kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Šeimos dienos proga – Vilniaus rajone patvirtinti šeimos stiprinimo prioritetai

Šiandien, gegužės 15 d., vykusiame Tarybos posėdyje buvo patvirtinti šeimos stiprinimo Vilniaus rajono savivaldybėje prioritetai. Šiuo svarbiu sprendimu tikimasi stiprinti šeimos institutą – visuomenės ir mūsų visų ateities pagrindą.


Jau anksčiau Vilniaus rajono savivaldybės šeimos taryba savo vykdomoje veikloje nustatė šeimos stiprinimo prioritetus. Tai pirmiausia – šeimai palankios ir pritaikytos aplinkos kūrimas Vilniaus rajono savivaldybėje. Kompleksinių paslaugų Vilniaus rajono šeimoms organizavimas ir, žinoma, paslaugų ir infrastruktūros šeimai plėtra. Maksimalus dėmesys bus kreipiamas būtent į visokeriopą šeimos palaikymą.

Vilniaus rajono šeimos taryba pasirinko tokią kryptį, siekdama sudaryti teisines, socialines, ekonomines, kultūrines ir kitas sąlygas, skatinančias asmenis kurti, puoselėti ir išsaugoti darnią šeimą. Visi puikiai žinome, kad tai pirminė ir prigimtinė bendruomenė bei palankiausia vaiko augimo, vystymosi ir ugdymo aplinka. Būtent šeima užtikrina Lietuvos valstybės bei tautos gyvybingumą ir istorinį išlikimą.

Kaip pabrėžia Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriau vedėja Kristina Malinovska, patvirtintais šeimos stiprinimo prioritetais siekiama užtikrinti galimybes šeimoms gauti būtiną pagalbą, skirtą šeimos gebėjimams savarankiškai spręsti iškylančias problemas, stiprinti ir sudaryti galimybes kurti saugią, sveiką ir darnią aplinką savo šeimoje. Siekiama sudaryti palankias sąlygas suaugusiems šeimos nariams, prižiūrintiems negalią turinčius vaikus, senyvo amžiaus šeimos narius, derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus. Padėti smurto aukoms, užtikrinant smurto ir prievartos prevenciją.

„Gražus ir simboliškas sutapimas, kad būtent šiandien, kai yra minima Tarptautinė šeimos diena, savivaldybė patvirtino šeimos stiprinimo prioritetus. Šeima – tai patys artimiausi ir brangiausi mums žmonės, tai bendros vertybės ir džiaugsmas vienas kitu. Šeima – visada didelis ir kruopštus darbas. Linkiu visiems džiaugtis savo šeima visur ir visada.“, – sako K. Malinovska, Vilniaus rajono šeimos tarybos pirmininkė.

Vilniaus rajono savivaldybės šeimos taryba, planuodama savo veiklą bei priimdama sprendimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos šeimos stiprinimo įstatymu ir visą laiką priešakyje turi minėto įstatymo preambulėje parašytus žodžius, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas.


Asociatyvi nuotr. unsplash.com

Shadow up