kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centras iškilmingai atvėrė naujojo priestato duris

2013 m. sausio 10 d. Nemenčinėje įvyko oficialioji neįgaliųjų dienos užimtumo centro naujojo priestato  atidarymo ceremonija. Šio centro globotiniai nuotaikingai sveikino į iškilmingą ceremoniją atvykusius svečius: Europos Parlamento narį V. Tomaševskį, Seimo narius R.Tamašunienę, L. Talmontą ir M. Mackevič, Vilniaus rajono savivaldybės merę M. Rekst. Naująjį priestatą pašventino  Nemenčinės  Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas E. Kirstukas.


Tądien į Nemenčinėje veikiantį neįgaliųjų dienos užimtumo centrą taip pat atvyko Šalčininkų rajono savivaldybės meras Z. Palevič, Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja R. Tamošiūnienė, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Europos Sąjungos struktūrinės paramos departamento direktorė N. Mackevičienė, Nemenčinės miesto seniūnas M. Borusevič, Nemenčinės seniūnijos seniūnas E. Puncevič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus, Statybos skyriaus ir Investicijų skyriaus atstovai.

Po juostos perkirpimo ceremonijos visus susirinkusius svečius pasveikino neįgaliųjų dienos užimtumo centro direktorė J. Ingelevič. Vėliau centro globotiniai kvietė pažiūrėti kalėdinį vaidinimą „Žydra dovana“, taip pat jų parengtą pristatymą apie priestato statybų eigą.

Renginys baigėsi bendra malda ir kalėdaičių dalijimusi. Svečiai kartu su įstaigos lankytojais bei darbuotojais laužė plotkelę, linkėdami vieni kitiems ramybės.

Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centro modernizavimas ir plėtra (priestato statybos, esamo pastato apšiltinimas bei baldų ir įrangos, skirtos asmenų sveikatos priežiūrai bei fizinei reabilitacijai užtikrinti, įsigijimas)  siekia 944,6 tūkst. Lt. Savivaldybė šiam tikslui skyrė virš 140 tūkst. Lt, likusią sumą padengė ES struktūrinis fondas. Projektas „Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centro modernizavimas ir plėtra” įgyvendinamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ prioriteto įgyvendinimo priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“. Rangos darbus atliko UAB "Alža", projektą koordinavo Investicijų skyriaus vyr. specialistas M. Prokopovič ir Statybos skyriaus vyr. specialistas A. Mainelis. Atnaujintame pastate  įrengta užsiėmimų salė, kineziterapijos kabinetas, virtuvė. Artimiausiu metu neįgaliųjų dienos užimtumo centras įgis du keltuvus neįgaliųjų perkėlimui bei treniruoklį neįgaliesiems. Projekto vykdymo darbai pradėti 2010 m., projektą įgyvendinti planuojama iki 2013 m. vasario mėn. pabaigos.

Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centras savo veiklą pradėjo 2004 m. pavasarį. Centro atidarymas įvyko 2004 m. gegužės 6 d. Neįgaliųjų dienos užimtumo centro darbo laikas nuo 7.00 iki 17.00. Neįgalūs lankytojai pradėję lankyti dienos centrą susidraugavo tarpusavyje. Centre švenčiami globotinių gimtadieniai, įvairios valstybinės ir religinės šventės, organizuojamos bendros išvykos ir ekskursijos.

Neįgaliųjų dienos užimtumo centro steigėjas yra Vilniaus rajono savivaldybė. Centras yra biudžetinė nestacionari dienos socialinių paslaugų įstaiga, kuri teikia paslaugas jaunuoliams ir suaugusiems (nuo 16 iki 40 metų) turintiems fizinę ir protinę negalią. Visos šioje įstaigoje teikiamos paslaugos yra nemokamos.

 

Shadow up