kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Odnowiony harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych według gmin

Informujemy, że w październiku – listopadzie w rejonie wileńskim sposobem objazdowym będą zbierane wielkogabarytowe i niebezpieczne odpady tylko od zarejestrowanych mieszkańców gmin (rejestracja trwała do 8 października). Przed udaniem się do posiadaczy odpadów przewoźnicy skontaktują się z mieszkańcami telefonicznie.


Harmonogram zbierania odpadów na terenie obsługiwanym przez „Nemenčinės komunalininkas”

Gmina

Osiedla

Data

Bujwidze

w. Bujwidze I

25 października

Bujwidze

w. Iszoryszki

25 października

Bujwidze

w. Dolna

25 października

Bujwidze

w. Papuniówka

25 października

Bujwidze

w. Punżany

25 października

 

 

 

Niemenczyn

Miasto Niemenczyn

25 października

 

 

 

Niemenczyn

w. Pilakolnie

26 października

Niemenczyn

w. Purnuszki

26 października

Niemenczyn

w. Radziule

26 października

 

 

 

Bezdany

 w. Orwidowo

27, 28 października

Bezdany

w. Auksztoły

27, 28 października

Bezdany

w. Dębówka

27, 28 października

Bezdany

w. Baranowo

27, 28 października

Bezdany

miast. Bezdany

27, 28 października

Bezdany

w. Sakiszki

27, 28 października

Bezdany

w. Wilniszki

27, 28 października

 

 

 

Rzesza

w.  Osiukła

3, 4, 5 listopada

Rzesza

w. Wielka Rzesza

3, 4, 5 listopada

Rzesza

majątek Lubów

 

Rzesza

w. Nowosiołki

3, 4, 5 listopada

Rzesza

majątek Niemenczynek

3, 4, 5 listopada

Rzesza

w. Franciszkańce

3, 4, 5 listopada

Rzesza

w. Czerwony Dwór

3, 4, 5 listopada

Rzesza

w. Skirgiszki

3, 4, 5 listopada

 

 

 

Podbrzezie

w. Anowil

8, 9 listopada

Podbrzezie

w. Glinciszki

8, 9 listopada

Podbrzezie

w. Równopole

8, 9 listopada

Podbrzezie

w. Podbrzezie

8, 9 listopada

Podbrzezie

w. Szrubiszki

8, 9 listopada

Podbrzezie

w. Wesołówka

8, 9 listopada

 

 

 

Sużany

w. Daniłowa

10,11 listopada

Sużany

w. Tatarańce

10,11 listopada

Sużany

w. Sużany

10,11 listopada

Sużany

w. Szarkiszki

10,11 listopada

Sużany

w. Werusowo

10,11 listopada

 

 

 

Awiżenie

w. Awiżenie

15,16 listopada

Awiżenie

w. Bukiszki

15,16 listopada

Awiżenie

w. Lindziniszki

15,16 listopada

Awiżenie

w. Nowosady

15,16 listopada

Awiżenie

w. Rzesza

15,16 listopada

 

 

 

Mejszagoła

w. Giedrajciszki

17,18,19 listopada

Mejszagoła

w. Gudele

17,18,19 listopada

Mejszagoła

w. Korwie

17,18,19 listopada

Mejszagoła

w. Kalikściszki

17,18,19 listopada

Mejszagoła

w. Kiemiele

17,18,19 listopada

Mejszagoła

w. Juszkańce

17,18,19 listopada

Mejszagoła

miasteczko Mejszagoła

17,18,19 listopada

 

 

 

Dukszty

w. Ojrany II

22, 23 listopada

Dukszty

w. Brynkiszki

22, 23 listopada

Dukszty

w. Giejsiszki

22, 23 listopada

Dukszty

w. Wierkszany

22, 23 listopada

 

 

 

Zujuny

w. Rozkazy.

24, 25 listopada

Zujuny

w.  Augusty

24, 25 listopada

Zujuny

w. Bujwidziszki

24, 25 listopada

Zujuny

w. Łapowciszki

24, 25 listopada

Zujuny

w. Zujuny

24, 25 listopada

 

 

 

Suderwie

w. Bujnówka

29, 30 listopada

Suderwie

w. Grykienie

29, 30 listopada

Suderwie

w. Rostyniany

29, 30 listopada


Harmonogram zbierania odpadów na terenie obsługiwanym przez „Nemėžio komunalininkas”
 

 

Gmina

Osiedla

Data

Mickuny

miast. Mickuny, w. Gałgi, w. Jałówka w. Skajstery, w. Osiniki II, w. Osiniki III, w. Waliszki

18, 19, 20, 21 października

Niemież

w. Niemież, w.  Kuprianiszki, w.Doły, w. Ogrodniki, w. Skojdziszki, w. Wielkie Sioło w.  Lipki, w. Pakalniszki

22 października

Pogiry

w. Pogiry, w. Wojdaty, w.  Melekańce, w. Biała Waka, w. Wielkie Ligojnie, w. Terniany, w.  Popiszki, w.  Skorbuciany, WO „Pogiry”, WO „Vyšnelė“ (w. Wojra i Mikaszuny), WO „Vokė“, w. Sorok Tatary

25, 26, 27, 28 października

Rudomino

w. Rudomino, w. Kalwiszki, w. Dukiele, w. Papiszki, w. Parafianowo

3, 4, 5 listopada

Mariampol

w. Mariampol, w. Kowalczuki, w. Rakańce, w. Tereszyszki, WO „Aguona“, w. Akmieniszki, WO „Ragelis“,  WO „Rimtis“

8, 9, 10, 11 listopada

Czarny Bór

w. Czarny Bór

12 listopada

Miedniki

w. Miedniki, w. Słoboda

15, 16 listopada

Rukojnie

w. Rukojnie, w. Sawiczuny, w. Kule, w. Syrwidy, w. Oszmianka, w Nowosiady

17, 18, 19 listopada

Ławaryszki

w. Ławaryszki, w. Słoboda, w. Lesiszki, w. Burniszki, w. Mościszki, w. Bildzie

22, 23, 24 listopada

Szaterniki

w. Rokanciszki, w. Grygajcie, w. Szaterniki, w. Kiwiszki, w. Czarnopolany, w. Łoźniki , w. Wieluciany

25, 26 listopada

Kowalczuki

w. Kowalczuki, w. Barwaniszki, miast. Szumsk, w. Polanki, w. Kiena, w. Kałabaryszki, w. Polanki, w. Windziuny, w. Zaczepka

29, 30 listopada

 

Przypominamy, że od ubiegłego roku zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych odbywa się inaczej – poprzez odbieranie odpadów u mieszkańców. Nie ma już punktów zbiórki, do których mieszkańcy przewozili te odpady. Mieszkańcy rejonu wileńskiego, chcący pozbyć się wielkogabarytowych i niebezpiecznych odpadów domowych w tym roku musieli do 8 października b. r. zwrócić się z prośbą o kontakt z przedstawicielami urzędu swojej gminy, podając swoje dane kontaktowe, dokładny adres, skąd można odebrać te odpady oraz ile i jak duże i niebezpieczne odpady mają chcą oddać. 

Zwracamy uwagę, że nie wolno pozostawiać dużych i niebezpiecznych odpadów obok wspólnych pojemników. Na terenach wspólnoty ogrodniczej przewodniczący wspólnot ogrodniczych musieli wybrać i uzgodnić z przedstawicielami urzędów swoich gmin miejsca, w których będą one odbierane (specjalny transport nie będzie mógł dotrzeć do każdego gospodarstwa ogrodowego).

Podczas objazdu od mieszkańców będą zbierane odpady następne wielkogabarytowe: stare meble i sprzęty (stoły, łóżka, materace, krzesła, komody itp.), sprzęt sanitarny i odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwie domowym: ogniwa galwaniczne, odpady lakierów farb, rozcieńczalników, chemii gospodarczej, baterie.

Mieszkańcom, którzy nie zdążyli zarejestrować się w wyżej wymienionym terminie przypominamy, że odpady wielkogabarytowe przyjmowane są od mieszkańców bezpłatnie w punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Informacje o godzinach otwarcia tych miejsc, odbioru odpadów itp. można znaleźć na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego  https://aplinkosapsauga.vrsa.lt/go.php/Atlieku-tvarkymas779645 lub na stronie internetowej ZSA „VAATC” http://www.vaatc.lt/aikseles/.

Przypominamy również, że odpady budowlane i remontów, opony, sprzęt AGD, sprzęt elektryczny nie są klasyfikowane jako odpady wielkogabarytowe. Odpady te są przyjmowane bezpłatnie od ludności na wyżej wymienionych placach odpadów wielkogabarytowych.

 

 

Shadow up