kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Kvietimas dalyvauti konferencijoje „Darni bendruomenė – saugi aplinka“

Vis didėjanti Lietuvos ir kitų Europos miestų problema - augantis socialinis abejingumas ir solidarumo tarp piliečių nebuvimas. Šiuo metu bendrauti pasauliniu mastu yra paprasčiau, negu pasikalbėti su gretimais ar kitapus gatvės gyvenančiais kaimynais. Toks žmonių susvetimėjimas neretai tampa kliūtimi plėtoti prevencines programas bei formuoja nusikaltimų plitimui palankią terpę. Stengiantis skatinti bendruomenių aktyvumą, kaimynystės idėjas bei burti gyventojus bendrai veiklai, kiekvienų metų gegužės 27-ąją minima Europos kaimynų diena.


Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas ir „Saugios kaimynystės“ grupių asociacija, palaikydami Europos kaimynų dienos koncepciją bei skatindami bendruomenių įsitraukimą į bendrą saugios aplinkos kūrimo procesą, 2014 m. gegužės 27 d. organizuoja konferenciją „Darni bendruomenė – saugi aplinka“.

Konferencijos data: 2014 m. gegužės 27 d. 10.00 val. – 14.30 val.

Konferencijos vieta: Vilniaus AVPK rinktinės „Vytis“ konferencijų salė, Visorių g. 27A, Vilniuje.

Konferencijos tikslas – aptarti bendruomenės dalyvavimo kuriant saugią aplinką galimybes, bendruomenės pareigūnų funkcijas, „Saugios kaimynystės“ programos raidą bei dabartį Lietuvoje, pasidalinti saugios aplinkos kūrimo srityse efektyviai veikiančių bendruomenių gerąja patirtimi. Konferencijos pranešėjai - nusikaltimų prevencijos srityje aktyviai dirbantys teoretikai bei praktikai, sukaupę nemaža patirties tiek kuriant bei įtvirtinant dabartinę „Saugios kaimynystės“ programą Lietuvoje, tiek ir plėtodami ateities bendruomenių dalyvavimo nusikaltimų prevencijos veikloje modelius.

Tikslinė konferencijos dalyvių grupė – policijos pareigūnai, aktyviai dirbantys nusikaltimų prevencijos srityje, „Saugios kaimynystės“ grupių, bendruomenių lyderiai, seniūnaičiai, savivaldos institucijų atstovai, nusikaltimų prevencijos srityje dirbantys mokslo darbuotojai. Planuojamas dalyvių skaičius – 90.

Kviečiame aktyviai dalyvauti konferencijoje bei prisidėti prie bendruomeniškumo skatinimo iniciatyvų. Kadangi konferencijos dalyvių skaičius ribotas, prašome iki gegužės 26 d. apie dalyvavimą konferencijoje informuoti el.paštu: skg.asociacija@gmail.com arba telefonu 8 686 26057.


Konferencijos „Darni bendruomenė – saugi aplinka“ preliminari programa

Shadow up