kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Mokslų metų pradžios šventė džiaugsmingai nuaidėjo Vilniaus rajone (papildyta)

Rugsėjo 1-2 dienomis Vilniaus rajono švietimo įstaigose netrūko džiaugsmingo šurmulio – susirinkę Vilniaus rajono vaikai ir jų tėveliai paminėjo vieną gražiausių ir prasmingiausių švenčių metuose – naujųjų mokslo metų pradžią.


Kaip ir kiekvienais metais, pasidžiaugti kartu su švietimo bendruomene ir pasveikinti mokinius, mokytojus bei mokinių tėvelius į švietimo įstaigas vyko ir Vilniaus rajono savivaldybės atstovai: Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst, mero pavaduotojai Teresa Demeško ir Robert Komarovski, Savivaldybės administracijos direktorė Liucina Kotlovska, direktoriaus pavaduotojas Albert Narvoiš, Tarybos sekretorė Elžbieta Jankovska, mero patarėja Alina Tunkevič, Švietimo skyriaus atstovai, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Juliana Lipinska.


 

Nauja mokslų pradžia Šumsko pagrindinėje mokykloje pasitinkama su garbingu 80 mokyklos jubiliejumi

Pasidžiaugti gražia mokslo metų pradžios švente kartu su Šumsko švietimo bendruomene atvyko Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst. Šiemet ši diena buvo ypatinga – Šumsko pagrindinė mokykla iškilmingu renginiu paminėjo ne tik Mokslų ir žinių dieną, bet ir mokyklos pašventinimo 25-iąs metines ir mokyklos 80-ąjį jubiliejų.

Renginys prasidėjo Šv. Mišiomis Šumsko Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje, kurias celebravo Šumsko parapijos klebonas kun. Jan Černiavski, Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos klebonas bei Monsinjoras Vojciech Gorlicki (Wojciech Górlicki). Šv. Mišiose taip pat dalyvavo Vilniaus Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (pranciškonų konventualų) bažnyčios kunigas Juzef Makarčik (Józef Makarczyk) bei vienuolis Česlav Krzyžanovski (Czesław Krzyżanowski). 

Po Šv. Mišių pirmasis naujų mokslo metų skambutis visus pakvietė į šventinį renginį mokykloje. Tarp gausiai susirinkusių mokinių, tėvelių ir pedagogų buvo ir būrys garbingų svečių. Pasveikinti visus su triguba švente atvyko Savivaldybės merė Marija Rekst kartu su Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistu Boleslavu Raguckiu, Lietuvos lenkų mokyklų draugijos „Macierz Szkolna“ pirmininkas Juzef Kviatkovski, Kalvelių seniūnijos seniūnė Kristina Gerasimovič, Kenos pasienio užkardos atstovai, Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro direktorė Leokadija Pavtel. Pasidžiaugti mokyklos jubiliejumi taip pat atvyko buvę mokyklos direktoriai, mokytojai bei mokiniai. Sulaukta ir ilgamečių svečių bei rėmėjų iš Lenkijos. 

Sveikindama visus gausiai susirinkusius svečius, Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst pasidžiaugė puikiai organizuotu renginiu, kuris parodo kaip turiningai „gyvena“ mokykla. Merė padėkojo šios mokyklos pedagogams: „Norėčiau padėkoti tiems, kurie save, savo širdį, laiką ir sveikatą atiduoda kitiems žmonėms – tai Jus mielieji mokytojai. Jus kiekvieną dieną perduodate meilę kitam žmogui Jus ne tik mokote vaikus, bet ir auklėjat gerą žmogų ir padorų mūsų šalies pilietį“, – kreipdamasi į susirinkusius mokytojus tarė merė. Tėvams ir mokiniams merė palinkėjo supratimo ir pagarbos mokytojų profesijai. „Būkime vieningi kartu su šeima, mokykla bei bažnyčia ir mūsų ateitis bus šviesesnė,“ – sveikindama gerai nusiteikusius mokinius tarė merė. Prie sveikinimų prisidėjo ir Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistas Boleslav Ragucki kartu su mere įteikdamas padėkos raštus Šumsko pagrindinės mokyklos pedagogams ir darbuotojams, ypatingus padėkos žodžius skirdami šios mokyklos direktorei Janinai Zenkevič už ilgametį ir nuoširdų darbą šios mokyklos labui. 

Šventėje dalyvavęs Lietuvos lenkų mokyklų draugijos „Macierz Szkolna“ pirmininkas Juzef Kviatkovski prisimindamas Šumsko mokyklos istorijos akimirkas nuoširdžiausius žodžius skyrė mokytojams įteikdamas pedagogams padėkos raštus. 

Renginio pabaigoje direktorė padėkojo visiems atvykusiems bei šiltus padėkos žodžius skyrė už įteiktas dovanas: svečiams iš Vokietijos ir Lenkijos už 14-ą padovanotų dviračių, Lietuvos lenkų mokyklų draugijos „Macierz Szkolna” pirmininkui Juzefui Kviatkovskiui už naujas kuprines pirmokams bei vienuoliui Česlavui padovanotą atminimo lentą mokyklai. 

Dar kartą sveikiname ir linkime mokiniams, tėveliams ir visai bendruomenei sėkmingų naujų mokslo metų!

  

Naujųjų mokslo metų iškilmės 

Rugsėjo 2-ą dieną, po vasaros atostogų, mokiniai, jų tėvai ir mokytojai susirinko gimnazijos kieme į iškilmingą mokslo metų pradžios šventę. Prieš tai gimnazijos bendruomenė dalyvavo šv. Mišiose Mickūnų bažnyčioje, kurias aukojo kunigas klebonas Valdemar Ulčiukevič.

Gimnazijos direktorė Malgožata Radzevič pasveikino susirinkusius mokinius, jų tėvus ir mokytojus su naujaisiais mokslo metais, perskaitė Vilniaus rajono merės M. Rekst sveikinimą, pasidžiaugė 62 abiturientų laidos pasiekimais. „Džiaugiamės tuo, kad visi mūsų abiturientai gerai išlaikė egzaminus, visi išlaikė valstybinį lietuvių kalbos egzaminą (mokytojas A. Lazauskas), tuo gali didžiuoti tik 7 rajono mokyklos.“ Gimnazijos direktorė įteikė padėkos raštus mūsų sportininkams, kurie garsina gimnaziją ne tik rajone, respublikoje, bet ir Europoje. Padėkos raštą už 11 vietą Europos jaunučių stalo teniso mini čempionate gavo 6 klasės mokinė D. Tabunova (mokytojas M. Vaitonis) ir IG klasės mokinė S. Žilinska už 12 vietą pasaulio jaunučių plaukimo čempionate. Tradiciškai buvo padėkota ir sporto parapiados dalyviams, kurie ir vėl laimėjo I vietą Lenkijoje vykusiose varžybose (mokytojas M. Vaitonis). Daug nuoširdžių padėkos žodžių buvo skirta ir labai gerai besimokančių, aktyvių, gimnazijai įvairiuose konkursuose ir olimpiadose, varžybose atstovaujančių mokinių tėvams už jų paaukotą laiką, pastangas, norą padėti savo vaikams. Pasak direktorės, tik investuodami į savo vaikus, galime tikėtis gerų rezultatų. 

Šiais mokslo metais pirmasis skambutis į mokyklą pakvietė ir mūsų pirmokus. Paramos fondas „...“ pagal projektą „Dovanos pirmokams“ perdavė pirmokams mokyklos reikmenų rinkinius, kuriuose buvo kuprinė, penalas, sporto reikmenų maišelis, piešimo ir rašymo priemonės, pusryčių dėžutė, daug įvairių kanceliarinių priemonių. Kartu su pirmokais gimnaziją lankys ir gausi priešmokyklinė grupė (17 vaikų). 

Visiems mokiniams, mokytojams, tėvams ir gimnazijos darbuotojams linkime sėkmingų ir gražių mokslo metų. Tikimės ir toliau gerų rezultatų.
Mickūnų gimnazijos informacija 


 

Mokslo metų pradžios šventė Nemenčinės Gedimino  gimnazijoje 

Rugsėjo 2-ąją Nemenčinės Gedimino gimnazijos bendruomenė tradiciškai susirinko gimnazijos kieme. Skambant Gedimino gimnazijos himnui abiturientai į mokyklą atlydėjo dar vieną gražią ir gausią pirmokėlių laidą.  Iškilmingai prasidėjo atradimų ir įspūdžių kupina kelionė per mokslo ir žinių pasaulį, įkvepianti pažintis su mūsų valstybe, jos istorija ir kultūra: susirinkusieji sugiedojo Lietuvos Respublikos himną, abiturientai iškėlė valstybinę vėliavą. 

Gimnazijos direktorė Daiva Losinskienė sveikindama su naujaisiais mokslo metais visiems palinkėjo suteikti kiekvienai dienai šansą tapti geriausia diena mokykloje. Pristačius naujus gimnazijoje dirbsiančius mokytojus, padėkos žodžiais ir plojimais visa bendruomenė išlydėjo mokytojo karjerą baigusius mokytojus: dailės mokytoją Jovytą Vaišvilienę, technologijų ir dizaino mokytoją Kęstutį Vaišvilą, pradinio ugdymo mokytoją Reginą Lavrijonienę. Atsisveikindami jie negailėjo gražių žodžių gimnazijai, jos mokiniams, džiaugėsi pasiekimais ir linkėjo klestėti. Šventėje dalyvavę garbingi svečiai dalijosi šventine nuotaika ir linkėjimais: Nemenčinės Švento arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas Arūnas Kesilis primindamas Popiežiaus Pranciškaus žodžius, palinkėjo atrasti tautos, tikėjimo, šeimos, savo pačių šaknis; Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorius Roman Juchnevič - eiti į mokyklą su džiaugsmu; Nemenčinės miesto seniūnas Artūr Komarovski - pradėti mokslo metus be streso. 

Pirmokėliai drąsiai ir garsiai padeklamavo nuotaikingus eilėraštukus, o abiturientai draugiškai, bet su jauduliu atliko savos kūrybos dainą. Atminimo dovanėle buvo apdovanotas pirmasis į gimnaziją užsiregistravęs pirmokas, pradinių klasių mokiniams įteiktos lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ dovanos. 

Skambant mokykliniam skambučiui auklėtojai palydėjo mokinius ir tėvelius į pirmąją pamoką. Prasidėjo nauji mokslo metai - laikas visiems augti ir stiprėti, mokytis kartu įveikti iššūkius, drąsiai siekti savo svajonių, tapti laisvai mąstančiomis, kūrybingomis, pilietiškomis asmenybėmis.

                                                                       

       Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurga Stankevičienė


 

Šventė Sužionių pagrindinėje mokykloje

Rugsėjo 2 dieną Sužionių pagrindinėje mokykloje vyko Mokslo ir žinių šventė. Šia proga mokykloje buvo surengtas koncertas, kurio metu pirmokams buvo įteiktos kuprinės su mokymuisi reikaligomis priemonėmis.

Mokinius ir mokytojus pasveikino direktorius H.Juchnevič bei atvykę svečiai: seniūnas T.Aliancevič, LLS Sužionių skyriaus pirmininkė B. Pipirienė ir kiti. 

Mokslo ir žinių šventė Pagirių gimnazijoje

 

 Mokslo metų pradžios šventė 

Vasariškai šiltą rugsėjo 2-osios rytą Rudaminos F. Ruščico gimnazijos kieme rinkosi mokiniai, jų tėvai bei seneliai, mokytojai. Visi pasipuošę, su gėlių puokštėmis rankose, dalindamiesi tik pasibaigusių atostogų įspūdžiais, nekantriai laukė mokslo metų pradžios šventės.

Gimnazijos direktorė Žaneta Jankovska susirinkusius į šventę nuoširdžiai pasveikino bei palinkėjo sėkmės, pasiryžimo nugalėti naujus iššūkius, drąsos kopti į mokslo aukštumas. Po direktorės sveikinimo žodį tarti buvo pakviesti pirmokai, kuriuos pirmą kartą į klases palydėjo mokyklinis skambutis. Pirmokėliai eilėmis ir dainomis pažadėjo tapti gerais mokiniais ir siekti puikių rezultatų, kad jais didžiuotųsi tėveliai ir mokytojai.

Šventėje dalyvavo nemažai svečių: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Juliana Lipinska, Rudaminos lopšelio-darželio direktorė Irena Bylinska, Vilniaus rajono centrinės bibliotekos direktorius Miroslav Voitiulevič, Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro direktorė Violeta Cereška. Atvykę į šventę svečiai gimnazijos bendruomenei palinkėjo sėkmingų naujų mokslo metų, kūrybiško darbo bei numatytų tikslų siekimo. Šventėje taip pat dalyvavo socialinės akcijos „Apsaugokime mūsų ateitį“ organizatorių VšĮ „Saugi pradžia“ bei projekto partnerio UAB „SDG grupė“ atstovės, kurios įteikė visiems pirmokams šviesą atspindinčias liemenes bei palinkėjo įsimintinų dienų gimnazijoje ir saugių kelionių. Tradiciškai pirmą kartą įžengusiems į mokslo šventovę vaikučiams fondas „Pomoc Polakom na Wschodzie“ bei Lietuvos lenkų sąjungos Rudaminos skyrius padovanojo kuprines su mokykliniais reikmenimis.

Pirmajam skambučiui paskelbus naujų mokslo metų pradžią mokiniai nuskubėjo į klases, kur susitiko su klasės auklėtojais. Vėliau tradiciškai gimnazijos bendruomenė susirinko Rudaminos Švč. Mergelės Marijos, Gerosios Patarėjos, bažnyčioje dalyvauti šv. Mišiose.

 

 


  

Mokslo ir žinių diena Kalvelių „Aušros“ gimnazijoje

Rugsėjo 2 dieną po šventinių mišių, kurias aukojo Kalvelių Dievo gailestingumo Bažnyčios kunigas Jan Černiavski, mokiniai, mokytojai ir tėveliai susirinko gimnazijos kieme. Šventės pradžioje sveikinimo žodžius tarė direktorė Irena Veličkienė linkėdama sėkmingų naujų mokslo metų. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nina Bašajevienė perskaitė gimnazijos bendruomenei skirtus Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos, Švietimo, mokslo ir sporto ministro Algirdo Monkevičiaus ir Vilniaus rajono merės Marijos Rekst sveikinimo žodžius. 

Šventėje netrūko dainų ir gražių posmų, o patys mažiausi – priešmokyklinės grupės vaikai ir pirmosios klasės mokiniai – gavo dovanų. Gimnazijos direktorė pasidžiaugė, kad praėjusiais mokslo metais trijų mokinių  – Nikol Šostak, Akvilės Pugačiovaitės ir Deimantės Tamašauskaitės ­– visų mokomųjų dalykų pasiekimai įvertinti dešimtukais. Joms įteiktos ypač vertingos dovanos – planšetiniai kompiuteriai. Už įteiktas mokyklines kuprines, paspirtukus, žaislus ir kompiuterius padėkota rėmėjams. 

Pirmajam skambučiui paskelbus naujų mokslo metų pradžią mokiniai buvo pakviesti į klases.

 

  Mokslo metų pradžios šventė Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazijoje

 

Nuotraukų aut. Jolanta Liachovičienė 


 

Buivydiškių pradinė mokykla mokslo metus pasitinka naujose patalpose

Šių metų Mokslo ir žinių šventę Vilniaus r. pradinės mokyklos bendruomenė pasitiko su pakilia, šventine nuotaika naujame mokyklos kieme. Per 200 šventės dalyvių sveikino mokyklos direktorė Nijolė Rasiulienė, garbingi svečiai – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorė Liucina Kotlovska, rajono Tarybos narė Janina Šokaitienė. Džiaugtasi naujomis talpomis, kasmet gausėjančiu mokinių skaičiumi, puikiais mokinių pasiekimais, iniciatyvia, draugiška ir tvirta mokyklos Tėvų taryba. Dėkota rėmėjams – „Ryto“ draugijai už kuprines ir priemones pirmokams, VŠĮ „Saugi pradžia“ už šviesą atspindinčias liemenes. 

Tikimės, kad mokslo metams įsibėgėjus mokyklos patalpos bus baigtos remontuoti  ir visi mokyklos mokiniai sėkmingai tęs mokslus naujose, erdviose klasėse.

Administracija


 

Nemėžio vaikų lopšelio-darželio vaikučius sveikino Kapitonas Flintas

Nemėžio vaikų lopšelio-darželio vaikučius su naujais darželio metais pasveikino Kapitonas Flintas. Jo vadovaudami mažyliai leidosi į nuotaikingą kelionę po darželinuko pasaulį. Visi šoko, dainavo, mankštinosi bei linksmai leido laiką. 

 Mokslo ir žinių šventė

2019 metų rugsėjo 2 dieną Vilniaus r. Lavoriškių Stepono Batoro gimnazijoje vyko Mokslo ir žinių šventė.  Gimnazijos bendruomenė tradiciškai mokslo metus pradėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo parapijos klebonas kunigas Pavel Paliul.

Vėliau gimnazijos aikštėje susirinkusius mokinius, mokytojus, tėvelius bei visą gimnazijos bendruomenę sveikino l. e. direktoriaus pareigas Helena Rynkevič. Sveikinimo žodžius tarė ir garbingi svečiai: LR Seimo narys Česlav Olševski, Lavoriškių seniūnijos seniūnas Mark Pilat, merės padėjėja Alina Tunkevič perskaitė Vilniaus rajono savivaldybės merės Marijos Rekst sveikinimą.               

Šventės metu iškilmingai pasveikinti pirmokai, kuriems įteiktos mokyklinės kuprinės. Po iškilmingos šventės mokyklos skambutis sukvietė moksleivius į tradicinę pirmąją pamoką.

 


 


 

Mokslo ir žinių diena

Rugsėjo 2 dienos rytą mokyklinio skambučio aidas pakvietė mokyklos-darželio mokinius į Mokslo ir žinių dieną, kieme vėl atgijo šurmulys.

Į šventę rinkosi visa mokyklos-darželio bendruomenė, tačiau labiausiai širdelės virpėjo vaikučiams, kurie šiandien pirmą kartą peržengė mokyklos-darželio slenkstį. Bet ir jie greitai įsiliejo į šventinį šurmulį.

Mokyklos-darželio direktorė Česlava Balaišienė, tarė sveikinimo žodį ir mokiniams bei jų tėveliams pristatė klasių/grupių vadoves.

Taip pat šventės metu sulaukėme svečių – VŠĮ Saugi pradžia“ atstovė Rasa, pasveikino visus susirinkusiuosius su naujų mokslo metų pradžia ir 1 klasių mokiniams įteikė liemenes su šviesą atspindinčiais atšvaitais.

Įteikę visas dovanas, padeklamavę eilėraščius, pasiklausę skambių dainų, išlydėjome mokinius į klases, o pirmokėliai nukeliavo į Mokslo ir žinių šalį. 


 


 

 Mokslo metų pradžia Zujūnų gimnazijoje

Ir vėl rugsėjis... Zujūnų gimnazija skendo mokinių, tėvų, mokytojų šypsenose ir gėlėse.

Džiugu buvo matyti ne tik senus veidus, bet ir sutikti daug naujų. Džiugu, kad buvę mokiniai nepamiršta mokyklos ir jau atveda savo atžalas.

Šiltais, nuoširdžiais žodžiais susirinkusius pasveikino gimnazijos direktorius Marek Pščolovski, taikos, ramybės, gerų pasiekimų palinkėjo Pilaitės parapijos kunigas Jaroslav Spiridovič.

Su pirmąja mokslo metų diena!

 


 

Rugsėjo 1-osios šventė Avižienių gimnazijoje

Dar vienas rugsėjis į Avižienių gimnazijos klases sukvietė gausų moksleivių būrį. Visus susirinkusiuosius sveikino, iš žinių šaltinio semtis išminties raginio gimnazijos direktorė Valerija Orševska, sėkmingų mokslo metų linkėjo Švietimo skyriaus vyresnioji specialistė Nijolė Ragucka, Avižienių seniūnas Michal Bortkevič, visus palaimino kunigas Viktor Kudriašov. Linksmai šurmuliuojantys, vasaros įspūdžiais besidalinantys mokiniai sugužėjo į klases, pasiruošę mokytis, augti, tobulėti.

Mokiniams - sėkmės moksluose, mokytojams - sėkmės kūrybiniame darbe!

 

 


 

Mokslo metų pradžios šventė Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijoje  

Vis dar vasariškai šiltą ir saulėtą rugsėjo 2-osios rytą gimnazijos erdves užpildė šventiškai nusiteikę mokiniai bei juos atlydėję tėveliai. Visi skubėjo į pirmąjį naujųjų mokslo metų susitikimą su klasių vadovais, po kurio tradiciškai susiburta gimnazijos kiemelyje į IVG klasės organizuotą šventinį mokslo metų pradžios renginį. Renginyje dalyvavo ir jo pradžioje bendruomenės narius sveikino Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Sofija Segen, gerokai padidėjusiu gimnazijos mokinių skaičiumi džiaugėsi ir turiningų mokslo metų linkėjo gimnazijos direktorė Kristina Bajevienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Giedraitytė pristatė gimnazijos mokytojų kolektyvą papildžius naujus mokytojus. 

Visuomet ypatinga mokslo metų pradžios šventė pirmokėliams, jiems tradiciškai įteiktos Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ dovanotos kuprinės, pasirodymą paruošė ir patys pirmokai. Šventišką nuotaiką kūrė gimnazijos vokalinio ansamblio muzikinis pasirodymas. 

Tradiciškai šventę pradėję Lietuvos Respublikos himnu bei Lietuvos Respublikos vėliavos pakėlimu, taip pat tradiciškai ją užbaigėme ir į naują pradžią bendruomenės narius palydėjome gimnazijos himnu – „Tu – viltis, padėki pakilt, Tu – tiesa, neleisk nusivilt, būk mums namai dabar ir ateity...“

 


 

2019/2020 mokslo metų atidarymo šventė

Rugsėjo 2-osios mokslo metų šventės pradžia – šv. Mišios Kalvelių Dievo Gailestingumo bažnyčioje.

Vėliau visi susirinko Kalvelių S. Moniuškos gimnazijos sporto salėje, kur vyko mokslo metų pradžiai skirtas koncertas. Pirmasis gimnazistus pasveikino direktorius Zygmund Jasvin. Mokiniams linkėjo atsakingai mokytis, puikiai pasiruošti egzaminams. Mokytojams direktorius linkėjo sveikatos ir energijos įgyvendinant visus sumanymus.

Gimnazijos bendruomenę sveikino ir sėkmingų naujų mokslo metų linkėjo Vilniaus rajono tarybos narys Algis Vaitkevičius.

Šventės metu buvo apdovanoti geriausių rezultatų praėjusiais mokslo metais pasiekę mokiniai. Gimnazijos mokiniai pasveikino savo mokytojus, įteikdami gėlių. 

Mokslo ir žinių diena Valčiūnų vaikų lopšelyje-darželyje

Mokslo ir žinių diena Valčiūnų vaikų lopšelyje-darželyje buvo paminėta rugsėjo 2 dieną. Šventės metu vaikai kartu su pedagogais sveikinosi su saule ir žeme. Vaikai linksmai leido laiką lauke piešdami kreidelėmis, šoko ir dainavo, leido balionus į dangų. Direktorė maloniai pasveikino naujai atvykusius ir sugrįžusius vaikučius ir jų tėvelius, palinkėjo sėkmingų mokslo metų.


Valčiūnų vaikų lopšelis-darželis


 

Mokslo ir žinių dienos šventė

Rugsėjo 2 dieną Bezdonių miestelyje nuaidėjo skambus varpo garsas, kuris skelbė Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinės mokyklos Mokslo ir žinių šventės pradžią. Pagrindiniu keliu ėjo drovūs pirmokai, stipriai spausdami dešimtokams rankas, lyg gautų drąsos žengdami naujo nuotykio link.

Iškilmės prasidėjo malda Bezdonių Švč. Mergelės Marijos, Aušros Vartų Gailestingumo Motinos, bažnyčioje. Toliau šventė tęsėsi mokykloje. Tarsi laiko veidrodyje pirmą kartą mokyklos duris pravėrė pirmokai, drąsieji antrokai, linksmieji trečiokai, laimingi ketvirtokai, truputį pasimetę penktokai, nenuoramos šeštokai, išsiblaškę septintokai, drąsūs aštuntokai, o ką jau kalbėti  apie dešimtokus, kurie su nerimu kelia sparnus į gyvenimo platybes. Mokiniai susitiko su klasių vadovais, pasidalino vasaros įspūdžiais, sužinojo naujienas ir susirinko mokyklos salėje, kur nuskambėjus Lietuvos Respublikos himnui, visus pasveikino direktorius Algimantas Baranauskas, į svečius atvykę: Bezdonių seniūnijos atstovė Renata Seniut, skautai Artūras Rulinskas ir Arvydas Maksimovičius. Taip prasidėjo dar vieni puikūs mokslo metai, kupini žinių, nuotykių, draugystės ir prisiminimų.

Ačiū už dovanas Bezdonių seniūnijai bei Ryto draugijai, visiems dalyvavusiems  už palinkėjimus, šypsenas ir plojimus.

     


Muzikos vyresnioji ir pradinio ugdymo mokytoja Gintarė Masalskienė


 

Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio gimnazijoje nuaidėjo Rugsėjo 1-osios šventė...

Rugsėjo 2-ąją mūsų gimnazijoje vyko tradicinė mokslo metų pradžios šventė, į kurią susirinko gausus būrys mokinių, tėvų, mokytojų ir svečių, tarp kurių – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė bei Vilniaus rajono savivaldybės švietimo skyriaus vedėja Sofija Segen. Garbingos viešnios gimnazijos bendruomenei linkėjo sėkmingų, įdomių, prasmingų ir rezultatyvių mokslo metų. Švietimo vedėjos lūpomis nuskambėjo ir Vilniaus rajono savivaldybės merės Marijos Rekst sveikinimas naujų mokslo metų dienos proga. Gimnazijos direktorė padėkojo Vilniaus rajono savivaldybei už lėšas, skirtas įstaigos sporto salės remontui, o visiems šventės dalyviams palinkėjo kūrybiškumo, kantrybės ir puikių mokymosi pasiekimų.

Lietuvių kalbos mokytoja C. Buinovska


  

Mokslo ir žinių diena Medininkų šv. Kazimiero gimnazijoje

Kai gėlynuose pražysta kardeliai ir astrai, o parduotuvių lentynos mirga nuo mokyklinių prekių įvairovės, pats laikas iš spintos tolimiausio kampo traukti kuprinę bei mokyklinę uniformą ir pamažu ruoštis mokslo metų pradžiai.

Ir štai atėjo vasaros takais rugsėjis, plačiai atvėręs mokyklų duris ir kviesdamas į paslaptingą mokslo šalį. Šiais metais Mokslo ir žinių diena Medininkų šv. Kazimiero gimnazijoje prasidėjo rugsėjo 2 –jąją. Klasėse dar užuodžiame dažų kvapą, gimnazijos koridoriuose sutinkame nepažįstamų mokinių ir mokytojų veidus. Visi svarsto, kokie bus naujieji mokslo metai, kokie iššūkiai laukia. Kad mokslo metai būtų sėkmingi, gimnazijos bendruomenė apsilankė Medininkų šv. Trejybės ir šv. Kazimiero bažnyčioje bei prašė Dievo palaiminimo. Vėliau suskubome į gimnazijos kiemelį, kur prasidėjo Mokslo ir žinių dienos renginys, kurį organizavo IV G klasės gimnazistai kartu su klasės vadove. Pavaizduotos nuotaikingos situacijos iš mokinių gyvenimo privertė visus nusišypsoti ir džiaugsmingai sutikti mokslo metus. Daug dėmesio buvo skirta patiems mažiausiems gimnazijos mokiniams – pirmokėliams, kuriems Pirmojo skambučio šventė- labai ilgai laukta diena, kupina naujų vilčių, darbų ir galimybių.

Renginio metu gimnazijos direktorė Mečislava Petkevič ir kiti svečiai pasveikino susirinkusius mokinius, mokytojus ir tėvelius su Mokslo ir žinių diena, linkėjo kiekvienam aktyviai dalyvauti per pamokas, rasti save popamokinėje veikloje. Nuskambėjo daug jautrių žodžių, nuoširdžių sveikinimų. Netrūko ir dovanų mažiausiems pirmokėliams, kurie atsidėkojo deklamuodami eilėraščius.

Šventę vainikavo mažas varpelis pirmokėlės delne. Din dzilin... Su Mokslo ir žinių diena! Pakvipo gera nuotaika ir vadovėliais, kurie kaip rudeniniai įvairiaspalviai lapai per visus mokslo metus neš į žinių pasaulį bei suteiks nepakartojamų įspūdžių.

 

Autorė: IV G klasės vadovė Nadežda Maslauskaitė Vasara, sudie! Darželi, labas!

Rugsėjo 2 dieną mūsų įstaigos bendruomenė rinkosi į šventinį rytmetį, kurio metu vaikus linksmino klounas, o sveikinimo žodžius tarė lopšelio-darželio direktorė Regina Olechnovič.  Mokslo ir žinių dienos šventė sugrąžino vaikus į lopšelio-darželio grupes. Vieni žengė nedrąsiai pirmą kartą, o kiti skubėjo kuo greičiau apkabinti savo mokytojas ir papasakoti savo draugams apie vasaros nuotykius.  

 


 

Mokslo metų pradžios šventė Paberžės „Verdenės“ gimnazijoje

Nuaidėjęs skambutis vėl sukvietė į mokyklas mokinius, jų tėvelius ir mokytojus. Tradiciškai naujus mokslo metus Paberžės „Verdenės“ gimnazijos bendruomenė pradėjo Šv. Mišiomis Paberžės Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje. Po Šv. Mišių gimnazijos kieme rinkosi mokytojai, mokiniai, nešini įvairiaspalviais gėlių žiedais, ir mokinių tėvai. Šventė prasidėjo sugiedojus Lietuvos himną ir iškilmingai iškėlus trispalvę. Iškilmingai įnešta buvo ir gimnazijos vėliava.

Ypatingai nerimavo ir jaudinosi patys mažiausieji mokinukai – pirmokėliai, kuriuos į naują gyvenimo, žinių ir didelės atsakomybės kelią atlydėjo abiturientai. Be abejo, ir jiems – dvyliktokams – šis rugsėjis yra ypatingas, nes jis paskutinis mokykloje, tai – paskutiniai metai prieš didįjį gyvenimo skrydį.

Sveikindama visą bendruomenę su naujais mokslo metais, gimnazijos direktorė Violeta Dapkevičienė linkėjo naujų žinių troškimo, visus metus neblėstančios energijos, kūrybinės sėkmės bei stengtis nugalėti visus iššūkius. Mažiausiems mokinukams direktorė įteikė kuprines, kuriose pirmokėliai rado mokymuisi reikalingų priemonių. Dovanomis pasirūpino Lietuvių švietimo draugija „Rytas“. Pirmokėliai dovanojo visiems šventinę nuotaiką, dainuodami dainą „Vasarėle, lik sveika!“, o dvyliktokai rimtais ir jautriais žodžiais pasveikino paskutinį rugsėjį gimnazijoje.

Po gražios šventės gimnazijos kieme mokytojai kvietė savo auklėtinius į klases pirmajai pamokai. Prasidėjo dar vieneri svajonių, lūkesčių ir naujų siekių kupini mokslo metai. Tegul šie mokslo metai būna dosnūsLai jie suteikia mums visiems pažinimo džiaugsmą, įkvėpimą naujiems darbams ir kiekvienam atveria duris į atradimų pasaulį!  


Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta KaziūnienėMokslo ir žinių diena Vilniaus r. Rukainių gimnazijoje 

Gelsvus lapus rudens vėjas neša,
Laukus gaivina rudenio tyla.
Ir vėl tave, atėjusį į klasę,
Kasryt pasveikins tavo mokykla.

Šiemet, nuostabiai šiltą rugsėjo 2-ąją dieną, vėl visa Rukainių gimnazijos bendruomenė įžengė į naujus mokslo metus. Mokslo metų pradžia kiekvieną iš mūsų nuteikia atsinaujinimui, įkvepia naujoms idėjoms, atneša geresnės ateities laukimą. Rudeniškai saulėtą rytą Mokslo ir žinių šventė prasidėjo Šv. Mišiomis miestelio bažnyčioje. Vėliau mokytojai, mokiniai, jų tėveliai ir svečiai rinkosi gimnazijos kieme. Tarsi rūkas ore vis sklandė vasaros prisiminimai, norėjosi būti miške, prie upės, jūros ar pas draugus, bet skambutis jau kvietė į mokyklą. Šiemet jis pirmą kartą nuskambėjo 21 pirmokui, nedrąsiai žengusiam gimnazijos koridoriais.

Šventės pradžioje nuskambėjo „Tautiška giesmė“ ir gimnazijos himnas, vėliau žodį tarė gimnazijos  direktorius  Oleg Nikončik. Jis pasveikino visus susirinkusius  su Mokslo ir žinių diena ir palinkėjo mokiniams gerų mokslo metų, įgyti kuo daugiau žinių, mokytojams – stiprybės, sveikatos, tėveliams – kantrybės, auklėjant savo vaikus. Vėliau žodį tarė susirinkusieji svečiai.

Šventėje netrūko eilėraščių, kiekvienas apgalvojome savo norus ir siekius, sudėliojome žingsnelius ir pradėjome kelionę. Tegul ji būna sėkminga, lai rugsėjo pirmosios varpelis pažadina mumyse atradimo ir tobulėjimo džiaugsmą!


IVG klasės mokiniai


 

 Rugsėjo 2-oji Dūkštų pagrindinėje mokykloje

Šių metų rugsėjo 2-ąją Dūkštų pagrindinė mokykla pasitiko naujus mokslo metus. Pilni jėgų ir noro žengti žinių keliu klasėse susirinko mokiniai. Dūkštų mokyklos bendruomenė džiaugiasi geromis mokyklos sąlygomis, o svarbiausia, kad vaikai gali lankyti mokyklą savo gimtojoje vietovėje, kuri tuo pačiu yra Dūkštų kultūros židinys. Švietimo įstaiga taip pat glaudžia vaikus iš Šeimos ir vaiko gerovės centro, esančio gretimame Geisiškių kaime.

Iškilmingai suskambus himnui, šventę pradėjo mokyklos direktorė Greta Baliul, kuri pasveikino atvykusius tėvelius, supažindino mokyklos bendruomenę su mokyklos gyvenimo naujovėmis, perskaitė Vilniaus r. merės  Marijos Rekst sveikinimo raštą. Pirmokams buvo įteiktos kuprinės ir pietų rinkiniai, kuriuos įsteigė „Macierz Szkolna“.

Tėvelius ir mokytojus džiugino mokinių parengta programa, kuri linksmai visus nuteikė. Po koncerto mokiniai dalyvavo Dūkštų šv. Onos bažnyčios mišiose.

 

 

 


Shadow up