspozicinę ir edukacinę salę, „Gyvųjų“ amatų salę (galimybė turistams gyvai stebėti ir pasimokyti amato), amatininkų dirbtuves, amatininkų dirbinių pardavimų salę, paruošti teritoriją po atviru dangumi, skirtą poilsiui ir amatininkų darbų eksponavimui ir prekybai šiltuoju metų laiku.

Atlikus archeologinius tyrimus, planuojama parinkti vietą lauko keramikos krosnies įrengimui. Projekto vykdymas turės išliekamąją kultūrinę vertę, skatins senųjų amatų, tradicijų tęstinumą, sudarys platesnes galimybes visuomenei dalyvauti kultūroje ir ją vartoti, skatins turizmo plėtrą Vilniaus regione.

Planuojama, kad įkurtas tradicinių amatų centras skatins amatininkus gauti tautinio paveldo produktų sertifikatus, o turintiems sertifikatus bus sudarytos palankios sąlygos ne tik pristatyti savo gaminius, bet ir jais prekiauti.

Shadow up