kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Pažangi ir nuolatos auganti Vilniaus rajono ekonomika

Kurti palankias sąlygas verslo plėtrai, skatinti Vilniaus rajono gyventojų verslumą bei pritraukti kuo daugiau potencialių investuotojų – Vilniaus rajono savivaldybės prioritetai. Kviečiame apžvelgti kaip Vilniaus rajonas tendencingai auga pritraukdamas vis daugiau tiesioginių užsienio investicijų bei kurdamas palankias sąlygas verslui bei potencialiems investuotojams.


Vilniaus rajonas tendencingai auga pritraukdamas vis daugiau tiesioginių užsienio investicijų

Mūsų kryptingą veiklą jau ne pirmus metus gerai įvertina ir išorės ekspertai. Lietuvos laisvosios rinkos instituto 2018 metų paskelbtoje analizėje „Atlyginimai ir investicijos savivaldybėse. Kas pasikeitė nuo 2015 metų?“ Vilniaus rajonas išsiskiria pritraukdamas vis daugiau tiesioginių užsienio investicijų. Vilniaus rajono savivaldybės investicijos aukštai buvo įvertintos ir Lietuvos laisvosios rinkos instituto 2018 m. atliktame tyrime „Lietuvos savivaldybių indeksas“, kuriame jau trečius metus iš eilės Vilniaus rajonas išskiriamas „Investicijų ir plėtros“ srityje.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad didesnės investicijos yra pagrindinis būdas siekti didesnio darbo užmokesčio ir našumo, žemesnio nedarbo lygio (tai irgi atsispindi minėtame Savivaldybių indekse – mažėja nedarbo lygis, ilgalaikių bedarbių skaičius). Tiesioginės užsienio investicijos paprastai sukuria daug darbo vietų, mokami aukštesni atlyginimai. ES struktūriniai fondai taip pat daro teigiamą įtaką tiesioginėms užsienio investicijoms, nes sukuriamos tinkamos sąlygos plėstis verslui, gerėja socialinė aplinka ir pan.

Pagal tiesiogines užsienio investicijas, tenkančias vienam gyventojui, Vilniaus r. savivaldybė 2017 m. buvo viena iš pirmaujančių tarp kitų žiedinių savivaldybių. 

Pažymėtina, kad 2017 metais tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui, palyginti su prieš tai buvusiais metais, padidėjo 331 euru ir sudaro 2134 Eur. Savivaldybėje jos išsilaiko žymiai didesnės nei panašiose savivaldybėse. Be to, pakankamai aukštą gyvenimo lygį Savivaldybėje lemia kiti kriterijai, tokie, kaip palanki mokestinė aplinka, vis didėjantis veikiančių subjektų skaičius. Vilniaus rajono savivaldybė buvo viena iš nedaugelių, į kurią gyventi ir dirbti atvyko daugiau žmonių nei išvyko. Prie to prisidėjo augantis regiono ekonominis aktyvumas.


Vilniaus rajone kasmet tendencingai auga įregistruotų ir veikiančių ūkio subjektų skaičius

Savivaldybė eilę metų kuria palankias sąlygas vystyti verslą Vilniaus rajone, skatina Vilniaus rajono gyventojų verslumą ir išorinių investuotojų susidomėjimą savivaldybe. Tą įrodo ir pastovus verslo subjektų skaičiaus didėjimas.

Analizuojant statistinius duomenis, 2019 metų pradžioje veikiančių subjektų skaičius Vilniaus rajone, palyginti su visos Lietuvos (+1 proc.) ir Vilniaus miesto (+ 0,2 proc.), atrodo įspūdingai su metinių veikiančių ūkio subjektų prieaugiu + 4,5 proc. Vilniaus rajonas pasižymi verslo trauka bei domina potencialius investuotojus, tą įrodo ir kasmet tendencingai augantis Vilniaus rajono savivaldybėje įregistruotų ir veikiančių ūkio subjektų skaičius. 2019 m. pradžioje Vilniaus rajono savivaldybėje veikė 2 709 ūkio subjektai.

Nuo 2011 m. veikiančių ūkio subjektų skaičius Vilniaus rajone išaugo 50,8 proc. ir toks augimas buvo spartesnis nei Lietuvoje (20,9 proc.) ir visose kitose žiedinėse ir Vilniaus apskrities savivaldybėse.

Rajone vyrauja statybos, mažmenine didmenine prekyba ir profesine, moksline veikla užsiimančios įmonės. Didžiausios užsienio kapitalo įmonės yra Skandinavijos ir Vokietijos kapitalo. Džiaugiamės, šiais metais dar viena vokiečių kapitalo įmonė pasirinko Vilniaus rajoną ir planuoja įkurti artimiausiais metais daugiau kaip 400 darbo vietų mūsų rajono gyventojams.

 

Vilniaus rajono smulkiojo ir vidutinio verslo paramos fondas – pagalbos ranka verslininkams

Vienas iš veiksnių, lemiančių besikuriančių ir veikiančių subjektų skaičių yra Vilniaus rajono savivaldybėje veikiantis smulkiojo ir vidutinio verslo paramos fondas. 2018 metais Vilniaus rajono savivaldybė parėmė net 34 verslo ir ūkio subjektus.

Paramos formos kiekvienais metais pildomos, siekiant padėti smulkiam ir vidutiniam verslui plėsti savo veiklą Vilniaus rajone. Š. m. kovo 29 d. vykusiame Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo pakeitimai, kurie nuo šiol reglamentuoja smulkiojo verslo subjektų, vykdančių tautinio paveldo, Vilniaus rajono tradicinių amatų plėtrą. Nauji pakeitimai taip pat numato, kad pareiškėjas, kuris kreipėsi į Smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau SVV) rėmimo fondą tris kartus arba per trejus metus (einamuosius ir prieš tai ėjusius paskutinius dvejus) ir gavo maksimalią Fondo paramą 3000 Eur, vėl gali kreiptis paramos po trejų metų.

Daugiau informacijos apie smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondą ir jo naujus nuostatus galima rasti Savivaldybės tinklalapyje, skiltyje Verslininkui.

 

Didėja gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus

Valstybinės mokesčių inspekcijos 2019 m. sausio 4 d. duomenimis, 2018 m. Vilniaus rajono savivaldybė pagal įsigytų verslo liudijimų skaičių iš visų 60 Lietuvos savivaldybių užėmė 4 vietą (2017 m. buvo 4 vieta, 2016 m. buvo 5 vieta, 2015 m. – 6 vieta), pagal gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, skaičių ir 1 vietą tarp rajonų savivaldybių pagal gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, skaičių bei mokėtiną sumą.

 

Lentelėje pateikti duomenys rodo, kad pagal verslumo lygį, Vilniaus rajono savivaldybė greičiau konkuruoja ne su apskrities savivaldybėmis ar žiedinėmis savivaldybėmis, bet su didmiesčiais ir jų priemiesčiais.

Apžvelgiant paskutiniuosius kelis metus, pastebima, kad žmonių, vykdančių individualią veiklą pagal verslo liudijimus, skaičius turi tendenciją didėti – nuo 2 371 (2013 m.), jis išaugo iki 4 005 (2018 m.).  

Siekiant, kad verslu užsiimančių asmenų skaičius ir toliau didėtų, Vilniaus rajono savivaldybės taryba nutarė nedidinti fiksuotus pajamų mokesčio dydžius 2019 metais vykdomai veiklai. Tokiu sprendimu, nekeliant  mokesčio, siekiama nebloginti verslo aplinkos, sudaryti palankesnes sąlygas Vilniaus rajono gyventojams vystyti smulkųjį verslą vykdant veiklą pagal verslo liudijimus bei skatinti gyventojų užimtumą.

 

 

 

 

 

 

Shadow up