kaires_puses_index
Naujienų prenumerata
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyks Avižienių, Mickūnų, Riešės, Sudervės ir Zujūnų seniūnijų gyventojų apklausos (papildyta)

Informuojame, kad spalio mėnesį vyks Avižienių, Mickūnų, Riešės, Sudervės ir Zujūnų seniūnijų gyventojų apklausos švietimo ir infrastruktūros klausimais.


Apklausoje dalyvauti gali asmenys, kuriems apklausos dieną yra suėję 18 metų ir kurie savo gyvenamąją vietą yra deklaravę toje seniūnijoje. Šiam reikalavimui užtikrinti tvarkomi asmens duomenys: asmens vardas, pavardė, gimimo data ir gyvenamosios vietos adresas.

Vilniaus rajono savivaldybės Avižienių seniūnijos vietos gyventojų apklausa

Apklausai teikiamų klausimų tekstas:

1. Ar manote, kad Avižienių seniūnijoje turėtų būti atidaryta daugiau ikimokyklinio ir pradinio ugdymo grupių lietuvių ugdomąja kalba?

2. Ar pasisakote už tai, jog Vilniaus rajone privačias ikimokyklines ugdymo įstaigas lankančių vaikų tėvai gautų 100 eurų kompensaciją iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto?

3. Ar pasisakote už tai, kad Jūsų seniūnijoje būtų įsteigta nemokama prailginta grupė pradinių klasių mokiniams?

4. Ar norėtumėte, kad Jūsų seniūnijoje būtų įsteigta lopšelio-darželio grupė vaikams nuo dvejų metų?

 5. Ar pritartumėte teiginiui, jog prioritetai kelių asfaltavimui Vilniaus rajone būtų nustatomi remiantis eismo intensyvumo rodikliais?

 6. Ar pritariate, jog Naujasodžių vs. turėtų atsirasti visuomeninio transporto laukimo aikštelė (stotelė)?

 7. Ar pasisakote už tai, jog būtų pagerinta infrastruktūra dviratėms transporto priemonėms įrengiant dviračių taką tarp Naujasodžių vs. ir Avižienių?

Apklausos teritorija – Vilniaus rajono savivaldybės Avižienių seniūnija.

Apklausos būdas – tiesioginis gyventojų nuomonės įrašymas apklausos dalyvių sąrašo lapuose (paprasta rašytine forma).

Apklausa bus vykdoma nuo 2021 m. spalio 1 d. iki 2021 m. spalio 29 d. (imtinai) paprasta rašytine forma Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Avižienių seniūnijos patalpose (Sudervės g. 9, Avižienių k.) įstaigos darbo valandomis ir papildomomis priėmimo valandomis antradieniais 17.00–18.00 val. ir ketvirtadieniais 7.00–8.00 val.

Kontaktinis asmuo: Avižienių seniūnijos vyr. raštvedė Kristina Koženevska tel. Nr. (8 5) 240 3447, el. p. kristina.kozenevska@vrsa.lt.

Vilniaus rajono savivaldybės mero 2021 m. rugsėjo 10 d. potvarkis Nr. M22-82 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės Avižienių seniūnijos vietos gyventojų apklausos paskelbimo ir apklausos komisijos sudarymo“

Vilniaus rajono savivaldybės mero 2021 m. rugsėjo 30 d. potvarkis Nr. M22-87 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės Avižienių seniūnijos apklausos komisijos sudėties papildymo“

 


 

Vilniaus rajono savivaldybės Mickūnų seniūnijos vietos gyventojų apklausa

Apklausai teikiamų klausimų tekstas:

1. Ar manote, kad Mickūnų seniūnijoje turėtų būti atidaryta daugiau ikimokyklinio ir pradinio ugdymo grupių lietuvių ugdomąja kalba?

2. Ar pasisakote už tai, jog Vilniaus rajone privačias ikimokyklines ugdymo įstaigas lankančių vaikų tėvai gautų 100 eurų kompensaciją iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto?

3. Ar pasisakote už tai, kad Jūsų seniūnijoje būtų įsteigta nemokama prailginta grupė pradinių klasių mokiniams?

4. Ar norėtumėte, kad Jūsų seniūnijoje būtų įsteigta lopšelio-darželio grupė vaikams nuo dvejų metų?

5. Ar pritartumėte teiginiui, jog prioritetai kelių asfaltavimui Vilniaus rajone būtų nustatomi remiantis eismo intensyvumo rodikliais?

6. Ar pritariate idėjai, kad Galgiuose turi būti įsteigtos švietimo įstaigos lietuvių ugdomąja kalba?

Apklausos teritorija – Vilniaus rajono savivaldybės Mickūnų seniūnija.

Apklausos būdas – tiesioginis gyventojų nuomonės įrašymas apklausos dalyvių sąrašo lapuose (paprasta rašytine forma).

Apklausa bus vykdoma nuo 2021 m. spalio 1 d. iki 2021 m. spalio 29 d. (imtinai) paprasta rašytine forma Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Mickūnų seniūnijos patalpose (Mickūnų g. 3, Mickūnų mstl.) įstaigos darbo valandomis ir papildomomis priėmimo valandomis antradieniais 7.00–8.00 val. ir ketvirtadieniais 7.00–8.00 val.

Kontaktinis asmuo: vyr. raštvedė Božena Gražulienė tel. Nr. (8 5) 238 6230, el. p. bozena.grazuliene@vrsa.lt.

Vilniaus rajono savivaldybės mero 2021 m. rugsėjo 10 d. potvarkis Nr. M22-81 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės Mickūnų seniūnijos vietos gyventojų apklausos paskelbimo ir apklausos komisijos sudarymo“

Vilniaus rajono savivaldybės mero 2021 m. rugsėjo 30 d. potvarkis Nr. M22-88 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės Mickūnų seniūnijos apklausos komisijos sudėties papildymo“


 

Vilniaus rajono savivaldybės Riešės seniūnijos vietos gyventojų apklausa

Apklausai teikiamų klausimų tekstas:

 1. Ar manote, kad Riešės seniūnijoje turėtų būti atidaryta daugiau ikimokyklinio ir pradinio ugdymo grupių lietuvių ugdomąja kalba?

2. Ar pasisakote už tai, jog Vilniaus rajone privačias ikimokyklines ugdymo įstaigas lankančių vaikų tėvai gautų 100 eurų kompensaciją iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto?

3. Ar norėtumėte, kad Riešės seniūnijoje būtų įkurtos meno/muzikos ir sporto mokyklos, kurias galėtų lankyti ir kitų seniūnijų gyventojai? Nurodykite, kuri iš šių dviejų mokyklų būtų Jūsų prioritetas.

4. Ar pasisakote už tai, kad Jūsų seniūnijoje būtų įsteigta nemokama prailginta grupė pradinių klasių mokiniams?

 5. Ar norėtumėte, kad Jūsų seniūnijoje būtų įsteigta lopšelio-darželio grupė vaikams nuo dvejų metų?

 6. Ar pritartumėte teiginiui, jog prioritetai kelių asfaltavimui Vilniaus rajone būtų nustatomi remiantis eismo intensyvumo rodikliais?

Apklausos teritorija – Vilniaus rajono savivaldybės Riešės seniūnija.

Apklausos būdas – tiesioginis gyventojų nuomonės įrašymas apklausos dalyvių sąrašo lapuose (paprasta rašytine forma).

Apklausa bus vykdoma nuo 2021 m. spalio 1 d. iki 2021 m. spalio 29 d. (imtinai) paprasta rašytine forma Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Riešės seniūnijos  patalpose (Sporto g. 3, Riešė) įstaigos darbo valandomis (papildomos priėmimo valandos antradieniais 7.00–8.00 val. ir ketvirtadieniais 7.00–8.00 val.).

Kontaktinis asmuo: Riešės seniūnijos vyr. raštvedė Edita Mateikienė, tel. Nr. (8 5) 246 9657, el. p. edita.mateikiene@vrsa.lt.

Vilniaus rajono savivaldybės mero 2021 m. rugsėjo 10 d. potvarkis Nr. M22-80 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės Riešės seniūnijos vietos gyventojų apklausos paskelbimo ir apklausos komisijos sudarymo“

Vilniaus rajono savivaldybės mero 2021 m. rugsėjo 30 d. potvarkis Nr. M22-89 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės Riešės seniūnijos apklausos komisijos sudėties papildymo“

 


 

Vilniaus rajono savivaldybės Sudervės seniūnijos vietos gyventojų apklausa

Apklausai teikiamų klausimų tekstas:

1. Ar manote, kad Sudervės seniūnijoje turėtų būti atidaryta daugiau ikimokyklinio ir pradinio ugdymo grupių lietuvių ugdomąją kalba?

2. Ar pritariate, jog tarp Sudervės ir Rastinėnų-Bubų gyvenvietės nuolat kursuotų Vilniaus autobusų parko autobusas?

3. Ar pasisakote už tai, kad Jūsų seniūnijoje būtų įsteigta nemokama prailginta grupė pradinių klasių mokiniams?

4. Ar norėtumėte, kad Jūsų seniūnijoje būtų įsteigta lopšelio-darželio grupė vaikams nuo dvejų metų?

5. Ar pritartumėte teiginiui, jog prioritetai kelių asfaltavimui Vilniaus rajone būtų nustatomi remiantis eismo intensyvumo rodikliais?

6. Ar pritariate, jog visuomeninis transportas tarp Rastinėnų-Bubų ir Vilniaus miesto dienos metu kursuotų ne rečiau kaip du kartus per valandą?

7. Ar pasisakote už tai, jog Vilniaus rajone privačias ikimokyklines ugdymo įstaigas lankančių vaikų tėvai gautų 100 eurų kompensaciją iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto?

8. Ar pritariate, jog Rastinėnų sodų bendrijos taptų Rastinėnų gyvenvietės dalimi?

Apklausos teritorija – Vilniaus rajono savivaldybės Sudervės seniūnija.

Apklausos būdas – tiesioginis gyventojų nuomonės įrašymas apklausos dalyvių sąrašo lapuose (paprasta rašytine forma).

Apklausa bus vykdoma nuo 2021 m. spalio 1 d. iki 2021 m. spalio 29 d. (imtinai) paprasta rašytine forma Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Sudervės seniūnijos patalpose (Vilniaus g. 25, Sudervės k.) įstaigos darbo valandomis ir papildomomis priėmimo valandomis  ketvirtadieniais 17.00–19.00 val.

Kontaktinis asmuo: Sudervės seniūnijos vyr. raštvedė Justina Pavliun, tel. Nr. (8 5) 240 1142, justina.pavliun@vrsa.lt.

Vilniaus rajono savivaldybės mero 2021 m. rugsėjo 10 d. potvarkis Nr. M22-79 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės Sudervės seniūnijos vietos gyventojų apklausos paskelbimo ir apklausos komisijos sudarymo“

Vilniaus rajono savivaldybės mero 2021 m.rugsėjo 30 d. potvarkis Nr. M22-90 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės sudervės seniūnijos apklausos komisijos sudėties papildymo“


 

Vilniaus rajono savivaldybės Zujūnų seniūnijos vietos gyventojų apklausa

Apklausai teikiamų klausimų tekstas:

1. Ar manote, kad Zujūnų seniūnijoje turėtų būti atidaryta daugiau ikimokyklinio ir pradinio ugdymo grupių lietuvių ugdomąja kalba?

2. Ar pasisakote už tai, jog Vilniaus rajone privačias ikimokyklines ugdymo įstaigas lankančių vaikų tėvai gautų 100 eurų kompensaciją iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto?

3. Ar pasisakote už tai, kad Jūsų seniūnijoje būtų įsteigta nemokama prailginta grupė pradinių klasių mokiniams?

4. Ar norėtumėte, kad Jūsų seniūnijoje būtų įsteigta lopšelio-darželio grupė vaikams nuo dvejų metų?

5. Ar pritartumėte teiginiui, jog prioritetai kelių asfaltavimui Vilniaus rajone būtų nustatomi remiantis eismo intensyvumo rodikliais?

6. Ar pritariate, jog visuomeninis transportas tarp Zujūnų ir Vilniaus miesto dienos metu kursuotų ne rečiau kaip du kartus per valandą?

Apklausos teritorija – Vilniaus rajono savivaldybės Zujūnų seniūnija.

Apklausos būdas – tiesioginis gyventojų nuomonės įrašymas apklausos dalyvių sąrašo lapuose (paprasta rašytine forma).

Apklausa bus vykdoma nuo 2021 m. spalio 1 d. iki 2021 m. spalio 29 d. (imtinai) paprasta rašytine forma Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Zujūnų seniūnijos patalpose (Buivydiškių g. 3, Zujūnų k.) įstaigos darbo valandomis ir papildomomis priėmimo valandomis antradieniais 17.00–18.00 val. ir ketvirtadieniais 7.00–8.00 val.

Kontaktinis asmuo: Zujūnų seniūnijos vyr. raštvedė Kristina Stefanovič, tel. Nr. (8 5) 235 3386, el. p. kristina.stefanovic@vrsa.lt.

Vilniaus rajono savivaldybės mero 2021 m. rugsėjo 10 d. potvarkis Nr. M22-83 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės Zujūnų seniūnijos vietos gyventojų apklausos paskelbimo ir apklausos komisijos sudarymo“

Vilniaus rajono savivaldybės mero 2021 m. rugsėjo 30 d. potvarkis Nr. M22-91 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės Zujūnų seniūnijos apklausos komisijos sudėties papildymo“

 

 

Kviečiame dalyvauti apklausose!

 

Vilniaus rAjono SAVIVALDYBĖS merĖ
 Marija Rekst

Biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius tel.: (8-5) 275 1990
       (8-5) 275 1961
       (8-5) 275 6925
El.p.: vrsa@vrsa.lt
Juridinių asmenų registras įstaigos kodas 188708224

Darbo laikas:
I - IV - nuo 7:30 val. iki 16:30 val.
V – nuo 7:30 val. iki 15:15 val. Pietų pertrauka:
nuo 11:30 val. iki 12:15 val.
 
 
Naujas vartotojas
Pamiršau slaptažodį
Renginių kalendorius
    2021     
Gruodis
P A T K Pn Š S
  0102030405
06
07
0809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Artimiausi renginiai
Karpinių paroda „Žiema“
2021-12-07
NDKC Veriškių skyrius (Dvarvietės g. 10, Veriškių k., Sužionių sen., Vilniaus r.)
Eglutės įžiebimas. Šventė vaikams „Mikolajki“
2021-12-08
RDKC Šumsko skyrius (Sodo g. 2, Šumsko mst., Vilniaus r.)
Edukacinis užsiėmimas „Kalėdų žaislų gamyba“
2021-12-09
NDKC Karvio skyrius (Giedraičio g. 26, Karvio k., Vilniaus r.)
Šventinis renginys vaikams „Kalėdos be streso – ruošiamės jau dabar“
2021-12-09
NDKC Rastinėnų skyrius (Kasmiškių k., Sudervės sen., Vilniaus r.)

Video medžiaga

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Shadow up