kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų išskirtinumas įtraukiojo ugdymo srityje

Vasario 20 d. „Mokytojo TV“ tiesioginėje vaizdo transliacijoje Vilniaus rajono specialiosios pedagogės ir logopedės pristatė Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų išskirtinumą įtraukiojo ugdymo srityje.


Transliacijos metu Vilniaus r. Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazijos specialioji pedagogė, logopedė Danuta Stefanovič ir Valčiūnų gimnazijos bei Valčiūnų vaikų lopšelio-darželio specialioji pedagogė ir logopedė Julija Skripskienė pristatydamos Vilniaus rajono mokyklų išskirtinumą įtraukiojo ugdymo srityje pasidalijo gerosiomis praktikomis, kurios padeda sėkmingai dirbti su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais (toliau – SUP), atsižvelgiant į jų mokymąsi gimtąją kalbą, tradicijas ir kultūrą.

Gimtoji kalba – viena iš svarbiausių specialiųjų poreikių ugdyme

Pristatymų pradžioje pedagogės pabrėžė, kad Vilniaus rajonas išsiskiria daugiakultūriškumu ir daugiatautiškumu. Vilniaus rajone yra daugiakalbė aplinka, todėl dirbantys švietimo pagalbos specialistai turi mokėti ir taisyklingai vartoti 3 kalbas (lietuvių, rusų ir lenkų), nes SUP vaikui/mokiniui pagalba teikiama jo gimtąja kalba. „Švietimo įstaigose dažnai vyrauja daugiakalbystė, tuo mes ir esame turtingi. Dirbdami su vaikais ir siekdami patenkinti jų poreikius, visus konkursus organizuojame trimis kalbomis, kas suteikia galimybę dalyvauti visiems Vilniaus rajono savivaldybės mokyklose besimokantiems mokiniams, atskleisti savo galimybes ir patirti sėkmę veiklose savo gimtąja kalbą“, – apie kalbos reikšmę ugdymo procese kalbėjo pedagogė.


Pagrindinis tikslas – vaiko atradimų džiaugsmas ir sėkminga integracija

Vilniaus rajonas neturi specialiųjų poreikių vaikams pritaikytos mokyklos, todėl Vilniaus rajono savivaldybės mokyklos yra atviros įvairių gebėjimų vaikams. Lygių ugdymosi galimybių, švietimo prieinamumo principai skatina ir įpareigoja ugdymo turinį ir metodus pritaikyti kiekvienam vaikui.

„Savo kasdieninėje veikloje turime vieną tikslą – įtraukti į mokymo(si) procesą kiekvieną vaiką, leidžiant jam pajusti atradimo džiaugsmą, ieškojimo prasmę ir pasiekimo vertę. SUP vaikai yra įtraukiami į bendruomenės gyvenimą, turi galimybę dalyvauti šventėse, išvykose, projektuose“, – apie reikšmingą SUP vaikų socialinę integraciją kalbėjo pedagogė.


Bendradarbiavimas – sėkmingo ugdymo įrankis

Darbas su specialiųjų poreikių vaikais reikalauja daug atsakomybės ir pastangų. Tačiau Vilniaus rajono pedagogės teigia visada jaučiančios palaikymą ir turinčios galimybę nuolat tobulėti savo veiklos srityje. Nuo 2012 m. veikia Vilniaus rajono švietimo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis būrelis. „Mūsų bendradarbiavimas ir draugystė vyksta nuolat. Organizuojami bendri specialistų susitikimai dėl einamųjų klausimų, skaitomi pranešimai aktualiomis temomis. Kartu organizuojame ir įvairiausius konkursus ikimokyklinio amžiaus vaikams ir mokiniams“, – apie glaudų bendradarbiavimą kalbėjo pedagogės.

Bendradarbiavimas vyksta ir įvairiose „Facebook“ paskyrose. Sukurtos internetinės erdvės leidžia dalytis švietimo naujovėmis ir įdomiomis idėjomis, laiku gauti aktualią informaciją, surasti atsakymą į iškilusius klausimus bei pasidalyti savo sėkmės istorijomis.

Svarbų vaidmenį bendradarbiavime turi ir organizuojamos konferencijos. Vilniaus rajono metodinis būrelis organizuoja konferencijas „Pagalba vaikui. gerosios patirties sklaida“, kurių metu pagalbos mokiniui specialistas gali pasidalyti savo gerąją patirtimi. Svarbu ir tai, kad konferencijose dalyvauja ne tik švietimo pagalbos specialistai bet ir mokytojai, tėvai ir visi, kas yra neabejingas vaiko gerovei. Nuolatos organizuojami ir įvairiausi susitikimai su Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos, NŠA Švietimo pagalbos departamento, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro bei Kaniterapijos asociacijos specialistais bei jų keturkojais gražuoliais augintinais. Kartu dalyvaujant stebimos įvairios atviros veiklos bei semiamasi gerųjų pavyzdžių.

Specialistės taip pat pabrėžė ir ypatingą tėvų vaidmenį. „Specialiųjų poreikių vaikų ugdymo procese didelį vaidmenį atlieka ir tėvai. Todėl nuolat stengiamės palaikyti glaudų ryšį su tėvais. Specialistai dažnai veda konsultacijas tėvams, parengia informacinius lankstinukus, nukreipia pas specialistus išsamesniam vaikų gebėjimų ir poreikių įvertinimui.“, – teigia su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais dirbanti pedagogė, logopedė.

„Tik komandinis darbas gali užtikrinti visapusišką pagalbą SUP vaikui“, – apibendrinama visų bendradarbiavimą tarė logopedė.Nuolatinis tobulėjimas ir laimėjimai 

Vilniaus rajono specialistai nuolat tobulinasi, domisi, generuoja, kuria ir įgyvendina naujas idėjas. Specialistai turi galimybę kelti savo profesines kompetencijas ne tik Lietuvoje, bet ir kaimyninėse šalyse, tokiose kaip Lenkijoje, Baltarusijoje, Latvijoje ir kitur.

Kūrybiškumo, iniciatyvumo, darbštumo įrodymas – Vilniaus rajono logopedė Beata Juknevičiūtė, kuri pirmą kartą (2016 m.) Lietuvos logopedų asociacijos organizuotuose „Metų logopedo“ rinkimuose buvo išrinkta Lietuvos Metų logopedu.

Transliacijos pabaigoje pedagogės, logopedės aptarė ir svarbiausius veiklos iššūkius. „Daugėjant SUP mokinių skaičiui, reikalinga pagalba mokytojams, nes dar nepakankamai išsamiai žino kaip dirbti su šiais vaikais. Mes kaip specialistai turime padėti mokytojams įtraukti mokinį į ugdymąsi, kad jis būtų aktyvus veiklos dalyvis“, – vieną iš pagrindinių iššūkių įvardijo pedagogės.

Apibendrinant transliacijos metų nagrinėtas temas pedagogės taip pat pasidžiaugė darbo rezultatais ir reikšmingiausiais pasiekimais. „Šį darbą reikia mylėti. Yra neapsakomas džiaugsmas, kai vaikas džiaugiasi su tavimi užsiėmimuose“, – užbaigdamos savo pranešimus tarė pedagogės.

Shadow up