kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Mokytojų metodinė konferencija „(Ne)formalaus kontaktinio bei nuotolinio ugdymo metodų efektyvumas“

Š. m. kovo 25 d. Vilniaus r. Pagirių gimnazijos metodinės tarybos iniciatyvinė grupė suorganizavo patirtinę mokytojų metodinę konferenciją „(Ne)formalaus kontaktinio bei nuotolinio ugdymo metodų efektyvumas“. Kartu tai buvo kvalifikacijos tobulinimo renginys. Po įkvepiančių mokyklos vadovės J. Surudos sveikinimo žodžių, konferencijos svečias psichologas J. Tilvikas pasidalino įžvalgomis apie produktyvų darbą ir poilsį neapibrėžtumo sąlygomis. Teiginiai, atviri klausimai ir atsakymai buvo savalaikiai, įkvepiantys apmąstymams, o gal nusiraminimui šiuolaikinio laikmečio akistatoje.


73 konferencijos dalyviai dirbo 6 užsiėmimų grupėse (workshop‘uose). Skaitmeninių įrankių panaudojimas testų kūrimui (moderatorė I. Babinska), liveworksheet platforma klaidų taisymui (moderatorė D. Šiniauskaitė), vaizdinių priemonių įvairiems tikslams kūrimas (moderatorė E. Rumbutė), veiksminės priemonės teksto suvokimui (moderatorius V. Fijalkauskas), baltos lentos (jamboard) efektyvus panaudojimas įvairių dalykų mišraus ugdymo pamokose (moderatorė M. Razauskienė), eksperimento metodo „gyvumas“ mišraus ugdymo kontekste (moderatorės S. Orlakienė, D. Golnis) - reali, nors ir nuotolinė komunikacija bendradarbiaujant. Mokytojai aktyviai dalijosi patirtimis, nes skaitmeninės mokymosi priemonės ir technologijos suteikia galimybę realiu laiku greitai keistis informacija vieniems su kitais, mokytis vieniems iš kitų. Nemokamas ir atviras skaitmeninis turinys bei priemonės prieinamos ir gana paprastos, ypač patraukios mokiniams.

Po užsiėmimų, refleksijos metu dauguma mokytojų tryško energija išbandyti ir pritaikyti tai pamokų metu, dirbant su mokiniais. Laikmetis, esama situacija, kasdien reikalauja savęs pažinimo ir vertinimo (ką turiu, ko man trūksta), planingo veiksmingumo , platesnio požiūrio atradimo, pojūčio ir patrauklesnės veiklos. Tenkinant mokinių poreikius atsiranda mokymo(si) personalizavimo (asmeninė motyvacija) galimybė. Tikime, kad renginys buvo savalaikis ir naudingas, nukreipiantis mokinių poreikių tenkinimui.

Su prezentacija galima susipažinti čia.

Shadow up