kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių sveikatos raštingumo ugdymas Vilniaus rajone

Vilniaus rajono savivaldybė, kartu su partneriais (Vilniaus visuomenės sveikatos biuru ir Vilniaus rajono centrine poliklinika), siekdama spręsti Vilniaus rajono mokyklinio amžiaus vaikų sveikos gyvensenos, sveikų įpročių, pirmosios pagalbos atsitikus nelaimei žinių stokos problemas, š. m. liepos 25 d. pasirašė finansavimo sutartį ir pradėjo įgyvendinti projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių sveikatos raštingumo ugdymas Vilniaus rajone“. Bendra projekto vertė siekia 280 tūkst. Eur, iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 238 tūkst. Eur, likusi suma bus padengta iš Vilniaus rajono savivaldybės lėšų ir kitų šaltinių.


Sveikata apie 50 proc. priklauso nuo žmogaus gyvensenos, todėl ankstyvas sveikatos ugdymas ir sveikos gyvensenos mokymas turi didelę reikšmę vaiko ateičiai. Projekto metu ketinama spręsti Vilniaus rajono mokyklinio amžiaus vaikų sveikos gyvensenos, sveikų įpročių, pirmosios pagalbos atsitikus nelaimei žinių stokos problemas. Projekto metu bus apmokyti vaikai naudotis defibriliatoriais, suteikti pirmąją pagalbą, išplėstos žinios sveikos gyvensenos klausimais bei lyčių ir asmenų nediskriminavimo. Projekto metu ketinama aktyviai bendradarbiauti su nemažiau kaip 15 mokyklų.

Artimiausiu metu planuojama pradėti būtinos įrangos ir mokymo paslaugų viešąjį pirkimą. Projektą planuojama įgyvendinti iki 2022 metų.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“.

Daugiau informacijos apie ES finansuojamus projektus įgyvendinamus Vilniaus rajone galite rasti: /go.php/lit/IMG/2082.

Shadow up