kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Paskelbta Vietinių užimtumo iniciatyvų (VUI) projektų paraiškų atranka 2017 m.

Vilniaus rajono savivaldybės darbdavių VUI projektų paraiškos subsidijai gauti (paraiškos) priimamos iki 2017 m. vasario 8_d.


Paraiškos gali būti siunčiamos paštu arba pateikiamos iki 2017 m. vasario 8 d. 17 val. tiesiogiai užklijuotuose vokuose, adresuotuose Vilniaus teritorinės darbo biržos Vilniaus rajono skyriui, Aguonų g. 4, Vilnius, su nuoroda ant voko „VUI projektų atrankai“ ir „Neatplėšti iki oficialios vokų atplėšimo procedūros“  

Įgyvendinant VUI projektus turi būti steigiamos darbo vietos Vilniaus raj. bedarbiams, registruotiems darbo biržoje,   įdarbinti.

Atkreipiame dėmesį

VUI projektų paraiškų teikėjai gali kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondą dėl šio fondo paramos VUI projektams įgyvendinti (lėšos reklamai: internetinėms svetainėms kurti, reklaminiams leidiniams ir kt., kvalifikacijos kėlimo kursams, paramai už įsteigtas darbo vietas gauti ir kt.). VUI paraiškoms, kurioms savivaldybė raštu patvirtins paramos teikimą iš šio fondo lėšų, bus suteikiami papildomi balai vertinant paraiškų kokybę.

Visą informaciją apie VUI projektų įgyvendinimą galima rasti Lietuvos darbo biržos tinklalapyje www.ldb.lt.

Taip pat detalesnė informacija teikiama tel. 2139747 ar el. paštu vilija.voronaviciene@ldb.lt (vyr.specialistė Vilija Voronavičienė).

Shadow up