kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Samorząd Rejonu Wileńskiego odwiedzili przedstawiciele Wileńskiej jednostki granicznej

11 września odbyło się spotkanie mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marii Rekść z przedstawicielami Wileńskiej Jednostki Granicznej Państwowej Straży Granicznej (dalej - PSG), podczas którego dokonano przeglądu działalności PSG i współpracy międzyinstytucjonalnej, dalszych możliwości współpracy, celów oraz planów na przyszłość.


Przybyły dowódca wileńskiej jednostki granicznej Virgilijus Raugalė wspólnie z funkcjonariuszką mer Samorządu Rejonu Wileńskiego, zastępcom mera i przedstawicielom administracji, opowiedzieli o działaniach Wileńskiej jednostki granicznej i ocenili znaczenie współpracy międzyinstytucjonalnej. Mówiąc o ścisłej współpracy, podkreślił, że organizowane każdego roku wspólne imprezy promują zaangażowanie i zajętość młodzieży, a działania prewencyjne i edukacyjne przyczyniają się do tworzenia bezpiecznej przestrzeni. V. Raugalė zauważył również, że współpraca jest ważna dla zwiększenia zaufania społecznego i kształtowania pozytywnego wizerunku zawodu straży granicznej.

Mówiąc o wynikach ścisłej współpracy, V. Raugalė podziękował Samorządowi Rejonu Wileńskiego za pomoc w organizacji gier sportowych kółka młodocianego pogranicznika, dnia otwartych drzwi i konkursu rysunków, przydzielenie wsparcia finansowego na nagrody i prezenty. Mer Maria Rekść podziękowała Wileńskiej Jednostce Granicznej za inicjatywność, ścisłą współpracę podczas wdrażania środków współpracy.


* 20 marca 2018 r. podpisano umowę o współpracy między dowódcą Wileńskiej Jednostki Granicznej Virgilijusem Raugalė a mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marią Rekść oraz zatwierdzono plan środków. Zgodnie z podpisaną umową o współpracy strony zgodziły się poprawiać jakość życia mieszkańców rejonu wileńskiego poprzez opracowanie i wdrożenie działań w dziedzinach rekreacji, sportu, organizacji edukacji, podtrzymywania porządku publicznego, zapobieganiu wykroczeń administracyjnych i przestępczości.Shadow up