kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Dziś jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

Każdego roku 25 listopada jest obchodzony początek międzynarodowej kampanii przeciwko przemocy wobec kobiet „Orange the World”. W tym dniu rozpoczyna się 16-dniowa inicjatywa przeciwko przemocy wobec kobiet, która kończy się 10 grudnia – w Dniu Praw Człowieka. Aby odznaczyć tę akcję i zwrócić uwagę ludzi, budynki wielu instytucji są podświetlane na pomarańczowo. W tym roku budynki Centrum Kryzysowego Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego oraz Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka w Giejsiszkach zostali podświetlone na pomarańczowo.


Przemoc wobec kobiet jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych, stałych i niszczących naruszeń praw człowieka na świecie, zagraża ona milionom dziewcząt i kobiet. Dotyka kobiet bez względu na ich wiek, pochodzenie czy poziom wykształcenia. Przemoc ta przybiera wiele form, w tym przemoc fizyczną, seksualną lub psychiczną, a także przemoc ekonomiczną i wyzysk.

Przyłączając się do inicjatywy, budynki wielu organizacji i inne obiekty są oświetlane na pomarańczowo, co wyraża sprzeciw wobec wszelkich form przemocy wobec kobiet. Kolor pomarańczowy symbolizuje jaśniejszą przyszłość bez przemocy i może być używany jako środek do okazania solidarności w walce z przemocą.

Samorząd Rejonu Wileńskiego co roku aktywnie również włącza się w inicjatywę, oświetlając budynek Samorządu. Jednak w tym roku, ze względu na trwający remont zewnętrznej strony budynku, nie udało się rozświetlić budynku na pomarańczowo.

Centrum Kryzysowe Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego 
 

                                                          Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka w Giejsiszkach

Shadow up