kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Pradedame jubiliejinių renginių ciklą, skirtą 150-osioms 1863-ųjų metų sukilimo metinėms!

Šiemet sukanka 150-osios 1863 metų sukilimo metinės. Kviečiame Vilniaus rajono jaunimą bei moksleivius dalyvauti konkurse „Dievo vardu už mūsų ir jūsų laisvę“, kurio tikslas – prisiminti sukilimo dalyvius, jų idealus, paskatinti jaunimą susidomėti istorija, patriotizmo idėjomis, kurios yra itin svarbios globalizacijos ir visuotinės kultūrinės unifikacijos laikais.


Konkurse gali dalyvauti Vilniaus rajono gimnazijų, vidurinių ir pagrindinių mokyklų 9-12 klasių mokiniai. Konkursas organizuojamas dviem etapais. Apdovanojimų įteikimo ceremonija vyks 2013 m. balandžio 16 dieną.

Konkurso organizatorius – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius,

globėjas – Vilniaus rajono savivaldybė,

informacinis rėmėjas – „Vilniaus krašto savaitraštis“.

Dar kartą norime pakviesti mokinius ir mokytojus teikti paraiškas dalyvauti konkurse.

Žemiau pateikiame konkurso taisykles.

KONKURSO,

skirto Sausio sukilimo 150-osioms metinėms paminėti,

NUOSTATAI

„Vardan Dievo už mūsų ir jūsų laisvę“

 

BENDROSIOS NUOSTATOS:

1. Konkurso „Vardan Dievo už mūsų ir jūsų laisvę“ organizatorius - Vilniaus rajono Švietimo skyrius.

2. Konkurso kuratorius - Vilniaus rajono savivaldybė.

 

Konkurso tikslai:

1. Ugdyti mokinių susidomėjimą istorija, ypatingą dėmesį skiriant regioninei tematikai.

2. Plėsti mokinių žinias apie Sausio sukilimo priežastis, eigą ir pasekmes.

3. Formuoti jaunimo vertybines nuostatas: patriotizmą, pagarbą valstybės istorijai.

4. Ugdyti mokinių kūrybiškumą, loginį mąstymą bei vaizduotę, skatinti jaunimo kūrybinį aktyvumą.

5. Tobulinti mokinių įgūdžius, analizuojant ir interpretuojant įvairius istorinius įvykius.


Konkurso taisyklės:

1. Konkurse dalyvauja gimnazijų, vidurinių bei pagrindinių mokyklų 9- 12 klasių mokiniai.

2. Konkursas vyks dviem etapais.

 

I ETAPAS:

 1. Konkurso dalyviai rašo kūrybinį darbą viena iš pateiktų temų:
  1. Sausio sukilimas ir šiuolaikiniai patriotizmo modeliai.
  2. Sausio sukilimo pėdomis Lietuvoje.
  3. Sausio sukilimas kaip patriotinio laisvės siekio išraiška.
  4. “Vardan Dievo už mūsų ir jūsų laisvę“. Sausio sukilimo dvasininkai ir pastoriai.
  5. “Išsaugoti nuo užmaršties“. Nežinomų sausio sukilimo didvyrių portretai.
  6. „Gloria Victis“... Ar sutinkate, kad Sausio sukilimo auka nebuvo beprasmė ir ateityje bus įvertinta jos reikšmė?
  7. Sausio sukilimo motyvai literatūroje ir meno kūriniuose.
  8. Sausio sukilimo įtaka madai: gedulo laikotarpio moterų apranga ir papuošalai.

2. Kūrybinio darbo apimtis negali viršyti 3 A4 formato puslapių. Tekstas turi būti atspausdintas kompiuteriu „Times New Roman“ šriftu, dydis 12.

3. Prie kūrybinio darbo būtina pridėti pasirinkta tema:

 • pristatymą, parengtą Power Point programoje( CD diskas iki 30 skaidrių)
 • iliustraciją (bet kokia forma, pvz. plakatas, paveikslas, grafika, karikatūra, žemėlapis, skulptūra).

 

 Darbus būtina atsiųsti iki 2012 m. kovo 20 d. adresu:

 Vilniaus rajono savivaldybė

 Švietimo skyrius

 Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius

 arba

 perduoti į Švietimo skyrių (Rinktinės g. 50, LT-09318, Vilnius) Janinai Klimaševskai

(434 kab.)


4. Darbus būtina pažymėti užrašu: Konkursas „Vardan Dievo už mūsų ir jūsų laisvę“, tituliniame lape užrašyti konkurso dalyvio vardą ir pavardę, mokyklos pavadinimą bei dalyvį konsultavusio mokytojo pavardę.

5. Š. m. kovo 27 d. konkurso komisija paskelbs 20 laureatų, kurie dalyvaus II konkurso etape.

6. Kiekviena mokykla gali pateikti iki 3 mokinių darbų.

7. Konkurso dalyvis gali pateikti tik vieną konkursinį darbą.

8. Konkursinio darbo negali rengti autorių grupė.

 

II ETAPAS:

1. II etape laureatai privalės atlikti „Žinių testą“, kuris vyks 2013 m. balandžio 16 d. šv. Rapolo Kalinausko gimnazijoje Nemėžyje.

2. Kiekvienas laureatas II-am etapui turi atlikti namų užduotį- parengti eilėraštį, prozos ištrauką arba dainą, kurios tematika būtų susijusi su Sausio sukilimu.

 

Apdovanojimai:

1. Konkurso komisija paskelbs rezultatus, o jos verdiktas bus galutinis.

2. Visose konkurso kategorijose bus apdovanoti I- III vietų laimėtojai.

3. Konkurso komisija gali įteikti papildomus apdovanojimus, neaptartus Nuostatuose.

4. Konkurso laimėtojai bus apdovanoti 2013 m. balandžio 16 d. Organizatorius turi teisę pakeisti konkurso pabaigos terminą.

 

Baigiamosios pastabos:

1. Konkurso nuostatai paskelbti internetiniame puslapyje: www.tygodnik.lt

2. Dėl papildomos informacijos kreiptis:

Janina Klimaševska, e-mail: janina.klimasevska@vrsa.lt, tel. 8-5 275 1997


Shadow up