kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

DARBO SKELBIMAS: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Paberžės seniūnijos vyresnysis(-ioji) finansininkas(-ė)

Paberžės seniūnija nuo š. m. liepos mėn. prie savo kolektyvo kviečia prisijungti vyresnįjį(-iąją) finansininką(-ę) (terminuota darbo sutartis tikslinių atostogų laikotarpiui).


Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, finansininko kvalifikaciją arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų buhalterinės apskaitos darbo patirtį;
 • mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu, finansų valdymo ir apskaitos programomis FVS, PASKATA;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę;
 • išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir gebėti jas taikyti praktiškai.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • vykdo seniūnijos finansinių lėšų buhalterinę apskaitą ir kontrolę;
 • kartu su seniūnu sudaro seniūnijos biudžeto išlaidų sąmatą;
 • kartu su seniūnu rengia seniūnijos asignavimų projektą pagal programas ir išlaidas;
 • sudaro ir pateikia savivaldybės administracijai biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ketvirtines ir metines apyskaitas;
 • sudaro ir pateikia pažymas dėl finansavimo sumų ataskaitinio ketvirčio pabaigai;
 • kontroliuoja pagal užimtumo didinimo programą sąmatų vykdymą;
 • su programa „PASKATA“ apskaičiuoja darbo užmokestį, apskaičiuoja ir perveda įmokas ir mokesčius, sudaro ir pasirašo skaičiavimo ir išmokų žiniaraščius;
 • pildo ir pateikia formas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriui;
 • pildo ir pateikia Buhalterinės apskaitos skyriui mėnesines pajamų mokesčio ir PSD įmokų nuo A klasės pajamų deklaracijas ir metinę A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijas ir kitas ataskaitas reikalingas Valstybinei mokesčių inspekcijai;
 • pildo ir pateikia statistines formas – seniūnijos, savivaldybės ir valstybės turto, investicijų, darbo užmokesčio ir panašias statistines ataskaitas;
 • tvarko Didžiąją knygą;
 • sudaro ir pateikia Savivaldybės administracijai seniūnijos tarpines (ketvirtines) ir metines ataskaitas pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (VSAFAS) reikalavimus;
 • tvarko medžiagų bei ilgalaikio ir mažaverčio turto apskaitą seniūnijoje;
 • tvarko atsiskaitymus su įmonėmis ir įstaigomis;
 • tvarko Biudžetinių įstaigų pajamų (vietinė rinkliava) apskaitą.

Pareiginės algos koeficientas: pareigybės lygis B, koeficientas nuo 6,9 (priklauso nuo turimos kvalifikacijos ir darbo stažo)

Laukiame gyvenimo aprašymo (CV) el. paštu: paberzesseniunija@vrsa.lt
Su atrinktais kandidatais susisieksime

Skelbimo publikavimo data: 2020-05-26

Skelbimas galioja iki: 2020-06-10

Kontaktinis asmuo: seniūno pavaduotojas, l. e. seniūno pareigas Voitech Drozd, el. p. voitech.drozd@vrsa.lt, tel. (85) 240 0509, mob. +370 612 88 901


Asociatyvi nuotr. unsplash.com

Shadow up