kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono švietimo įstaigos pasiruošusios Rugsėjo 1-ajai

Rugpjūčio 28 d. vykusioje Vilniaus rajono švietimo įstaigų vadovų konferencijoje septyni Vilniaus rajono mokyklinių chorų vadovai iš Vilniaus rajono vicemero Gabrielio Jano Mincevič rankų atsiėmė padėkos raštus už gerą choristų paruošimą šiuometinei moksleivių Dainų šventei „Mūsų vardas – Lietuva“. Ši prestižinė šventė vyko š.m. liepos 3-8 d., joje dalyvavo per 20 tūkst. mokinių ir jų muzikos vadovų. Vilniaus rajono mokykliniai chorai visus metus sąžiningai dirbo, kad pasirodytų šioje didelėje šventėje. Šiais metais garbė dalyvauti šventėje teko 8 Vilniaus rajono chorams, kuriuose dainuoja 232 nariai.


Prieš chorų vadovų apdovanojimą konferencijos dalyviams pasirodė Pagirių muzikos mokykloje veikiantis vokalinis ansamblis, kuris atliko keletą dainų ir instrumentinių kūrinių. Švietimo konferencijoje dalyvavo: Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotojai Gabriel Jan Mincevič ir Česlav Olševski, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorė Liucina Kotlovska, direktoriaus pavaduotoja Rita Tamašunienė. Į konferenciją taip pat atvyko Vilniaus rajono policijos komisariato viršininkas Josif Kuzmicki ir Vilniaus rajono centrinės poliklinikos vedėja Vida Žvirblienė. Posėdyje, be jokios abejonės, taip pat dalyvavo Švietimo skyriaus vedėja Lilija Andruškevič ir skyriaus darbuotojai bei Vilniaus rajono švietimo įstaigų vadovai. Vicemeras Gabriel Jan Mincevič visiems mokymo proceso dalyviams linkėjo sėkmingų naujųjų mokslo metų, daug kantrybės ir atkaklumo.

Padidėjo mokinių skaičius
Pristatydama Švietimo skyriaus I šių metų pusmečio ataskaitą, L. Andruškievič pabrėžė, kad 2011/2012 mokslo metais, palyginus su praėjusiais mokslo metais, šiek tiek padidėjo mokinių, lankančių švietimo įstaigas lenkų mokomąja kalba, procentas, jis šiek tiek sumažėjo tose švietimo įstaigose, kuriose mokoma lietuvių ir rusų kalbomis. Bendrojo lavinimo mokyklas lenkų mokomąja kalba 2011/2012 mokslo metais lankė daugiau mokinių nei mokyklas lietuvių mokomąja kalba (atitinkamai 56,8% ir 39,9%). Atvirkščiai situacija atrodo vaikų darželiuose: 2011/2012 mokslo metais ikimokyklinio ugdymo įstaigas lietuvių ugdomąja kalba lankė 51,8% vaikų, lenkų ugdomąja kalba - 46,7%. Preliminariais duomenimis, 2012/2013 mokslo metais į ikimokyklinio ugdymo įstaigas iš viso ateis 1903 vaikai, iš jų 50,8% lankys darželius lietuvių ugdomąja kalba, 47,1% - lenkų ir 2,1% - rusų ugdomąja kalba.

 

2011/2012 mokslo metais rajono bendrojo ugdymo įstaigose mokėsi 234 moksleivių mažiau nei 2010/2011 mokslo metais, o į vaikų darželius atėjo 231 vaiku daugiau. Preliminarūs duomenys leidžia teigti, kad š.m. rugsėjo 1 d. darželių slenksčius peržengs net 221 vaiku daugiau nei praėjusiais mokslo metais.

 

100 tūkst. litų vasaros stovykloms

Vilniaus rajono savivaldybė šiais metais skyrė 100 tūkst. Lt vasaros stovykloms surengti. Istorijos, ekologijos, meno ir kitose stovyklose dalyvavo beveik 1 tūkst. rajono mokinių.

Geresnės sąlygos įstaigose
Vasarą rajono švietimo įstaigos buvo ruošiamos tinkamam moksleivių priėmimui: jos buvo atnaujinamos ir remontuojamos. Šiuo metu vyksta 2011 m. pabaigoje pradėto statyti 80 vietų Avižienių vaikų darželio – lopšelio statybos darbai, kurių vertė yra bemaž 3 mln. Lt. Šią sumą iš savo biudžeto skiria Vilniaus rajono savivaldybė. Darželį planuojama baigti statyti kitais metais. 2011 m. pradėti Egliškių J. Bosko vidurinės mokyklos pastatų rekonstrukcijos I etapo statybos darbai. Viso projekto vertė perkopė 6 mln. Lt. 100 proc. sumos projektui skirs Vilniaus rajono savivaldybė. Šiais metais darbai tebevykdomi, jie planuojami baigti kitų metų pabaigoje. Rekonstrukcijos darbai leis padidinti mokyklos patalpų plotą, pagėrės ugdymo proceso ir mokytojų darbo sąlygos. Finišo tiesiojoje ir Maišiagalos LDK Algirdo vidurinės mokyklos statybos darbai, teberemontuojama Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazija lenkų ir rusų mokymo kalbomis.

 63% abiturientų – aukštose mokyklose
Preliminariais duomenimis, 392 Vilniaus rajono abiturientai (t. y. 63%) įstojo į universitetus ir kitas neuniversitetines aukštąsias mokyklas, iš jų 21 - į universitetus Lenkijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Šis rodiklis yra beveik identiškas praėjusių metų rezultatams. Populiariausios aukštosios mokyklos, kurias  pasirinko Vilniaus rajono abiturientai, šiais metais yra: Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Mykolo Romerio universitetas, Balstogės universiteto Vilniaus filialas, Lietuvos edukologijos  universitetas, Vilniaus kolegija, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, Socialinių mokslų kolegija, Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla.

Šiuolaikinė Pedagoginė-psichologinė tarnyba
Apie Vilniaus rajono psichologinės pedagoginės tarnybos I š.m. pusmečio veiklą konferencijoje kalbėjo jos vadovas Roman Juchnevič, kuris priminė susirinkusiems, kad nuo praėjusių metų gruodžio 1 d. ši įstaiga buvo atskirta nuo Švietimo skyriaus. Pagrindinė PPT funkcija yra vaikų, turinčių mokymosi sunkumų, tyrimas, šių sunkumų diagnozė ir rekomendacijų mokytojams, kaip dirbti su šiais vaikais, teikimas. PPT specialistų pareiga taip pat yra profesinis konsultavimas mokyklose, konsultavimo specialistai taip pat tiria vaikų mokyklinę brandą. Vilniaus rajono Pedagoginė psichologinė tarnyba, pirmoji ir vienintelė Lietuvoje, įsigijo modernią įrangą Biofeedback metodo terapijai: žaisdamas kompiuterinį žaidimą vaikas ugdo savikontrolę, koncentraciją ir dėmesį. Metodas yra naudingas vaikams, turintiems mokymosi sunkumų, hiperaktyviems, turintiems dėmesio, skaitym
o ir rašymo sutrikimų.

Shadow up