kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Savaitė „Be patyčių“ Vilniaus rajono švietimo įstaigose

Šių metų kovo 24-30 dienomis Vilniaus rajono švietimo įstaigose vyko veiksmo savaitė „Be patyčių“, kurios metu buvo organizuojamos įvairios veiklos, orientuotos į patyčių prevenciją, skatinamas draugiškumas, tolerancija bei pagarba vienas kitam.


 

Mokinių konferencija apie patyčias Rudaminos „Ryto“ gimnazijoje

Kovo 26 d. Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazijoje vyko Vilniaus rajono mokinių konferencija „Patyčios mokykloje: priežastys, pasekmės, prevencija“, kurią organizavo Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ ir Ferdinando Ruščico gimnazijų psichologės.

Džiugu, kad konferencijoje dalyvavo mokiniai, mokytojai, socialiniai pedagogai ir psichologai iš septyniolikos mūsų rajono mokyklų. Konferencijos dalyvius sveikino gimnazijų direktoriai, Vilniaus r. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Robert Komarovski ir Vilniaus r. pedagoginės psichologinės tarnybos direktorius Roman Juchnevič.

Konferencijos metu Vilniaus r. pedagoginės psichologinės tarnybos psichologės Olga Bartkevič ir Agnieška Ragucka pristatė pranešimą „Prevencinės programos Vilniaus r. savivaldybės ugdymo įstaigose“. Mokiniai rodė savo sukurtus filmus, skaitė pranešimus apie patyčias, pateikė pasiūlymų, kaip jas stabdyti, pasakojo apie veiklas, kuriose dalyvauja savo mokyklose patyčių prevencijos srityje. Konferencijos dalyviai buvo apdovanoti padėkos diplomais.

Susirinkusieji į konferenciją priėjo išvados, kad panašūs renginiai yra prasmingi ir naudingi. Tikimės, kad jie vyks ir ateityje.

Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazijos
psichologė Diana Karsokienė

Vilniaus r. Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos
psichologė Evelina Vaitkevičienė


Avižienių gimnazijoje vyko „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2014“

Vilniaus r. Avižienių gimnazija 2014 m. kovo mėn. 24- 28 dienomis dalyvavo „Savaitė be patyčių“ akcijoje,  kurią organizavo „Vaikų linija“ visoje Lietuvoje.

Vaiko gerovės komisija organizavo įvairias veiklas 1-12 klasių mokiniams. Pirmadienio rytas prasidėjo pasisveikinimo akcija „Su šypsena už draugystę!”. Visa gimnazija pasipuošė linksma šypsenėle. 

1-12 klasių mokiniai kartu su savo klasės auklėtojomis visą savaitę kūrė bendrą gimnazijos „Draugystės knygą“, kurioje užrašė  mintis apie draugystę, sentencijas apie draugiškumą, nupiešė suolo draugo portretą, sukūrė klasės ekslibrisą.

Gimnazijos psichologė Sonata Švabauskienė kartu su 8c klasės mokiniais Gintare Grigaite, Iga - Agne Gaštold ir IIIga - Robertu Kindariu dalyvavo Rudaminos „Ryto“ gimnazijoje organizuotoje konferencijoje „Patyčios mokykloje: priežastys, pasekmės, prevencija“, kurioje buvo aptarta patyčių problema. Konferencijoje mokiniai buvo paskatinti netylėti susidūrus su patyčiomis ir siekti, kad mokykloje pasityčiojimo neliktų. Taip pat 5c, 6a ir 7a klasių mokinius psichologė įtraukė į vaidmenų žaidimą „Ženk žingsnį į priekį“, kurio tikslas- skatinti empatiją kitokiems. Socialinė pedagogė Božena Butkevič 1a ir 1c pradinėse klasėse kartu su vaikais kūrė ir aptarinėjo „Gero elgesio taisykles“. Mokiniai noriai įsitraukė į veiklą ir buvo labai aktyvūs. Pirmokėliai pasižadėjo būti kultūringi, draugiški su bendraklasiais, nevėluoti į pamokas, klausyti mokytojų, netrukdyti pamokų metu. 7a ir 8c klasėse mokiniai  socialinių įgūdžių ugdymo pamokoje mokėsi  „Kaip suvaldyti savo pyktį“.

Savaitė be patyčių baigėsi, bet darbas prieš patyčias tęsiasi...


Avižienių vaikų lopšelis- darželis

2014 m. kovo mėn. 24-28 dienomis Vilniaus rajono Avižienių vaikų lopšelio-darželio grupėse vyko veiklos, susijusios su akcija „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2014“, kurią inicijavo - emocinės paramos telefonu tarnyba „Vaikų linija“ visoje Lietuvoje. Projektas vykdomas siekiant mažinti patyčių mąstą tarp vaikų.

Ikimokykliniame amžiuje patyčios nėra opi problema, tačiau „draugausiu“ „nedraugausiu“ klausimas atviras kasdien. Daugelio mokslininkų nuomone, patyčių užuomazgas galime pastebėti ikimokykliniame amžiuje. Darželis nusprendė prisidėti prie šios gražios akcijos. Visą savaitę „Boružėlių“, Koraliki“, „Bitučių“, „Smalsučių“, „Krasnoludki“ grupėse  buvo gvildenamos draugystės, bendravimo temos, vykdomi prevenciniai renginiai, atliekamos užduotys.

Pirmą akcijos dieną vaikams buvo išdalinti medalionai šypsenėlės formos, kurie reiškė, kad reikia visiems šypsotis ir būti draugiškiems ir mandagiems. Taip pat ugdytiniai kūrė savo šypsenėlę ir dovanojo ją savo draugui.

Socialinė pedagogė Božena Butkevič kartu su smagiais personažais „Linksmuole“ ir „Lūdnuoliu“ vyresnėse  grupėse „Smalsučių“ ir „Koraliki“ aptarė su ugdytiniais koks elgesys liūdina ir koks džiugina kitus žmones. „Bitučių“ grupėje vaikai mokėsi gero elgesio taisyklių grupėje ir stebuklingų žodžių (ačiū, prašom, atsiprašau ir kt.), kurių dėka bendravimas tampa šiltesnis, gerėja tarpusavio santykiai. Grupės auklėtoja Mažena Svorobovič su savo ugdytiniais sukūrė „Gerumo pievelę“, kur užrašė vaikų palinkėjimus savo draugui.

Lopšelio grupėje „Krasnoludki“ vaikai žiūrėjo animacinį filmuką „Patrik ir draugai“, kuris moko vaikų draugiškumo ir gerų elgesio manierų. Įpusėjus savaitei darželyje organizuota vaikų piešinių parodėlė „Mano draugas“.

Tėveliai irgi noriai įsijungė į akciją ir kartu su savo vaikais sukūrė savo grupės „Draugystės knygelės“ puslapį. Į knygas buvo sudėti vaikų piešinėliai, kuriais jie išreiškė savo jausmus, nuotaikas, taip pat tėvų eilės ir mintys apie draugystę.

Džiaugiamės, kad ši akcija skatina draugiškus vaikų, vaikų – pedagogų, vaikų – tėvų, tėvų – pedagogų tarpusavio santykius, padeda kurti tokią įstaigą, kurioje nebūtų patyčių, liūdesio, nesusikalbėjimo, kurioje būtų gera gyventi drauge. Taip mažais, mažais žingsneliais, mes mokomės būti TIKRAISIAIS DRAUGAIS.

Vilniaus r. Avižienių vaikų lopšelio – darželio socialinė pedagogė
Božena Butkevič

 


Prevencinė patyčių programa „Draugiška klasė“ Vilniaus r. Nemėžio šv. R. Kalinausko gimnazijoje

Vienas iš mokyklos uždavinių – visuose mokyklos bendruomenės lygmenyse palaikyti draugišką mikroklimatą, kuris prisideda prie laimingo mokinio vizijos užtikrinimo. Klasė nebus draugiška, jei joje bus toleruojamos patyčios. Patyčių padariniai skausmingi, todėl tai gali neigiamai atsiliepti tiek skriaudėjams, tiek patyčių aukoms, tiek mokyklos bendruomenei apskritai (cit. pg. http://www.bepatyciu.lt/). Norėdami atkreipti dėmesį į reiškinį Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijoje šiais mokslo metais parengėme ir vykdome patyčių prevencijos programą „Draugiška klasė“, penktų klasių mokiniams, kuria siekiama padėti vaikams pagerinti tarpusavio santykius.

Su 5 kl. lietuvių dėstoma kalba mokiniais dirbome pagal „Draugiškos klasės“ programą klasės valandėlių metu pirmąjį mokslo metų pusmetį, o nuo kovo vidurio programą toliau įgyvendinsime su 5 kl. lenkų dėstoma kalba mokiniais. Dirbant su pirmojo srauto mokiniais inovatyvių metodų pagalba skatinome vaikus analizuoti, gilintis, diskutuoti, keistis, kurti „gerąsias“ taisykles, kalbėtis apie jausmus, mokėti juos atpažinti ir įvardinti. Suteikėme mokiniams žinių ir socialinių įgūdžių, reikalingų kuriant santykius be patyčių, grįstus draugiškumu ir tarpusavio supratimu. Edukaciniai užsiėmimai vaikams patiko, nes buvo vykdomi netradicinėje aplinkoje, o juos planuodami atsižvelgėme į vaikų norus ir pageidavimus (buvo mažai rašymo, daug interaktyvių veiklų). Į organizuojamas veiklas įtraukėme ir tėvus, skatinome vaikų ir tėvų bendravimą bei bendradarbiavimą kuriant „draugišką klasę“.

Džiugina tai, kad programos rezultatai buvo matomi jau po pirmųjų užsiėmimų, o jos pabaigoje galėjome maloniai pasidžiaugti dalyvių pasiekimais. Juos pastebėjo ir patys mokiniai, kurie noriai įsitraukė į programos pristatymo tėvams rengimą. Skanaudami picas, visi kartu intensyviai ruošėmės susitikimui su tėvais, kurio metu supažindinome juos su programos rezultatais, o vaikai paįvairino susitikimą vaidinimu ir savo darbų parodos komentavimu. Mokinių tėvai ir klasės auklėtojas Rimantas Ganseniauskas buvo dėkingi už darbą ir draugiškos klasės kūrimą, o mes  programos autorės, norime išreikšti padėką jiems už idėjos palaikymą bei aktyvų bendradarbiavimą. Kiekvieno programos nario indėlis buvo labai svarbus ir naudingas.

Parengė programos autorės
psichologė Kristina Leščinskaitė ir specialioji pedagogė Ana Pavilovič-Jančis

 

 

„Draugystė geriau nei patyčios“ Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijoje

Šiais mokslo metais kovo 24-30 dienomis jau penktą kartą startavo iniciatyva „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“, skirta sutelkti visuomenę patyčių problemos sprendimui.

Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija, kaip ir kasmet, vėl aktyviai dalyvavo šioje akcijoje. Šį kartą nuo kovo mėnesio pradžios visa mokyklos bendruomenė kūrė „Draugystės knygas“. Mokiniai kartu su mokytojais kūrė piešinius, rašė palinkėjimus ir eilėraščius draugystės tema. Šias knygas jie padovanojo mokyklos bibliotekai, linkėdami, kad kitos kartos galėtų susipažinti su jų mintimis apie draugystę ir patys puoselėtų draugystę bei bandytų kurti panašias knygas. Taip pat gimnazijoje buvo organizuojamos klasės valandėlės patyčių tema, kurioms rekomendacijas rengė mokyklos psichologė Kristina Leščinskaitė kartu su vyresniąja socialine pedagoge Inga Kočiūnaite. Jų metu auklėtojai rodė filmukus su žymių žmonių pasisakymais apie patyčias, taip pat su mokiniais kalbėjo apie smurtą ir patyčias, aiškino jiems, kad tai nėra normalus elgesys, kad visada reikia elgtis pagarbiai ir draugiškai, padėti skriaudžiamam draugui, patyrus smurtą ar patyčias netylėti, neužsisklęsti savyje, o apie tai pasikalbėti su mokytojais, tėvais ar kitais suaugusiais asmenimis.

Trys IC gimnazijos klasės mokinės – Veronika Jasiulevič, Aliona Dzičkovska, Evelina Jakovič kartu su psichologe ir etikos mokytoja Teresa Kozak atliko I-II gimnazijos klasių mokinių apklausą apie patyčias, kurios rezultatai buvo pateikti mokyklos bendruomenei ir pristatyti Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazijoje per Vilniaus rajono mokinių konferenciją „Patyčios – priežastys, pasekmės ir prevencija“, kurioje mokiniai dalinosi pasiūlymais ir gerąja patirtimi, kaip galima sumažinti patyčias ir kas padeda kurti draugišką atmosferą mokykloje. Remiantis šio tyrimo rezultatais nustatyta, kad dauguma apklaustų gimnazijos mokinių patys stengiasi nesityčioti ir nuolatinių patyčių nepatiria. Mokiniai išsakė turintys neigiamas nuostatas patyčių atžvilgiu, įvardino patyčių metu sukeliamus neigiamus jausmus ir kitas negatyvias pasekmes, taip pat analizavo patyčių priežastis ir svarstė apie galimus sprendimus patyčių mažinimui. Jie siūlė mokiniams, kurie kenčia nuo patyčių arba patys tyčiojasi, nueiti pas psichologą, taip pat saugoti tuos, kurie kenčia nuo patyčių, įspėti besityčiojančius, skatinti jaunimo bendravimą ir diskusijas apie patyčias, motyvuoti mokinius elgtis geriau vienas su kitu. Be to, mokiniai įvardino, kad, jų nuomone, patyčias mažina ir nuoseklus bei draugiškas vaikų ir tėvų bendravimas. Taip pat kalbėjo apie tai, kad svarbu patyčias mažinti pradedant nuo savęs – gerbti kito jausmus, atsiprašyti, elgtis apgalvotai ir draugiškai, būti tolerantiškiems.

Kaip ir praėjusiais metais, pertraukų metu buvo galima išbandyti jėgas žaidžiant įvairius pačių mokinių per technologijų pamokas iš medžio pagamintus stalo žaidimu. Taip pat „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“ metu tęsėme tradiciją susirinkti su mokiniais ir peržiūrėti filmą bei surengti jo aptarimą. Šį kartą pasirinkome filmą „Žvaigždutė žemėje“, kuriame pasakojama apie berniuką, dėl disleksijos patyrusį patyčių ir atstumtą visuomenės. Šis filmas sukėlė daug emocijų žiūrovams, jie aktyviai dalyvavo diskusijoje. Gimnazijoje buvo surengta ir foto akcija „Draugystė geriau nei patyčios“, kurios metu klasės galėjo nusifotografuoti su spalvingu, jų pačių sukurtu plakatu apie draugystę, taip parodyti savo neigiamas nuostatas patyčių atžvilgiu.

„Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“ baigėsi iš balionų gaminant draugiškus šuniukus, kurie buvo įteikti mažiesiems mokiniams, jų tėveliams ir mokytojams kaip draugiškumo simbolis. Dovanojant šuniuką buvo kviečiama dalintis, atsiprašyti, draugauti. Ši akcija sukėlė daug teigiamų emocijų visiems gimnazijos bendruomenės nariams. Veiksmo savaitės be patyčių veikla buvo įamžinta mokinių parengtuose stenduose „Mūsų mokiniai laimingi be patyčių“ ir „Draugystė“. Dėkojame šios akcijos iniciatoriams iš Vaikų linijos, kurie įkvepia mus kovoti su patyčių problema. Taip pat labai ačiū visiems dalyviams ir mūsų mokyklos bendruomenei, kurių dėka mūsų gimnazijoje kuriama draugiška ir darni atmosfera.

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos
vyresnioji socialinė pedagogė Inga Kočiūnaitė ir psichologė Kristina Leščinskaitė


Shadow up