kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Nustatyti Vilniaus rajono daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalūs techninės priežiūros ir daugiabučių namų šildymo sistemų priežiūros tarifai

Liepos 27 dieną vykusio Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu patvirtinti maksimalūs Vilniaus rajono daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifai, kuriuos reglamentuoja nauja palankesnė daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros organizavimo ir apmokėjimo tvarka. Maksimalūs techninės priežiūros tarifai bus taikomi, kai daugiabučių namų techninę priežiūrą vykdo savivaldybės paskirti bendrojo naudojimo objektų administratoriai.


Statinio techninę priežiūrą sudaro nuolatiniai stebėjimai, periodinės apžiūros ir remonto darbų organizavimas. Dabar gyventojai už  daugiabučio namo techninę priežiūrą mokės mažiau, nes iki šiol į techninės priežiūros tarifą buvo įskaičiuojami ir nedidelės apimties darbai.  Pagal naują tvarką remonto darbai kiekviename name bus atliekami pagal poreikį ir faktinės šių darbų atlikimo išlaidos bus apmokamos butų ir kitų patalpų savininkų būtent šiam tikslui kaupiamosiomis lėšomis, o už panaudotas lėšas gyventojams pateikiama ataskaita.

Nauji daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifai bus taikomi apskaičiuojant atlygį už statybos techniniame reglamente STR 1.07.03.2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ nurodytus darbus:

  • nuolatinius namo būklės stebėjimus;
  • periodinius (sezoninius) namo apžiūras;
  • nuolatinių stebėjimų ir apžiūrų dokumentų, privalomų pagal Reglamento 51 punktą, rengimą, pildymą ir saugojimą.

Atkreipiamas dėmėsis, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 390 patvirtintu Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašu, visi daugiabučių namų gyventojai privalo kaupti lėšas savo daugiabučio namo remontui. Nutarimas priimtas, kad namo bendro naudojimo objektų remonto darbai žmonėms netaptų našta ir daug investicijų kainuojantiems darbams pinigai būtų kaupiami iš anksto.

Liepos 27 dieną vykusiame Tarybos posėdyje taip pat patvirtinti daugiabučių namų šildymo sistemų ir šilumos punkto priežiūros (eksploatavimo) maksimalūs tarifai. Įgyvendinant Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo metodikos nuostatą, apskaičiuoti tarifai diferencijuojami atsižvelgiant į pastato plotą, šilumos punkto tipą bei šildymo sistemos eksploatavimo laiką po įrengimo ar renovacijos.

Pažymėtina, kad Vilniaus rajono teritorijoje karšto vandens gamyba decentralizuota nuo 1998 metų, todėl į daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifą įtraukiamos sąnaudos tik už šildymo sistemos priežiūrą. Nustatomi daugiabučių namų šildymo sistemų ir šilumos punkto priežiūros (eksploatavimo) maksimalūs tarifai galios 3 metus.

Tikimasi, kad šių teisės aktų pokyčiai sudarys sąlygas administratoriams tinkamai organizuoti ir vykdyti daugiabučių namų techninę priežiūrą, užtikrinti savininkų ir gyventojų interesus efektyviau ir skaidriau panaudojant jų lėšas.

Su Vilniaus rajono daugiabučių gyvenamųjų maksimaliais techninės priežiūros tarifais galite susipažinti čia.

Su daugiabučių namų šildymų sistemų ir šilumos punkto priežiūros (eksploatavimo) maksimaliais tarifais galite susipažinti čia.

 

 

Shadow up