kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Paskirstytos lėšos 2016 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinti

Informuojame, kad Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. A27(1)-3141 „Dėl lėšų paskirstymo projektams finansuoti“ buvo paskirstytos 2016 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams skirtos lėšos.


 

Finansavimas skirtas šioms organizacijoms:

- VšĮ „Menava“ – 24,0 tūkst. Eur;

- VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centras – 17,7 tūkst. Eur;

- Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA ir Lietuvos kochlearinių implantų naudotojų asociacija – 22,0 tūkst. Eur;

- VšĮ „CSI Vilnius“ – 20,0 tūkst. Eur;

- Vilniaus rajono neįgaliųjų draugija – 15,0 tūkst. Eur;

- VšĮ Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba – 12,0 tūkst. Eur;

- VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras – 6,3 tūkst. Eur;

- VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas – 13,0 tūkst. Eur.

Reikiamo balų skaičiaus nesurinko ir finansavimo negavo:

- Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacija.

Savivaldybės administracija per 15 darbo dienų raštu informuos kiekvieną organizaciją dėl projektų finansavimo.

Shadow up