kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vyriausybė pritarė Žemės ūkio ministerijos siūlomiems saugikliams, kad žemė netaptų spekuliacijos objektu

Gegužės 8 d. Vyriausybės posėdyje pritarta Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo 4 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui.


Pagal šiandien galiojantį teisinį reglamentavimą vienas asmuo gali įsigyti iki 500 ha žemės ūkio paskirties žemės. Tačiau niekas nedraudžia tam pačiam asmeniui steigti juridinius asmenis ir per kiekvieną iš jų įsigyti po 500 ha. Taip vienose rankose sukaupiamas didesnis žemės plotas nei leidžia galiojantis įstatyminis reguliavimas. Problema, jog tokiems pirkimams gali būti naudojamas užsienio kapitalas. Realybė tokia, kad žemę perka užsieniečiai, nors žemės ūkio paskirties žemę Lietuvoje užsieniečiai galės įsigyti tik nuo 2014-05-01 (išskyrus Konstituciniame įstatyme numatytas išimtis). Lietuvos žemdirbiai įsitikinę, kad per susijusius asmenis superkama žemė įsigyjama spekuliaciniais tikslais, o ne žemės ūkio veiklai vykdyti.

Žemės ūkio ministerijos parengtu įstatymo projektu siekiama užkirsti kelią spekuliacijai žeme. Šiame įstatymo projekte apibrėžiama, kas yra susiję asmenys ir apribojama jiems galimybė kartu įsigyti didesnį nei 500 ha žemės plotą. Be to, siūloma nustatyti, kad parduodamą privačią žemės ūkio paskirties žemę pardavėjas pirmiausia turės siūlyti pirkti bendraturčiui, žemės sklypo naudotojui ir kaimynui. Pirkėjas privalės pildyti žemės ūkio paskirties žemės pirkėjo deklaraciją. Jei sandoris viršys 15 000 eurų, pirkėjas deklaracijoje privalės nurodyti lėšų, už kurias įsigyjamas žemės sklypas, įsigijimo šaltinius.

Taip pat siūloma nustatyti, kad parduodamą žemę pirmumo teise galės įsigyti valstybė, jei žemę numatoma panaudoti visuomenės poreikiams arba ši žemė reikalinga žemės valdų struktūrų gerinimui ir apleistų žemės plotų mažinimo priemonėms įgyvendinti.

 

Žemės ūkio ministerijos informacija

Shadow up