kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Tarybos posėdyje nutarta imtis veiksmų dėl apleistų žemės plotų, optimizuotas švietimo įstaigų tinklas, gyventojams palengvinta mokestinė našta

           Vilniaus rajono savivaldybės taryba, siekdama paskatinti racionalesnį ir efektyvesnį žemės naudojimą bei mažinti apleistus žemės plotus, nutarė netaikyti žemės mokesčio lengvatų žemės savininkams, kurių sklypai yra apleisti. Merė Marija Rekst akcentavo būtinybę imtis veiksmų, kad tokių žemės plotų rajone mažėtų: „Tam, kad apleistos žemės plotų rajone mažėtų, privalome dirbti švietėjišką darbą, juk visiems suprantama, kad turėti tokią žemę yra labai neūkiška ir negražu“. Tačiau ir toliau nuo žemės mokesčio yra atleidžiami žemės savininkai – asmenys, kuriems nustatytas 0-40% darbingumo lygis, senatvės pensininkai ir nepilnamečiai vaikai, kai minėtų savininkų šeimose nėra darbingų asmenų (prie darbingų asmenų nepriskiriami mokymo įstaigų dieninių skyrių moksleiviai bei studentai) ir jiems priklausančio žemės sklypo plotas kaimo vietovėse neviršija 3 ha, Nemenčinės mieste – 0,25 ha. Vilniaus rajono gyventojai taip pat atleidžiami nuo žemės mokesčio už žemės ūkio paskirties bendrą žemės sklypų plotą (išskyrus sodininkų ir kitų bendrijų sklypų savininkus), neviršijantį: kaimo vietovėse – 5 ha, Nemenčinės mieste – 0,25 ha.

 

            25 iš Tarybos posėdyje dalyvavusių 26 narių balsavo už Vilniaus r. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 m. bendrojo plano patvirtinimą. Specialiai sudaryta darbo grupė atliko rajono bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos 2006-2012 m. bendrojo plano, bendrojo ugdymo mokyklų 2007 – 2011 m. mokinių skaičiaus, mokinių skaičiaus kaitos 2010 – 2016 metais analizę ir prognozę, išnagrinėjo esamos švietimo būklės rajone privalumus ir trūkumus. Analizė parodė, kad pertvarkyti kai kurias mokyklas būtina. Pagal darbo grupės siūlymus Taryba nusprendė nuo 2012-09-01 uždaryti Juodšilių šv. U. Leduchovskos vidurinės mokyklos Parudaminio pradinio ugdymo skyrių (lietuvių, lenkų mokomąja kalba), organizuoti mokinių pavėžėjimą iki Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos vidurinės mokyklos (atstumas 5 km.), kuri turi mokyklinį autobusiuką. Taip pat nuspręsta uždaryti Nemenčinės K. Parčevskio gimnazijos Tarakonių pagrindinio ugdymo skyrių (lenkų mokomąja kalba), organizuoti mokinių pavėžėjimą iki Sužionių vidurinės mokyklos (atstumas 7 km.).

 

            Tuo pačiu sprendimu nutarta 2012-2014 m. pertvarkyti kai kurių švietimo įstaigų vidaus struktūrą keičiant mokyklos tipą – iš vidurinės mokyklos į gimnaziją, akredituojant šių įstaigų vykdomą vidurinio ugdymo programą: Avižienių vid. mokyklos, Kalvelių S. Moniuškos vid. mokyklos ir Kalvelių 2-osios vid. mokyklos, Maišiagalos kun. J. Obrembskio vid. mokyklos, Maišiagalos LDK Algirdo vid. mokyklos ir Marijampolio vid. mokyklos, Egliškių šv. J. Bosko vid. mokyklos, Rukainių vid. mokyklos, Mickūnų vid. mokyklos, Paberžės „Verdenės“ vid. mokyklos, Paberžės šv. S. Kostkos vid. mokyklos, Juodšilių šv. U. Leduchovskos vid. mokyklos, Lavoriškių vid. mokyklos ir Buivydžių vid. mokyklos. Po balsavimo merė M. Rekst konstatav „Balsavome už tai, kad nebūtų uždarytos švietimo įstaigos, kurias telanko keli vaikai, pvz. Vilniaus r. Avižienių vidurinė mokyklos Sudervės pradinio ugdymo skyrių lietuvių mokomąją kalba. Parodėme gerą pavyzdį, kad stengsimės, kad mokyklos veiktų tol, kol yra bent vienas vaikas. Tegul tokia Savivaldybės švietimo politika būtų pavyzdys kitiems“. Šiuo metu Vilniaus rajone yra 6 gimnazijos.

            Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama palengvinti gyventojams piniginę naštą šildymo sezono metu, dalį šilumos išlaidų padengia savo biudžeto lėšomis. Subsidijas Savivaldybė moka jau nuo 2009 m. Taryba nutarė patvirtinti centralizuotai tiekiamos šiluminės energijos, naudojamos gyventojų būstui šildyti, kainos subsidijavimo tvarką, pagal kurią šilumos tiekėjams taikomi subsidijos dydžiai negalės viršyti numatytos 8 ct/kWh su PVM ribos. Mokestis gyventojams už centralizuotai tiekiamą šiluminę energiją galės keistis kiekvieną mėnesį priklausomai nuo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos kiekvieną mėnesį skelbiamos vidutinės šilumos kainos Lietuvoje. Nuo 2009 m., kuomet Vilniaus rajono savivaldybė pradėjo teikti gyventojams paramą subsidijuodama šilumos kainos dalį, ji iš savo biudžeto išmokėjo daugiau kaip 14 mln. Lt. Merė Marija Rekst yra įsitikinusi, kad tokia parama gyventojams, visų pirma siaučiant krizei, yra labai svarbi Savivaldybės veiklos sritis.

 

Shadow up