kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Rok 2019: Jakie imiona wybierają rodzice dla swoich dzieci, ile małżeństw zostało zawartych

Każdy miniony rok – to świetna okazja, aby przyjrzeć się interesującym statystykom – ile urodzeń zostało zarejestrowanych, ile par wzięło ślub, jakie imiona dla noworodków są nie tylko najbardziej popularne, ale także najbardziej pomysłowe oraz inne ciekawostki.


Akty urodzenia: najciekawsze statystyki

W 2019 r. w Urzędzie Rejestracji Cywilnej Rejonu Wileńskiego zarejestrowano 893 akty urodzenia, z czego – 455 chłopców, a 438 – dziewcząt. Cieszy fakt, że w 2019 r. zarejestrowano narodziny 16 par bliźniaków. Najwięcej z nich urodziło się w największych gminach podstołecznego rejonu – Awiżeniach i Rzeszy – nawet po 3 pary, a w gminie Zujuny cieszą się urodzonymi bliźniakami 2 rodziny.

Przedstawiając dane statystyczne, warto podkreślić, że te liczby nie odzwierciedlają rzeczywistych danych demograficznych w Samorządzie Rejonu Wileńskiego, ponieważ w Urzędzie Rejestracji Cywilnej Rejonu Wileńskiego rejestruje się fakty z życia mieszkańców innych miast i rejonów Litwy. Tymczasem mieszkańcy rejonu wileńskiego często w celu świadczenia tychże usług zwracali się do wydziałów rejestracji cywilnej innych rejonów lub miast.

Przedstawiając wpisy o narodzinach w 2019 r., Edwarda Časienė, kierownik Urzędu Rejestracji Cywilnej Rejonu Wileńskiego, zauważyła, że każdego roku rośnie liczba dzieci urodzonych za granicą: „W 2019 r. z 893 aktów urodzenia wykonano nawet 144 wpisy dla dzieci obywateli Republiki Litewskiej urodzonych za granicą. Porównując lata 2018 i 2019, należy stwierdzić, że w ubiegłym roku liczba aktów narodzin dzieci za granicą była o 43 jednostki większa.” – powiedziała E. Časienė.

Krajem, w którym urodziła się największa liczba dzieci zarejestrowanych w rejonie wileńskim, jest Wielka Brytania (56 dzieci). Drugie miejsce przypadło Irlandii, gdzie urodziło się 17 obywateli Litwy i dzieci z naszego rejonu, a trzecie – Norwegii (12 dzieci). 10 dzieci urodziło się w Niemczech, a po 8 – w Białorusi i Rosji.

Narodziny dziecka – to jedno z najbardziej jaskrawych wydarzeń w życiu każdej rodziny. Mówiąc o radosnych faktach z życia, kierownik Urzędu Rejestracji Cywilnej cieszy się, że coraz więcej rodzin planuje więcej niż jedno dziecko. „Zgodnie z posiadanymi danymi wciąż jest więcej matek, które urodziły swoje pierwsze dziecko – 412. Jednak cieszy też fakt, że 343 matki urodziły drugie dziecko, a 101 – trzecie dziecko. W ostatnich latach dominuje tendencja, że trzecie lub czwarte dziecko kobiety rodzą nieco później, t. j. w wieku 38-42 lat.” – o powiększeniu rodzin mówiła E. Časienė.

W r. 2019 wiek najmłodszej matki był 16 lat, a najmłodszego ojca – 18 lat. Najstarsza matka, która urodziła dziecko, miała 43 lata, a najstarszy ojciec miał 48 lat.

Najbardziej pomysłowe imiona, jak też nadal popularna Emilia

W ubiegłym roku najpopularniejszymi imionami nadawanymi chłopcom były (częstotliwość od 7 do 12 razy): Dominik (Dominykas), Adrian (Adrianas), Adam (Adomas), Mark (Markas), Lukas (Łukasz), Jan (Jonas), Aleksandr, Augustas (Augustyn), Gabriel (Gabrielius), Nikita, Motiejus, Oskar, Dawid, Kajus.

Już nie pierwszy rok pierwsze miejsce wśród imion dziewcząt zajmują Emilia i Sofia. Imię Emilia nadano 21 dziewczętom, Sofia – 20. Inne popularne imiona to: Amelija (9), Wiktorija (7), Patrycja (7), Kornelia (6), Paula lub Paulina (6), Olivija (6), Milana (5).

„Jednym z najtrudniejszych zadań dla rodziców nowonarodzonych jest wybranie imienia dziecka. Każdego roku doczekujemy się ciekawszych, rzadziej nadawanych noworodkom imion. Wśród najrzadszych imion dla dziewcząt mogę wyróżnić takie jak: Adija, Daliza, Renesmė, Evėja, Vaidilė czy Noela. Rzadsze imiona dla chłopców to: Rėjus, Tajus, Marcel, Harlis, Samuel, Kaspian, Raon, Kai, Kernis lub Liamas.” – wyjątkowe imiona wyliczała E. Časienė.

Rodzice wybierają również starsze, tradycyjne imiona, np. Vincas, Jurgis, Izidorius, Jędrzej, Nikodem, Jegor; dla dziewcząt – Terėsė, Marija, Agota, Barbora, Uršulė, Ana, Veronika, Vasilisa lub Malwina.

Można zauważyć, że na różnorodność imion dzieci wpływa również emigracja. Niesłyszane dla nas imiona są zwykle nadawane dzieciom urodzonym za granicą, np. Conor, Omer, Theo, Raon, Loranas, Aiden, Emir, Hassan Mohsin, Sarah, Karina Nicole, Katalėja Marija.

Zawieranie małżeństw: wiek nowożeńców, miejsca małżeństwa i inne ciekawostki

W 2019 r. w Urzędzie Rejestracji Cywilnej Rejonu Wileńskiego zawarto 356 małżeństw. Z 356 małżeństw 82 nowożeńców pobrało się w kościołach, w tym – 76 w kościele katolickim i 6 – w kościele prawosławnym.

W ubiegłym roku za granicą zawarto 56 małżeństw. „Mieszkańcy rejonu w większości zawierali małżeństwa w sąsiedniej Białorusi – 8, w Wielkiej Brytanii – 8, w Niemczech – 6, w Polsce – 5, po 3 małżeństwa zawarto w Rosji, Holandii, Danii. Mieszkańcy wybierają też kraje, w których zawsze jest ciepło, np. Cypr, Egipt, Tunezję lub inne kraje pociągające klimatyczne.” – o wyborach nowożeńców mówiła E. Časienė.

Tymczasem w Urzędzie Rejestracji Cywilnej Rejonu Wileńskiego wzięło ślub 31 cudzoziemców (19 mężczyzn i 12 kobiet). Większość z nich to obywatele Białorusi i Ukrainy.

Coraz częściej nowożeńcy chętnie rejestrują swoje małżeństwo nie w urzędzie, ale w innym, wybranym przez nich miejscu. W 2019 r. pobrało się 40 takich małżeństw. Większość nowożeńców wymieniła obrączki w zagrodach gmin Awiżenie, Rzesza i Dukszty.

„Według kryterium, które to małżeństwo, rozkład danych jest następujący: po raz pierwszy pobrało się 256 mężczyzn i 266 kobiet, 82 mężczyzn i 78 kobiet – po raz drugi. Był też mężczyzna, który ożenił się 4 raz. Najmłodsza w 2019 roku panna młoda miała 17 lat, najmłodszy pan młody – też 17. Dla miłości nie ma ograniczeń – najstarsza panna młoda, która wyrzekła „tak”, miała 74 lata, a najstarszy mąż miał 83 lata. Największa różnica wieku między nowożeńcami wynosiła 25 lat.” – o wieku młodożeńców opowiadała E. Časienė.


Rozwody

W 2019 r. zarejestrowano 195 aktów rozwodowych. Niestety, liczba aktów rozwodowych pozostaje dość wysoka. Według kierownik Urzędu, biorąc średnią z ostatnich 3 lat, rozwody stanowią 52 proc. wszystkich małżeństw zarejestrowanych w Urzędzie Rejestracji Cywilnej Rejonu Wileńskiego. Ogólna długość wspólnego życia małżonków jest różna, ale jest zauważalne, że rozwodzą się pary, które przeżyły w małżeństwie od 2 do 12 lat, podczas gdy najrzadziej rozwodzą się pary o długości życia w małżeństwie od około 30 do 50 lat.


Wpisy o śmierci

„Niestety, za liczbami rejestrów kryją się również straty. Rejestrujemy nie tylko radosne wydarzenia z życia, ale także bolesne straty. W 2019 r. zarejestrowano 1 109 aktów zgonów, w tym 10 aktów zgonów – obywateli Republiki Litewskiej, którzy zmarli w obcych krajach.” – o rejestracji aktów zgonów mówiła E. Časienė.

W 2019 r. w rejonie wileńskim zmarło 570 mężczyzn i 538 kobiet. Spośród zmarłych większość (44%) stanowiły osoby w wieku 65–84 lat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shadow up