kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Suteikiama galimybė gauti 100 proc. subsidiją darbo užmokesčiui

Vilniaus teritorinė darbo birža kviečia darbdavius teikti pasiūlymus viešųjų darbų organizavimui 2012 metais. Pasiūlymus gali teikti Šalčininkų, Švenčionių, Ukmergės, Vilniaus rajonų savivaldybių ir Širvintų rajono savivaldybės Alionių, Čiobiškio, Gelvonų, Kernavės, Širvintų ir Zibalų seniūnijų teritorijose veiklą vykdančios įmonės, kurios 2012 metais nedalyvavo Vilniaus teritorinės darbo biržos patvirtintuose projektuose, kuriuose buvo mokama 100 procentų subsidija darbo užmokesčiui.


Viešųjų darbų pobūdis – laikino pobūdžio darbai, teikiantys naudą vietos bendruomenei, padedantys palaikyti vietos bendruomenių infrastruktūrą ir įtraukti į patvirtintus savivaldybių viešųjų darbų sąrašus.
Viešųjų darbų finansavimas - už įdarbinto asmens faktiškai dirbtą laiką darbdaviams bus mokama 100 procentų subsidija darbo užmokesčiui, apskaičiuotam pagal Vyriausybės patvirtintą minimalų valandinį atlygį, privalomojo socialinio draudimo įmokoms, apskaičiuotoms nuo nurodyto darbo užmokesčio, ir kompensacija už nepanaudotas atostogas.
Viešųjų darbų laikotarpis –2012 m. rugsėjo 25 d. –2012 m. gruodžio 10 d. 
Vidutinė viešųjų darbų finansavimo trukmė - 2 mėn.
Darbdaviai, pageidaujantys organizuoti viešuosius darbus, turi pateikti Vilniaus teritorinei darbo biržai nustatytos formos pasiūlymą. Dokumentai priimami iki 2012 m. rugsėjo 14 d. 15.45 val.
Vilniaus rajono skyrius: Aguonų g. 10, Vilnius, 4 kab. tel. (8 5) 213 9747.

Vilniaus teritorinė darbo birža kviečia ekonominius sunkumus patiriančius darbdavius teikti pasiūlymus viešųjų darbų organizavimui 2012 metais. Vilniaus teritorinė darbo birža kviečia darbdavius, patiriančius ekonominius sunkumus, teikti viešųjų darbų pasiūlymus 2012 metams.
Pasiūlymus gali teikti ir Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje veiklą vykdančios įmonės, patiriančios ekonominius sunkumus, kurios 2012 metais nedalyvavo Vilniaus teritorinės darbo biržos patvirtintuose projektuose, kuriuose buvo mokama 100 procentų subsidija darbo užmokesčiui.
Numatomi atlikti darbai – įmonės gerbūvio gerinimas – nesusiję su darbuotojo tiesioginio darbo funkcijomis.
Viešuosius darbus gali dirbti ekonominius sunkumus patiriančių įmonių darbuotojai, dirbantys ne visą darbo laiką, kuriems ekonominius sunkumus patirianti įmonė yra pagrindinė darbovietė.
Vidutinė viešųjų darbų trukmė vienam asmeniui – 2,5 mėnesio.
Viešųjų darbų finansavimas – už kiekvieną įdarbintą asmenį darbdaviams mokama 100 procentų subsidija darbo užmokesčiui, skirta šioms išlaidoms apmokėti:
- darbo užmokesčiui, apskaičiuotam už įdarbinto asmens faktiškai dirbtą laiką pagal Vyriausybės patvirtintą minimalų valandinį atlygį;
- privalomojo socialinio draudimo įmokoms, apskaičiuotoms nuo nurodyto darbo užmokesčio;
- piniginei kompensacijai už nepanaudotas atostogas.
Darbdaviai, pageidaujantys organizuoti viešuosius darbus minėtomis sąlygomis, Vilniaus teritorinei darbo biržai turi pateikti:
•nustatytos formos pasiūlymą dėl viešųjų darbų įgyvendinimo,
•numatomų atlikti darbų, kurie yra  nesusiję su darbuotojų tiesioginio darbo funkcijomis, aprašymą (tikslas, darbų apimtys, planuojami rezultatai ir kita);
•informaciją apie įmonės veiklą per pastaruosius metus (Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo 33 priedas);•dokumentus, patvirtinančius ne dėl nuo darbuotojų priklausančių aplinkybių nustatytą ne visą darbo laiką (nustatyta tvarka patvirtintos įsakymų kopijos ar įsakymų išrašai, valdymo organų protokoliniai nutarimai, kurių pagrindu darbuotojams nustatytas ne visas darbo laikas ir kita, raštiški darbuotojų sutikimai, darbo sutartys ir atitinkami darbo sutarčių pakeitimai).
Vilniaus rajono skyrius: darbdaviai konsultuojami Aguonų g. 10, Vilnius, 4 kab., tel. (8 5) 213 9747; dokumentai priimami Aguonų g. 10, 2 kab.

Pasiūlymai priimami iki  2012 m. rugsėjo 14 d.

 Vilniaus teritorinės darbo biržos informacija

Shadow up