kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybėje kalbėta apie psichikos sveikatos priežiūrą bendruomenėje

Šiandien, gegužės 31 d. Vilniaus rajono savivaldybėje vyko Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos organizuotas seminaras, kurio metu apskrito stalo diskusijoje aptarta psichikos sveikatos priežiūra bendruomenėje, pagrindiniai iššūkiai, problemos ir bendradarbiavimo perspektyvos.


Seminare dalyvavo VšĮ Pagalbos ir informacijos šeimai tarnybos bei Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos atvykę atstovai, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vedėja kartu su specialistais bei Vilniaus rajono socialinių paslaugų įstaigų darbuotojai. Organizuoto seminaro tikslas – pristatyti Bendrijos veiklas regionuose, skatinti bendruomeninių paslaugų plėtrą savivaldybėse, siekti glaudaus bendradarbiavimo su savivaldybėmis, Psichikos sveikatos centrais, neįgaliųjų bendruomenių atstovais, gerinant psichikos sveikatos priežiūros sistemą ir didinant neįgaliųjų socialinę integraciją.

Seminaro pradžioje Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos vadovas Vaidotas Nikžentaitis pasveikinęs visus susirinkusius, pristatė psichikos sveikatos tendencijas bendruomenėje. Apie stresą ir jo valdymo būdus kalbėjo VšĮ Pagalbos ir informacijos šeimai tarnybos psichologė Rūta Klovaitė, o Tarnybos direktorė Algė Nariūnienė papasakojo apie svarbias socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems bendruomenėje.

Po seminaro metu pristatytų pranešimų, vyravo diskusijos, dalyviai dalijosi savo profesionaliomis žiniomis ir asmenine patirtimi. Seminaro organizatoriai atsakinėdami į visus dalyviams rūpimus klausimus užtikrino gerą bendradarbiavimo atmosferą. Seminaro pabaigoje visi susirinkusieji padėkojo organizatoriams už  suteiktas naudingas žinias.

 

* Nuo 2011 m. Bendrija, įgyvendinama tęstinę Nacionalinę neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019 m. programą, siekdama informacijos prieinamumo ir ekspertinės patirties sklaidos atskirose Lietuvos savivaldybėse organizuoja seminarų ciklus (apskrito stalo diskusijas) psichikos sveikatos specialistams, savivaldybių darbuotojams ir socialiniams darbuotojams aktualiais sveikatos priežiūros klausimais.


Shadow up