kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Tyrinėjimo menas

Rudaminos Ferinando Ruščico gimnazija nuo 2019 m. spalio iki 2020 m. balandžio mėn. dalyvauja kūrybiško mokymo(si) projekte „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms (2019–2020 m. m.)“. Projektą įgyvendina Britų taryba ir asociacija „Kūrybinės jungtys“ kartu su Ugdymo plėtotės centru.


Projektas „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms“ yra Britų tarybos kultūrinių ryšių programos, vykdomos visose trijose Baltijos šalyse, dalis. Jo tikslas – atskleisti, tyrinėti ir ugdyti XXI a. gebėjimus bendrojo ugdymo procese. Teikiama praktinė pagalba sprendžiant aktualius mokymosi iššūkius, mokykla bendradarbiauja su kūrybinių profesijų atstovais, taikomi tyrinėjimu, problemų sprendimu, dalykų integravimu pagrįsti ugdymo metodai.

Projektą gimnazijoje koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Honorata Romanovska, kuruoja lietuvių kalbos mokytoja Raminta Tauraitė. Dalyviai – IIG b klasės mokiniai, kurie bendradarbiaudami kuria trumpo metro filmą „Draugiškiausia klasė“.

Kartu su lietuvių kalbos mokytojomis Raminta Tauraite, Danute Mikalauskiene, anglų kalbos mokytoja Joana Malūnavičiūtė-Liachovič ir kūno kultūros mokytoja Jelena Kazanskaja mokiniai tyrinėja projekto klausimą „Kodėl klausytis ir iš tikrųjų girdėti yra svarbu?“. Visa komanda kartu su projekto kuriančia praktike, aktore Marija Korenkaite integruoja dalykus, tyrinėja ir mokosi ne tik mokyklos erdvėse, bet ir pasitelkia pojūčius, judriuosius žaidimus, vizualiuosius menus, refleksiją. Šio projekto metu skatinamas bendradarbiavimas tarp mokytojų, mokinių ir kūrėjų, siekiama mokyklos bendruomenę paskatinti ir įkvėpti mokytis ir mokyti kitaip.

Gimnazijoje taip pat įkurtas ,Mokytojų klubas“. ,,Mokytojų klubas“ – tai mokytojų profesinio tobulėjimo darbo vietoje modelis, suteiksiantis erdvę mokytojams bendradarbiauti ir mokytis vieniems iš kitų. Su „Mokytojų klubu“ dirba projekto kurianti agentė, grafikos dizainerė Aušra Vismantaitė. Klube dalyvaujantys mokytojai bendradarbiaudami su kūrėju ir tarpusavyje tobulina kompetenciją ugdyti mokinių XXI amžiaus gebėjimus. Šio klubo siekis – atliepti į mokytojams kylančius ugdymo iššūkius, spręsti aktualius klausimus.

Projekto metu tikimės sustiprinti atvirumą patirčiai, peržengti ribas, nuostatas, turėdami tikslą mokytis kartu.Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos
lietuvių kalbos ir projektą kuruojanti mokytoja
Raminta Tauraitė

Shadow up