kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Tėvų (globėjų) dėmesiui – patvirtinta Vaikų priėmimo į Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo nauja redakcija

Š. m. balandžio 25 d. vykusiame Tarybos posėdyje patvirtinta Vaikų priėmimo į Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo nauja redakcija, apibrėžianti vaikų, gyvenančių Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje, priėmimo sąlygas į Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigas, teikiančias ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. Patvirtinti nauji tvarkos aprašo pakeitimai užtikrina aiškesnį, efektyvesnį ir skaidresnį priėmimo į Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo grupes procesą.


Į kokias ugdymo grupes gali būti priimami vaikai?

Į ikimokyklinį ugdymą teikiančias švietimo įstaigas, kuriose veikia lopšelinės grupės, vaikai priimami nuo 1,5 metų. Įstaigose, kuriose nėra lopšelinių grupių – nuo 3 iki 5(6) metų. Į priešmokyklinio ugdymo grupes, kurios padeda vaikui subręsti mokyklai, priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Pagal įsigaliojusį Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 8 straipsnio pakeitimą, tėvai turi teisę patys nuspręsti 5 ar 6 metų vaikas pradės lankyti priešmokyklinę grupę. Atitinkamai pradinį ugdymą vaikas pradės lankyti 6 ar 7 metų. Jeigu švietimo įstaigoje nesusiformuoja grupės iš tais pačiais kalendoriniais metais gimusių vaikų – formuojamos mišraus amžiaus vaikų grupės.

Bendra priėmimo tvarka ir tėvų (globėjų) prašymų pateikimas

Vaikai į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes priimami tėvams (globėjams) pateikus prašymą, gimimo įrašą liudijantį išrašą ir pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą švietimo įstaigos direktoriui. Atkreipiame dėmesį, kad į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes priimami vaikai, gyvenantys konkrečioje seniūnijoje, kurios teritorijoje veikia ikimokyklinio ugdymo įstaiga, o jei tokių nėra, kitoje seniūnijoje. Pirmenybė teikiama vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjų) ir vaiko deklaruota gyvenamoji vieta Vilniaus rajone yra ne mažiau kaip 2 metai.

Tėvai (globėjai) kiekvienais kalendoriniais metais iki gegužės 15 d. privalo patvirtinti iš anksto pateiktą prašymą lankyti švietimo įstaigą. Tai galima padaryti laisva forma – atvykti į švietimo įstaigą, paskambinti ar parašyti elektroninį laišką. Pabrėžiame, kad patvirtinimas yra būtinas, nes kitu atveju vaikas bus išbraukiamas iš sąrašo, prieš tai perspėjus tėvus (globėjus) jų elektroniniu paštu arba raštu.

Taip pat primename, kad kiekvienas naujas prašymas priimti vaiką į kitą grupę ar pakeisti įstaigą panaikina ankstesnįjį.

Visos vaikų grupės komplektuojamos iki gegužės 31 d. Nuo birželio 1 d. tėvų prašymai bus priimami jau kitiems metams, tačiau jeigu švietimo įstaigoje yra laisvų vietų – priėmimas į ikimokyklinio ugdymo grupes vyksta visus metus.

Tėvų informavimas

Tėvų (globėjų) prašymai pagal prašymų pateikimo datą registruojami švietimo įstaigoje, tėvų akivaizdoje Tėvų prašymų dėl vaikų priėmimo į ikimokyklines ir priešmokyklines grupes registracijos žurnale. Įregistravus tėvų prašymą registracijos žurnale, tėvai (globėjai) jiems patogiu būdu – žodžiu arba raštu informuojami, koks eilės numeris priėmimo sąraše yra suteiktas jų vaikui. Tėvai (globėjai) apie vaiko priskyrimą arba nepriskyrimą ugdymo įstaigai bus informuoti jų prašyme nurodytu elektroniniu paštu ir įstaigos skelbimų lentoje, kurioje informacija bus paskelbta iki birželio 15 d.

Informacija apie laisvas vietas Vilniaus r. švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse skelbiama Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje http://svietimas.vrsa.lt/go.php/lit/Informacija-apie-laisvas-vietas-Vilniaus-r.-vietimoistaigu-ikimokyklinio-ir-priemokyklinio-ugdymo-grupese/1069 ir švietimo įstaigų interneto svetainėse. Informacija apie laisvas vietas Vilniaus r. švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse atnaujinama iki gruodžio 31 d. ir iki rugpjūčio 31 d.

Su patvirtintu Vaikų priėmimo į Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu galite susipažinti čia.

Shadow up