kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vasario 16-osios minėjimas Vilniaus rajone

Lietuvai švenčiant 102-ąsias laisvos, drąsios ir vieningos valstybės atkūrimo metines, Vilniaus rajono švietimo ir kultūros įstaigose surengta nemažai šventinių renginių, kuriuose skambėjo garsios eilės, patriotinės dainos ir nuoširdžiausi sveikinimai, skirti paminėti svarbią Lietuvai ir visai visuomenei istorinę datą.


Šios gražios dienos proga Vilniaus rajono švietimo įstaigų bei vietovių bendruomenės ne tik dar kartą atsigręžė į savo valstybės istoriją, prisiminė asmenybes, aplinkybes ir priežastis, kurios lėmė konkrečius Lietuvos istorijos lūžius, bet ir dar kartą prisiminė, kad laisvė – tai didžiausia vertybė, kurią reikia saugoti ir branginti kiekvieną dieną.

Džiugi ir brangi Lietuvai šventė, kaip ir kasmet paminėta spalvotai, kūrybingai ir išradingai.

Kviečiame pasižvalgyti po nuotraukų galeriją!

 

Vasario 16-ąją, Lietuvos valstybės gimtadienį Rukainių gimnazijos mokiniai minėjo visą savaitę: pradinių klasių mokiniai parengė stendą, skirtą Vasario 16-osios diena – Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai, IIG-IVG klasių mokiniai dalyvavo nacionalinio konkurso „Lietuvos istorijos žinovas“ I etape, IG klasės mokiniai dalyvavo viktorinoje „Ką žinai apie Lietuvą?“, atliko įvairias užduotis, sprendė kryžiažodžius, dainavo lietuviškas dainas, piešė Lietuvos žemėlapį. Taip pat IIIG klasės mokiniai dalyvavo interaktyviame žaidime, skirtame prisiminti istorijos faktus, Lietuvai svarbius įvykius, asmenybes, datas. Gimnazistai buvo suskirstyti į geltonųjų, žaliųjų ir raudonųjų komandas. Sužadinti mokinių smalsumui buvo panaudoti QR kodai. IIIG klasės mokiniai noriai atliko užduotis, po visą gimnaziją ieškojo paslėptų užkoduotų užduočių.

Lietuva – kiekvieno mūsų neatskiriama dalis. Tėvynė yra brangiausia, ką turime, dėl ko verta gyventi ir kovoti. Ji yra kiekvieno mūsų namai – vieta, kur visada galėsime sugrįžti.Vasario 16 d. Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre vyko edukacinis užsiėmimas vaikams ir jų tėvams.

Į edukacinį renginį Rudaminos gyventojai atvyko šeimomis. Dalyvius pasitiko salė, papuošta lietuvių tautine simbolika. Visi buvo apimti pakilia šventine nuotaika.

Užsiėmimą pradėjo Ineta Dubininkaitė ir Viktorija Radčenko – tautinių šokių kolektyvo „Vilniaus pylimėlis“ narės, kurios sušoko nepaprastai gražų lietuvių liaudies šokį su žvakėmis. Po šokio visi dalyviai kartu sugiedojo Lietuvos himną.

Organizatoriai paruošė daug įdomių užduočių. Renginio dalyviai buvo suskirstyti į kelias grupes. Kiekviena iš šių grupių turėjo atlikti tam tikrą užduotį. Iš pradžių profesionali edukatorė Eglė Daubaraitė dalyvius supažindino su nepaprastai įdomia dailės technika – tapyba ant vandens – ebru technika. Prieš pradedant piešti, buvo rodomas vaizdo įrašas apie tapybą ant vandens. Tuomet jaunieji dalyviai turėjo galimybę parodyti savo meninius gabumus ir patys pasigaminti piešinį ant vandens. Vaikai galėjo parodyti savo lakią vaizduotę. Tačiau visi piešiniai turėjo būti skirti Lietuvos Nepriklausomybės dienos paminėjimui.

Antroji dalyvių grupė sprendė teminius kryžiažodžius. Suaugusieji turėjo išspręsti kryžiažodį, kurio šūkiai buvo susiję su Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarais. Vaikai taip pat sprendė galvosūkius, susijusius su šia mūsų valstybei svarbia data ir tapyba ant vandens. Už teisingai išspręstą kryžiažodį vaikai gavo dovanų saldainių.

Užsiėmimo dalyviai taip pat galėjo išsakyti savo palinkėjimus Lietuvai. Kiekvienas galėjo nupiešti ar užrašyti plakate tai, ką šiuo metu jaučia Lietuvai – savo tėvynei arba su kuo mūsų šalis jam asocijuojasi. Užsiėmimo dalyviai kartu sukūrė piešinį-dovaną Lietuvai.

Tokiu būdu jaunieji Rudaminos gyventojai ir jų tėvai atšventė Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo dieną, dar kartą prisiminę mūsų kraštui tokį svarbų įvykį.

Šį edukacinį rengininį organizavo Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras.Vasario 14 d. Paberžės „Verdenės“ gimnazijoje buvo paminėta Vasario 16–oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Ir šiemet ši šventė vėl buvo minima kitaip. Minėjimas pradėtas Lietuvos himnu.

Šventės vedėjos Lavija ir Aneta kalbėjo apie laisvę, meilę Tėvynei. Sveikinimo žodį tarė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Kaziūnienė, o visą gimnazijos bendruomenę džiugino Vilkpėdės bendruomenės kanklininkių ansamblis „Kamanės“ (ansamblio vadovė Rasa Mockūnienė).

Vasario 16-oji – diena, kuri visada jungia praeities, dabarties ir ateities kartas, simbolizuoja pasiekimus, stiprybę ir viltį. Tai diena, kuri liudija ne tik tautos didybę, bet ir jos galią bei tvirtybę. Tai žinia, kad nepriklausomybė, tikėjimas, tradicijos - yra vertybės, kurias turime rūpestingai puoselėti.Organizuojant vasario mėnesio ugdymo procesą Vilniaus r. Marijampolio vaikų lopšelyje – darželyje ypatingas dėmesys buvo skiriamas tautiškumo ugdymui. Buvo siekiama skatinti ugdytinių domėjimąsi gimtuoju kraštu, kalba, pasididžiavimą savo tautiniu tapatumu. Jau nuo vasario pradžios meilę Lietuvai įstaigos ugdytiniai reiškė savo darbais: vaikai piešė Lietuvos gamtą, žmones, pastatus, bandė išreikšti savo jausmus spalvomis bei simboliais. Su didele meile gamino dovanas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai.

Vasario 14 d. įstaigoje vyko Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas. Minėjime dalyvavo visa įstaigos bendruomenė. Dalyviai giedojo Lietuvos himną, grožėjosi Lietuvos simboliais. Vaikai dainavo dainas apie savo gimtąją šalį, dovanojo savo rankomis padarytas dovanas: širdeles, vėliavėles, gėles, paukščiukus. Įstaigos mokytojos surengė staigmeną vaikams – suvaidino nuotaikingą pasaką „Pirštinė“. Ši staigmena visiems suteikė daug teigiamų emocijų. Pagrindinis pasakos personažas – girininkas skatino mylėti savo Gimtinę, savo namus, saugoti miškų augalus bei gyvūnus.

Juk kiekvieno iš mūsų kasdien nuveiktas prasmingas darbas tvirtina valstybės pamatus. Tik būdami vieningi ir nuoširdūs išliksime stiprūs ir kursime Lietuvą, kuria didžiuosis ateities kartos.


Vasario 17 d. Avižienių vaikų lopšelyje-darželyje vyko šventinis renginys, skirtas Vasario 16-ajai. Į šventiškai papuoštą salę susirinko visi darželio ugdytiniai, pedagogai, įstaigos darbuotojai, buvusieji ugdytiniai ir kiti renginio svečiai.

Renginio pradžioje skambėjo Lietuvos himnas, po to – dainos, eilės, sukosi Lietuvių liaudies rateliai, šokiai, vyko žaidimai. Keliaudami po Lietuvos žemėlapį, vaikai susipažino su Lietuvos miestais, upėmis, miškais ir ežerais, atliko įvairias užduotis, žiūrėjo filmuką ,,Vilniaus legenda“, kaip kunigaikštis Gediminas įkūrė Vilnių, klausėsi Baltijos jūros ošimo, dalyvavo viktorinoje „Lietuvių liaudies tradicijos ir papročiais“. Renginio pabaigoje visi apžiūrėjo kūrybinių darbelių parodą „Gražiausias lietuviškas žodis“.

Džiaugiamės, kad renginys visus paskatino dar labiau mylėti savo kraštą bei stengtis, kad Lietuvoje gyventi būtų gera.

 

Vasario 16-oji – tai didelė šventė, didi mūsų visų diena, kai 1918 metais po ilgos okupacijos Lietuva buvo vėl įrašyta į pasaulio žemėlapį. Ta proga vasario 14 dieną Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazijoje vyko Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas. Šią svarbią dieną Lietuvos valstybės himnas skambėjo ne tik vyresniųjų ir pradinių klasių mokinių, bet ir mūsų mažiausiųjų - priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytinių - lūpose. 

Minėjime buvo prisimintos istorinės 1918 metų aplinkybės, perskaitytas Nepriklausomybės atkūrimo aktas, skambėjo gimnazistų atliekamos dainos, poezijos posmai apie laisvę bei Tėvynę. Visus suvienijo pakili nuotaika ir patriotiškumo jausmas. Nuskambėję 8 klasės mokinių atsakymai į klausimą Už ką myliu Lietuvą?, privertė suklusti ir susimąstyti, kokia iš tikrųjų prasminga mūsų šaliai Vasario 16-oji. Jeigu nebūtų pasirašytas šis aktas, neturėtume dabar viso to, ką vardijo mokiniai: didinga istorija, kūrybingi žmonės, graži gamta, krepšinis, mūsų Vilnius, Baltijos jūra ir net cepelinai... Jų lūpos bylojo, kad tai šventė, simbolizuojanti stiprybę, dvasią ir viltį, tai galimybė gyventi geriau, šviesiau, drąsiau. 

Kaip ir kiekvienais metais, šiemet vasario bei kovo mėnesį gimnazijoje bus vykdomas projektas „Ką žinai apie Lietuvą?“, kurį jau daug metų organizuoja lietuvių kalbos mokytojos. Įgyvendinant tradicija tapusį gimnazijos projektą, numatytos įvairiausios veiklos, susijusios su Lietuvos kultūros, kalbos, istorijos, papročių bei tradicijų pažinimu bei puoselėjimu. Tikimės aktyvaus bei prasmingo mokinių dalyvavimo projekte. 

 

L-I-E-T-U-V-A – tai mūsų gimtoji šalis, mūsų Tėvynė. Tai miškai, pievos, upės, miestai, kalba ir mes, Lietuvos žmonės. Čia mes gimėme, augame, žaidžiame, dirbame... Čia gyvena mūsų tėveliai, seneliai, draugai. Visi mes esame LIETUVA. Vasario 17 dieną Nemėžio vaikų lopšelio-darželio bendruomenė šventė Lietuvos gimtadienį. Susirinkę salėje ir  iškilmingai sugiedoję tautinę giesmę,  sveikinome savo mylimą Tėvynę, dovanodami jai gražiausius žodžius, skambiausias dainas, linksmiausius šokius bei savo rankomis padarytus darbelius. O šventės pabaigoje garsiai prisipažinome: MES MYLIME LIETUVĄ!


 

„Mano kraštas –Lietuva”
„Geltona, žalia ir raudona

Vėjeliui pučiant mirguliuos
– Viena primins rugelių duoną,
Kita kaip sodai mūs žaliuos.
O ta trečioji, tartum kraujas,
Vis neramins ilgai manęs,
Kol švies tėvynei rytas naujas,
Kol Vytis laisvę jai parneš…”
(B. Brazdžionis)

Vasario 13 d. Maišiagalos lopšelyje-darželyje vyko Vasario 16-jai skirtas renginys „Mano kraštas – Lietuva“. Lopšelio-darželio ugdytiniai rinkosi į salę džiugiai nusiteikę, pasipuošę savo rankomis gamintomis trispalvėmis sagėmis. Šventė prasidėjo Lietuvos valstybės himno giedojimu. Renginio metu vaikai prisiminė svarbiausius valstybės simbolius, atliko daineles, šokius, deklamavo eilėraščius. Renginio pabaigoje visi darželio ugdytiniai ir bendruomenės nariai kartu padainavo Ingos Šeduikienės dainą „Nupiešiu Lietuvą“.

 

Tradicinis kasmetinis Vasario 16-osios minėjimas ugdo vaikų tautinę savimonę, pilietiškumo ir patriotiškumo jausmą.

 

Penktadienį, Vasario 14 dieną, Vilniaus pasienio rinktinėje vyko Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirtas minėjimas. Vasario 16-ajai paminėti skirtame renginyje dalyvavo Vilniaus pasienio rinktinės pavaduotojas Edgaras Jaskelevičius, Lietuvos istorikas- profesorius Alfredas Bumblauskas, Vilniaus r. Kyviškių pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Eleonora Mialdun kartu su mokiniais.

Vilniaus pasienio rinktinės vado pavaduotojas Edgaras Jaskelevičius pasveikino su Lietuvos valstybės atkūrimo 102-osiomis metinėmis. Priminė Vasario 16-osios dienos svarbą, kalbėjo apie istorinės datos reikšmingumą.

Prasmingą ir įdomią paskaitą apie „Lietuvos valstybės raidos viršukalnes“ skaitė Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto profesorius, daktaras Alfredas Bumblauskas, kuris pasakojo apie Vasario 16-osios dienos įvykius, apžvelgė istorinius faktus susijusius su Lietuvos valstybės atkūrimu.

 

Šventę pagyvino ir abejingų nepaliko mūsų mokyklos mokinių parengtas koncertas. 6 klasės mokinė Aleksandra Rosovska grojo saksofonu. Taip pat šventišką nuotaiką kūrė mokinių choras su dainomis ,,Brolužis” bei ,,Viešpaties lelija” , 8 klasės mokinės Elžbietos Rosovskos daina ,,Europos vidury” visus sužavėjo. 1 klasės mokinė Sofija Mickevič bei 8 klasės mokinė Elžbieta Rosovska kuri skaitė V. Nemunėlio ir A. Baltakio eiles. Šventės pabaigoje pasienio rinktinės pavaduotojas Edgaras Jaskelevičius pasidžiaugė gražiu koncertu, dėkojo mokiniams ir įteikė padėkas už asmeninę iniciatyvą ir dalyvavimą Lietuvos valstybės atkūrimo dienos šventės minėjime Vilniaus pasienio rinktinėje.

 


Vasario 14 d. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga vyko renginys 
Lavoriškių Stepono Batoro gimnazijoje. 

Šios dienos proga gimnazijos mokiniai paruošė signatarams skirtą stendą, kurioje pristatyti Vasario 16-osios Akto signatarai ir akto tekstas. Renginio metu taip pat prisiminta Lietuvos istorija, o koncertinėje dalyje netrūko gimnazistų meninių pasirodymų. 

 

 

Taip Vilniaus rajono švietimo, kultūros ir kitose įstaigose buvo prisiminta Vasario 16-oji - Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Gyva istorija turi išlikti, todėl labai svarbu nepamiršti Lietuvai svarbių datų ir su pagarba jas minėti. Pažindami ir gerbdami praeitį, kuriame Lietuvos ateitį ir mokomės atsakomybės.


Parengta pagal įstaigų pateiktą informaciją
Nuotr. įstaigų

 

Shadow up