kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Dar kartą apie išmokų vaikams įstatymo pakeitimus

2017 m. gruodžio 5 d. LR Seimas patvirtino išmokų vaikams įstatymo pakeitimus, kurie įsigaliojo 2018 m. sausio 1 d.


Įstatymų įteisinta vienodo dydžio universali išmoka vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir vyresniems, jeigu jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programą), bet ne ilgiau iki jiems sukaks 21 metai, kiekvienam vaikui skiriant 30,02 Eur išmoką per mėnesį.

Teisę į universalią išmoką vaikui turi visi vaikai – tiek auginami šeimoje, tiek globojami, nepriklausomai nuo globos (rūpybos) formos, t. y. globojami šeimoje, šeimynoje, vaikų globos institucijose, globos centre. Universali išmoka vaikams skiriama nepriklausomai nuo to, ar pilnametis vaikas dirba.

Papildomai išmoka vaikui skiriama šeimoms, auginančioms arba globojančioms vieną ar du vaikus, jeigu šeimos pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 183 Eur, ir šeimoms, auginančioms arba globojančioms tris ar daugiau vaikų, nevertinant šeimos gaunamų pajamų, vaikams nuo gimimo dienos iki 2 metų skiriant 28,5 Eur ir nuo 2 iki 18 metų ir vyresniems, jeigu jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programą), bet ne ilgiau iki jiems sukaks 21 metai, skiriama 15,2 Eur dydžio išmoką per mėnesį.

Nuo 2018 m. sausio 1 d. Išmokų vaikams įstatyme įtvirtinta nauja išmokų rūšis – išmoka įvaikinus vaiką. Įvaikinus vaiką, jį auginančiam vienam iš vaiko įtėvių 24 mėn. nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo dienos skiriama 304 Eur dydžio išmoka per mėnesį ir mokama ne ilgiau iki vaikui sukaks 18 metų, išskyrus atvejus, kai jis pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą turi teisę gauti vaiko priežiūros išmoką.

Atkreipiamas dėmesys, kad jeigu vaikas įvaikintas iki įstatymo įsigaliojimo ir nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo dienos nepraėjo 24 mėnesiai, išmoka įvaikinus vaiką skiriama ir mokama už likusius mėnesių termino pabaigos, bet ne ilgiau iki vaikui sukaks 18 metų.

Su naujų išmokų vaikams įstatymų galite susipažinti čia.

Dažniausiai užduodami klausimai apie išmokas vaikui.


LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Socialinės aprėpties departamento informacija

Shadow up