kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Projektas Maišiagalos vaikų lopšelyje-darželyje „Šventas Juozapas mūsų šeimų globėjas“

Popiežius Pranciškus 2021-uosius paskelbė Šeimos metais. Tai paskatino Maišiagalos vaikų lopšelyje-darželyje inicijuoti projektą „Šventas Juozapas mūsų šeimų globėjas“. Projekto tikslas – paskatinti vaikų šeimos narius pažiūrėti į savo šeimų tarpusavio meilės, pagalbos, pasiaukojimo ir atleidimo santykius ir juos stiprinti prašant švento Juozapo užtarimo.


Kovo 22 d. Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio „Drugelių“ grupės vaikai apsilankė Maišiagalos Kunigo Prelato Juzefo Obrembskio muziejuje. Kunigas Juzefas Obrembskis gimė prieš 115 metų ir apie 60 savo gyvenimo metų buvo Maišiagalos katalikų bendruomenės dvasiniu tėvu, Vilniaus krašto Patriarchu. Muziejuje vaikai apžiūrėjo paveikslėlius, kur pavaizduota Šventoji šeima, žiūrėjo filmuką apie šeimą, išbandė religinius žaidimus ir vaišinosi naminiais skanėstais. Vaikai pagerbė kunigą Prelatą aplankydami jo kapą ir uždegdami žvakę.

 

Mokytoja ir muziejaus vedėja Juzė Markėvič

Shadow up