kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų bibliotekininkų gerosios patirties sklaidos seminaras

2019 m. spalio 10 d. vyko Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų bibliotekininkų gerosios patirties sklaidos seminaras, kurį organizavo Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Genovaitė Karvelienė. Ji pakvietė seminaro dalyves išklausyti rajono savivaldybės mokyklų bibliotekininkių pranešimų, kuriuose jos pasidalins savo gerąja darbo mokyklos bibliotekoje patirtimi, bei palinkėjo visoms mokyklų bibliotekininkėms pasimokyti iš savo kolegių ko nors naujo ir ateityje panaudoti savo darbe. Seminare gerosios patirties pavyzdžiais dalijosi Marijampolio Meilės Lukšienės, Nemenčinės Konstanto Parčevskio ir Pagirių gimnazijų bibliotekininkės.


Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos bibliotekininkė Daiva Rodevičienė pristatė savo mokyklos bibliotekoje naudojamus skaitymo skatinimo įrankius“ – „Skaitymo vitaminus“, „spalvotą“ skaitymą, skaitymo „Bingo“, „Skaitymo ratą“, „Skaityk išmaniai“. Akcentavo, kad labai svarbus yra šių skaitymo skatinimo „įrankių“ naudojimo grįžtamasis ryšys ir kad vaikams labai naudingas garsinis skaitymas. Papasakojo apie mokyklos bibliotekoje organizuotus garsinius skaitymus pradinių klasių mokiniams „Pažink emocijas“ kartu su gimnazijos psichologe. Taip pat papasakojo apie savo dalyvavimą įvairiuose konkursuose, skirtuose specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Dalijosi skaitymo skatinimo integravimo galimybėmis per dalykų pamokas (užklasinis skaitymas, Šiaurės šalių bibliotekų savaitės skaitymai ir kt.). Pristatė kitas tradicines akcijas bei konkursus, organizuojamus bibliotekoje. 

Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos bibliotekininkė Marina Šostko parodė savo parengtą originalų gimnazijos bibliotekos pristatymą Mūsų bibliotekoje tu gali ...“, kuriame bibliotekos skaitytojus supažindina su joje teikiamų paslaugų įvairove, konkursais, parodomis, pokalbiais apie knygas, „įšventinimo“ ceremonija į bibliotekos skaitytojus bei kitomis veiklomis. Taip pat ji pasidalijo savo patirtimi apie bibliotekoje organizuotą akciją „Padovanok bibliotekai pelėdą“, per kurią mokiniai bibliotekai padovanojo virš 30 savo rankomis sukurtų pelėdų, dabar puošiančių bibliotekos interjerą, bei akciją Skaitykime kartu“, kurios metu apie du šimtai vienu metu skaitančių mokinių gimnazijos stadione ant žolės sukūrė saulės atspindį ir kurios pagrindinis tikslas – kurti teigiamą požiūrį į knygą.  

O Pagirių gimnazijos bibliotekos vedėja Miglė Pieškuvienė pristatė savo gimnazijos bibliotekoje jau tradiciniais tapusius renginius – „Knygų Kalėdos“ ir „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“. Ji papasakojo, kad gimnazijos bendruomenė aktyviai dalyvauja akcijoje „Knygų Kalėdos“ ir todėl biblioteka, atsidėkodama daugiausiai knygų dovanojusiems pradinių klasių mokiniams, sausio pradžioje organizavo mokinių susitikimą su rašytoju Tomu Dirgėla bei aktoriumi Giedriumi Arbačiausku. Taip pat pasakojo apie Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos leidinių mainams katalogą, iš kurio galima gauti senų knygų parodoms mokyklos bibliotekoje organizuoti bei supažindinti mokinius su jomis per pamokas. Pasidalijo gerąja patirtimi, kaip bibliotekoje kasmet rengiamos Jaunojo skaitytojo pasų įteikimo šventės pirmokams ir kiekvienais metais tai progai rengiama vis nauja programa, kad šiais metais buvo organizuota viktorina „Pasakų labirintas“ bei įteikti Jaunojo skaitytojo pasai, kuriuose yra pagrindinės naudojimosi biblioteka taisyklės ir kuriuose mokiniai gali rinkti antspaudukus už kiekvieną perskaitytą knygelę.

Visos seminaro dalyvės susipažino su minėtų mokyklų bibliotekininkių gerąja patirtimi, įvairiomis organizuojamomis veiklomis mokyklų bibliotekose bei įgijo naujų žinių, kurias galės kūrybiškai pritaikyti ir savo darbe.

 

 

 

Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos bibliotekininkė
Daiva Rodevičienė

Shadow up