kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Projektas „Naujas startas“

Šiuo metu į projekto „Atrask save“ veiklą yra įsitraukę 33 asmenys, iš kurių 12 sėkmingai save atrado darbuose ir 3 savanorystėje. Taigi, jeigu Tau nuo 15 iki 29 metų ir šiuo metu niekur nesimokai, nedirbi, nesi registruotas darbo biržoje ir nori susirasti sau tinkamą darbo vietą, mokymosi įstaigą arba savanorystės vietą, kviečiame susisiekti su Ernestu Stelmach, tel. +370 655 88 322, el. p. ernestas.stelmach@gmail.com.


Taip pat pristatome dar vieną galimybę Jaunuoliams ir darbdaviams, kuri tikrai turėtų Jus sudominti.

Jaunimo garantijų pirminės intervencijos projekto „Atrask save“ dalyviai, negavę kokybiško darbo, mokymosi ar praktikos pasiūlymo atviroje rinkoje, įgyti norimą ir paklausią darbo rinkoje profesiją, įtvirtinti trūkstamus darbo įgūdžius tiesiogiai darbo vietoje bei pasisemti darbinės patirties galės dalyvaudami antrinės intervencijos projekte „Naujas startas“.

Šiuo projektu siekiama jaunimui suteikti kuo optimalesnę pagalbą integruojantis į darbo rinką, atsižvelgiant į tai, kokios aktyvios darbo rinkos politikos priemonės asmeniui bus efektyviausios. Su kiekvienu jaunuoliu dirbama pagal individualų užimtumo veiklos planą, sudarytą atsižvelgus į jo poreikius, galimybes ir tolimesnės karjeros planus.

SVARBU ŽINOTI: Projekte „Naujas startas“ gali dalyvauti tik darbo biržoje įsiregistravę jauni bedarbiai. Todėl tie projekto „Atrask save“ dalyviai, kurie nebuvo registruoti darbo biržoje, norėdami dalyvauti projekte „Naujas startas“, turi įsiregistruoti.

NAUJOVĖ: projekte „Naujas startas“ priemonės bus taikomos kompleksiškai. Pavyzdžiui, jaunuolis įgijęs profesiją profesinio mokymo priemonės dėka, toliau galės dalyvauti darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonėje. Tokiu būdu siekiama jaunuoliui suteikti maksimalią reikiamą pagalbą ir užtikrinti sklandžią ir sėkmingą jo integraciją į darbo rinką.

Projekto koordinatorius
Ernest Stelmach

Shadow up