kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Dėl planuojamo antžeminės aikštelės Galinės k. statybos projektinių pasiūlymų viešo aptarimo

Informuojame, kad rengiamas statybos projektas dėl antžeminės aikštelės, Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Galinės k., Galinės g. 5 A. Statinio naudojimo paskirtis: kiti inžineriniai statiniai.


Projektinius pasiūlymus parengė: „UAB Archifonas“.

Projekto vadovas: Egidijus Jonaitis, Vilniaus m. sav., Vilnius, Goštauto g. 8-240, el. paštas archifonas@gmail.com, tel. +370 655 89882.

Statytojas: UAB „EMP recycling.

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 10.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-12-29 17:00 val. Viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us02web.zoom.us/j/5367237991?pwd=T1R4alIvNElyRkM1b2xNYXN1RXBkQT09

Išsamesnė informacija apie projektą pateikiama čia.

Daugiau informacijos apie numatomą visuomenei svarbių statinių projektavimą rasite čia: https://teritorijuplanavimas.vrsa.lt/go.php/Informacija-apie-numatoma-visuomenei-svarbiu-statiniu-projektavima691315

Savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu. 
Shadow up