kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Rejon wileński notuje wzrost liczby wydawanych pozwoleń na budowę

W ocenie Litewskiego Instytutu Wolnego Rynku, który jest autorem corocznego zestawienia Indeksu Samorządów Litwy, liczba wydawanych na terenie danego samorządu pozwoleń na budowę jest jednym z kryteriów jego dobrobytu.


Im większa jest liczba wydawanych pozwoleń na budowę, tym większa jest aktywność środowiska biznesowego i większa dynamika wzrostu gospodarczego. Liczba pozwoleń na budowę może również oznaczać, że proces uzyskania pozwolenia przebiega w danym samorządzie sprawnie i szybko.

Odpowiednio przy opracowywaniu Indeksu Samorządów Litwy taki samorząd uzyskuje od autorów większą liczbę punktów. Litewski Instytut Wolnego Rynku od lat przyznaje Samorządowi Rejonu Wileńskiego wysoką punktację w kategorii wydawanej liczby pozwoleń na budowę.

W tym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego notuje tendencję wzrostu liczby wydawanych pozwoleń. W pierwszym półroczu tego roku Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego wydała 766 pozwoleń na budowę. Jest to drugi wskaźnik w kraju po Samorządzie m. Wilna, który w ciągu sześciu miesięcy tego roku wydał 1 040 pozwoleń.

W tym samym okresie roku ubiegłego Samorząd Rejonu Wileńskiego wydał 517 pozwoleń, tj. w ciągu 6 miesięcy tego roku wydał ich o 249 więcej. W ciągu ośmiu miesięcy tego roku Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego wydała 1 019 pozwoleń, zaś w tym samym okresie roku ubiegłego wydała o 299 mniej – 720 pozwoleń.

Mer rejonu wileńskiego Marię Rekść cieszy wzrost liczby mieszkańców, bowiem większa liczba wydawanych pozwoleń na budowę odzwierciedla w pewnej mierze tendencję wzrostu liczby mieszkańców.

„Rejon wileński jest miejscem atrakcyjnym dla mieszkańców. Jego atrakcyjność polega nie tylko na przepięknej przyrodzie, ale również rozwijającej się infrastrukturze drogowej i rozbudowywanej sieci placówek oświatowych.Samorząd nie tylko buduje nowe szkoły i przedszkola oraz inwestuje w modernizację placówek już istniejących, ale również oferuje wyjątkowo korzystne warunki uczęszczania do tych placówek. W rejonie wileńskim stosowane są bardzo konkurencyjne opłaty za uczęszczanie dzieci do przedszkoli, opłaty za kształcenie w szkołach sztuk pięknych są jedne z najniższych w kraju, zaś uczęszczanie do Szkoły Sportowej Samorządu Rejonu Wileńskiego w ogóle jest nieodpłatne. Mieszkańcy doceniają zalety mieszkania w rejonie wileńskim i chętnie tu osiadają. Z kolei tendencja ta wiąże się ze wzrostem liczby wydawanych pozwoleń na budowę” – tłumaczy mer rejonu.

Z kolei p. o. kierownika Wydziału Budownictwa Michał Kunicki twierdzi, że zwiększenie liczby wydawanych pozwoleń na budowę znacznie zwiększyło obciążenie pracowników wydziału, jednak zapewnił przy tym, że wydział czyni starania, by prace wykonywać sprawnie i na czas.

Foto. pixabay.com 

Shadow up